Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

buitengrenzen, Israël, Palestina 7

Palestina, wanneer houdt het ooit op?

Wat zijn deugdelijke en wat ondeugdelijke argumenten in discussies als tussen protestanten en katholieken in Ulster of joden en islamieten in Palestina?

Wildersproces2, Wildersproces1 0

Wildersproces1 als politieke rechtspraak – in vogelvlucht

Wildersproces1 kwam op gang door een beslissing van het Amsterdamse Hof in een Artikel12-procedure, geschreven door Tom Schalken. Een geheugensteun voor de toenmalige overwegingen.

cultureel VN-gedram. VN verdrag 2

VN verdrag – Charlois, Kohnstamm en goede bedoelingen

Het VN verdrag tegen discriminatie is een verdrag dat een kenmerkende papieren werkelijkheid voorschrijft die praktisch niet werkt. Goede bedoelingen zonder realiteitszin veroorzaken maar al te vaak rampen.

ambassadeursbenoemingen 3

Amerikaanse ambassadeursbenoemingen

Amerikaanse ambassadeursbenoemingen volgen een ander patroon dan in Nederland – en West-Europa in het algemeen – gebruikelijk is.

Klassieke talen 6

Klassieke talen en het categorale gymnasium

De Klassieke talen zijn het domein van de gymnasia, waar oud-Grieks en Latijn traditioneel exclusief worden onderwezen. Past dat nog in deze tijd?

maatschappij 2

Maatschappij – Holland vóór de zestiger jaren

In Nederland is de maatschappij de afgelopen 50 jaar veel sterker veranderd dan velen zich realiseren. Voorbeelden als hieronder spreken echter boekdelen.

Psychopaat 5

Psychopaat? Hoe doet iemand het zonder ethisch gevoel?

Hoe herken je een psychopaat? Anders dan we geneigd zijn te denken komt het vaker voor dan we beseffen, en wordt het niet altijd herkend.