Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

rekeningrijden, verkeer, Verkeersgeluid, OV, maakbare samenleving, fileprobleem 3

Het fileprobleem als gelijkheidsprobleem

Over het fileprobleem wordt al decennia gedelibereerd. Toon Kasdorp benaderde het eens van de andere kant, en zocht oorzaken.

Mallorca, integreren 0

Integreren moet

Om goed te integreren is een goed voorbeeld nodig. Toon Kasdorp betoogde met vooruitziende blik dat de ontwikkeling van tuig als de Acht van Mallorca voorkomen moet worden.

Vreemde culturen 1

Vreemde culturen

‘Vreemde culturen’ is een aardig containerbegrip, dat vooral uitdrukt dat we ze niet volledig doorzien, want culturen zijn zelden of nooit eenduidig genoeg om snel en eenvoudig te karakteriseren.

Koningsdag, Koningshuis, lockdown, staatshoofd, Beatrix, Koning Willem Alexander 3

Koning Willem Alexander en het huis waar hij uit stamt

Koning Willem Alexander is de zevende vorst in een lijn van koningen die er eigenlijk nooit had moeten komen. De eerste van de lijn was Willem I, die eerder vorst was geweest te Fulda...

Corona, Trump, USA2020, Amerikaanse presidenten, Trump en Geert Wilders 3

Trump en Geert Wilders

Kun je Trump en Geert Wilders met elkaar vergelijken in politiek opzicht? Toon Kasdorp vond het onzin, en legde dat uit.

Ontstaan van Nederland 2

Ontstaan van Nederland: Filips de Goede

Het ontstaan van Nederland begint aanwijsbaar in de tijd van Philips de Goede (1419-1467), de hertog van Bourgondië, die de zeventien Nederlandse gewesten verzameld heeft en voorzien van een eenvormig bestuur, belasting- en rechtssysteem.

Amsterdam 3

Amsterdam, gemeentebelastingen en erfpacht

Dat Amsterdam zijn burgers uitzuigt om de incompetentie van zijn bestuurders te financieren deugt niet. Maar wordt er iets aan gedaan? Nee.