Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

ethiek, werkelijkheid

Ethiek in het nieuwe Nederland

De ethiek van diverse bevolkingsgroepen binnen Nederland heeft gevolgen voor onze maatschappelijke rust, en de manier waarop we met elkaar om gaan. Ethiek is geen vanzelfsprekendheid.

Utilitarianisme

Utilitarisme

Epicurus in de Oudheid en Jeremy Bentham en John Stuart Mill in de tijd van de Verlichting zijn de protagonisten van het utilitarisme, de nutsethiek.

ethiek

Ethiek, godsdienst en politiek – waartoe, waarheen?

Het is onvruchtbaar om ethiek te definiëren als het wetenschappelijk onderzoek naar wat in concreto  “goed en slecht” is. De Britse filosoof G.E. Moore heeft laten zien dat de begrippen goed en slecht primaire begrippen...

Geweld

Geweld en de vrijheid van meningsuiting

De keus tussen geweld en het principe van de vrijheid van meningsuiting blijkt keer op keer voor veel mensen te moeilijk. Gevaarlijk!

ethiek

Ethiek en recht onder oorlogsomstandigheden

De oorlog in Oekraïne is een goed voorbeeld van de wijze waarop ethiek een rol speelt onder oorlogsomstandigheden en waarop er door moderne media aan wordt gesleuteld.

betrokkenheid, artsen

Artsen

Artsen zijn soms minder tactvol bij het overbrengen van slecht nieuws dan je sociaal gezien mag verwachten. Meer gedachten hieraan gewijd zijn welkom.

Nederland, Nederland is vol, Nationalisme

Nationalisme

Hitler was populair in Duitsland om dezelfde reden dat Wilders nu populair is in Nederland. Hun nationalisme werd als ‘eigen’ herkend. Daarmee wil niet gezegd zijn dat Wilders een nazi is of op een...