Auteur: Caroline

Caroline

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier 3

De drie wensen van de leugenpremier

Caroline reconstrueerde de wordingsgeschiedenis van de leugenpremier al in 2013. Met wie het meeste medelijden te hebben?

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier 10

Aan de regering van Nederland – Ik klaag U aan! Akte van Verlating

U, de regering van Nederland, klaag ik aan. U bent het die dit land, deze samenleving kapot maakt op een manier en met een doortastendheid die u verder op werkelijk geen ander gebied laat...

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier

Een sadistisch universum is van alle tijden

In een sadistisch universum als het onze staat macht gelijk aan zelfbevrediging, en wordt alleen daarom nagestreefd, suggereert Caroline.

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier

Corona-crisis – Wet en bevel in Nederland

Wet en bevel zijn twee verschillende zaken, constateert Caroline Vonhoff. Maar nu de Corona-crisis heerst lijkt alle verschil er tussen verdwenen. Meer nog dan anders zien we een negatieve ontwikkeling.

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier

Allemaal samen voor onze eigen vrijheid

Dit beoogt a call to action te zijn voor iedereen op Nederlands grondgebied. Voor onze eigen vrijheid. Wij allen dus. Niet ‘we, the people’ maar ‘wij, de gepiepelden’.

Corona, Abnormalistan, Stockholmsyndroom,mondkapjesplicht

Berichten uit Abnormalistan aan de Noordzee

Caroline Vonhoff ergert zich dood aan alle paniek over Corona die Nederland transformeerde naar Abnormalistan.

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier

De staat

In de discussie naar aanleiding van het stukje ‘Valse moraal‘ is naar voren gekomen dat er én meningsverschillen zijn over de staat en de gewenste staatsvorm, èn dat iedereen het er in alle onenigheid...