Auteur: Eric van de Beek

Eric van de Beek

Eric van de Beek was al journalist voordat hij kon lezen en schrijven. Dagelijks tekende hij na wat hij in het kinderprogramma De Fabeltjeskrant had gezien. Als student journalist vroeg hij zich af waar het nieuws toe dient, aangezien het zelden gaat over aangename zaken en het het individu vaak een gevoel van machteloosheid bezorgt. Hij wijdde er zijn afstudeerscriptie aan getiteld 'Genoeg van het nieuws'. Jarenlang werkte hij in vaste dienst voor achtereenvolgens het sociaaleconomische maandblad MUG en opinieweekblad Elsevier. Sindsdien is hij freelance journalist. De laatste jaren schrijft hij voornamelijk over geopolitiek en de rol van de media daarin. Van de Beek neigt naar het sociaal-liberalisme, maar is sowieso pleitbezorger van de internationale rechtsorde en dus kritisch over unilateralisme en militaire interventies.

Ollongren

Censuur en de NRC-loopjongens van Ollongren

Censuur kent vele vormen. Misinformatie vervult een zelfs effectiever rol. Eric van de Beek kreeg er mee te maken door de NRC-loopjongens van Ollongren.

Internationaal Strafhof

Invasie Den Haag om Internationaal Strafhof dichterbij

De VS dreigen met militair geweld in Nederland als bij het Internationaal Strafhof een Amerikaan wordt voorgeleid.