De wereld nu Site

Bijlmer, Failed states, Nederland volgebouwd 11

Nederland volgebouwd? Stop! Waarom het land volbouwen?

Voor sommigen is een volgebouwd Nederland een sine qua non. Maar willen we dat wel, als bevolking? Syp Wynia bekeek wat thans plaatsvindt.

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie, 4

Corona en het meedogenloos opportunisme

Meest kenmerkend voor de Corona-periode zijn angstcreatie met behulp van een virus en gouvernementele dehumanisatie ten behoeve van de vierde industrialisatie, die de mens zonder enige inspraak moet transformeren tot biologische machine, schrijft Vicki...

strafadvocatuur, advocatuur 1

Sanctierecht en advocatuur

Toon Kasdorp zag parallellen tussen ontwikkelingen in het strafrecht en eerdere ontwikkelingen in het fiscaal recht, en wijdt uit over de gevolgen voor de advocatuur.

Dwingeland 3

Dwingeland – een uitnodiging tot verstandig verzet

We leven plotseling in een tijd waarin het belangrijk is uw klassiekers te kennen. Dwingeland, een boek dat 1984 volgt, helpt u daarbij.

Vrouwen 0

Opkomst van relatief veel vrouwen, nu? Gesprek met Fiona Zwart

Tijdens de Corona-crisis bleken vrouwen plotsklaps minder meegaand met overheidsbeleid dan we gewend zijn. Fiona Zwart speelt daarin een rol.

cartoons 1

184 Cartoons & fotofucks dd. 12-06-2021

184 Cartoons en fotofucks, vooral uit de week tot en met 12 juni. Wereldwijd voor u verzameld door de redactie van Veren of Lood.

migratiefilmpjes 0

Migratiefilmpjes, zo schreed de beschaving voort … 281

Migratiefilmpjes, elke week minstens vijf, over het voortschrijden van onze beschaving. Met een weinig begeleidend zuur commentaar. God hoort ons wel brommen.