Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Amputatie 1

Amputatie

Max Pam heeft het in een van zijn vele stukjes over mensen die ongelukkig zijn en dat wijten aan een van hun eigen lichaamsdelen. Ze willen bijvoorbeeld de amputatie van een been, al is...

Frankistan, Frankrijk 1

Frankrijk en Europa

Er is een tijd geweest dat Frankrijk met afstand het belangrijkste land van Europa was. Er woonde ooit meer dan de helft van de West-Europese bevolking en het land beschikte over ruim meer dan...

Roosevelt 0

Roosevelt – vat vol tegenstrijdigheden

Franklin Delano Roosevelt was een bekwaam politicus maar niet in alle opzichten betrouwbaar[1]. Niet alles wat hij zei kon men geloven en veel van wat hij beloofde te doen liet hij na of gebruikte...

strafrecht, vreemden 2

Vreemden en jezelf

Begrippen als vreemden, vreemdeling of allochtoon hebben een aantal verschillende betekenissen. Datzelfde geldt voor het begrip moslim. Voor de meeste mensen van Nederlandse komaf is een allochtoon iemand die hier niet thuis hoort en...

Pasen, goddelijkheid, Jezus 9

Jezus en de paus

Wie het Nieuwe Testament leest krijgt niet de indruk dat Jezus zich zelf als een hoge priester beschouwde of meende dat zijn volgelingen een nieuwe hoge priester nodig hadden. Een simpele schriftgeleerde was hij,...

christenen, oude christenheid 0

De oude christenheid

De oude christenheid was sterker met het Romeinse rijk verbonden dan de meeste christenen zich realiseren. Dat had een eigen logica.

Taal en macht 1

Taal en macht

Wat maakt de mens tot wat hij is? Voor Toon Kasdorp was dat simpel: de combinatie van taal en macht.