Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

allochtone criminaliteit, Jankbeleid 3

Allochtone criminaliteit en groepsgedrag

Mogen aan het besef en kennis van allochtone criminaliteit door politie en overheid preëmptieve consequenties worden verbonden?

Doel en middelen, Ethiek 1

Ethiek – gevolgen van wetgeving op de praktijk

De gevolgen van wetgeving op de dagelijkse praktijk en de medische ethiek worden in Nederland onvoldoende beseft, zo bedacht Toon Kasdorp.

integratiebeleid, inverse integratie 8

Integratie is een must, maar krijgt het aandacht?

Het belang van een goede integratie van immigranten in ons land klinkt en is logischer dan ambtenaren en actiegroepen beseffen.

Amputatie 3

Amputatie

Max Pam heeft het in een van zijn vele stukjes over mensen die ongelukkig zijn en dat wijten aan een van hun eigen lichaamsdelen. Ze willen bijvoorbeeld de amputatie van een been, al is...

Frankistan, Frankrijk

Frankrijk en Europa

Er is een tijd geweest dat Frankrijk met afstand het belangrijkste land van Europa was. Er woonde ooit meer dan de helft van de West-Europese bevolking en het land beschikte over ruim meer dan...

Roosevelt

Roosevelt – vat vol tegenstrijdigheden

Franklin Delano Roosevelt was een bekwaam politicus maar niet in alle opzichten betrouwbaar[1]. Niet alles wat hij zei kon men geloven en veel van wat hij beloofde te doen liet hij na of gebruikte...

strafrecht, vreemden

Vreemden en jezelf

Begrippen als vreemden, vreemdeling of allochtoon hebben een aantal verschillende betekenissen. Datzelfde geldt voor het begrip moslim. Voor de meeste mensen van Nederlandse komaf is een allochtoon iemand die hier niet thuis hoort en...