Auteur: Vicki Van Lommel

Vicki Van Lommel

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

Van wieg tot graf: surveillance à volonté?

Waar blijven de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die ondersteunen dat vergaande (biometrische) surveillance bijdraagt aan een veiligere samenleving én ethisch te verantwoorden is?

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

Hallo horigen! Hoe u met regeltjes wordt geknecht

De Nederlandse bevolking wordt stapsgewijs bij wet van haar ontwikkelingsmogelijkheden beroofd, en tot horigen gereduceerd.

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

Vrij? Hoe vrij zijn we eigenlijk?

Zolang we onszelf en elkaar gevangen houden, zullen we nooit werkelijk vrij zijn. Vragen we ons zelf wel genoeg af wat vrijheid is, en wat we er van willen?

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

Nederland ontbeert zelfreflectie en realisme over nationale veiligheid

Over de Verenigde Staten als grootste mondiale cyberdreiging, dáár rept men in Nederland niet over. Dat zijn zaken waarover men niet spreekt.

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

Onbegrensd begrensd

Terwijl mensen stapsgewijs tot op het bot onbegrensd van hun rechten worden ontdaan, begrenst de zelfbenoemde elite de ruimte om hier adequaat op te reageren.

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

Nederland en EU – welzijn eigen bevolking sluitpost

Nederland en EU worden geacht hard te werken aan uw welzijn. maar een nadere beschouwing leert dat dat juist eerder een sluitpost is.

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

WHO wereldwijd – Acht miljard mensen vogelvrij verklaard?

Als de WHO wereldwijd de coördinatie krijgt over een allesomvattend pandemieverdrag, zonder dat ernstige weeffouten in huidige volksgezondheidsbeleid worden opgelost, is de gezondheid van mensen niet langer gegarandeerd.