Auteur: Alexander van Gouwen

Alexander van Gouwen

  
zesjescultuur

Wie redt ons van de zesjescultuur?

Onder het mom van een prestatiecultuur zijn we in een zesjescultuur verdwaald. Alexander van Gouwen fileert en bepleit tegengas.

cultuur versus biologie

Cultuur versus biologie – It’s the biology, stupid!

Is niet elke menselijke samenleving een strijd van cultuur versus biologie? OP sommige onderwerpen bemerk je dat eerder dan op andere.

Muziek

Filosofische overpeinzingen met betrekking tot muziek

Wat doen we met muziek, en wat doet het met ons? Op deze obligaat klinkende vragen zijn de antwoorden dieper dan je eerder vermoeden zou.

ChristenUnie, christelijkheid

Een lesje theodicee en christelijkheid – hoe goed is God?

Christelijkheid is voor de moderne westerse mens een ongrijpbaar concept aan het worden. Wat maakt ons waarlijk christelijk? En: hoe goed is God?

overheid en prostitutie, gedwongen prostitutie

De filosofie van de gedwongen prostitutie

In hoeverre kun je in Nederland spreken van gedwongen prostitutie? Dat is een vraag die moraalridders uit de weg gaan door daarop eigen vooroordelen te projecteren.

linkse geschiedvervalsing

Tegen de linkse geschiedvervalsing (van antisemitisme)

De linkse geschiedvervalsing valt niemand erg op, omdat we zo gefixeerd zijn op afstand houden van het nazisme dat niemand er over wil nadenken.

Corona in Nederland

De Corona-crisis in Nederland – denk er over na!

Alexander van Gouwen bekeek het Corona-virus in Nederland vanuit diverse perspectieven, van natuurwetenschappelijk tot politiek.