Huisregels

De huisregels op Veren of Lood zijn in wezen kinderlijk eenvoudig. We willen graag dat iedereen zich netjes opstelt, en wie dat niet aankan gooien we er uit. Als u niet weet wat netjes is, kunt u wellicht beter helemaal niet reageren. Dat geldt speciaal voor artikelen waarmee u het volkomen oneens bent. Schrijf dan liever een stuk voor de Vrije Tribune – als de redactie het iets vindt haalt u wellicht zelfs de voorpagina!
De redactie bepaalt wanneer te ver ook inderdaad te ver is, en dan nemen we passende maatregelen. We schrijven geen meningen voor – dan wordt het debat zo oninteressant – maar wie meent dat het leuk is om met gezuig te proberen mensen uit hun tent te lokken en te treiteren, gaat maar ergens anders trollen. Claude is onze (scherp)rechter, en daarmee is het klaar. Wie graag terug wil uit verbanning, en daarvoor bereid is zich bij de redactie voldoende te excuseren, kan ons na een maand mailen – al beloven we niets. Three strikes out vinden we voor softies, en zóver willen we niet hoeven tellen ook.
Sokpoppen is – behalve in reservaten voor idioten – naar ons idee ietwat uit de mode geraakt. Ergens vinden we het wel amusant, maar als u het per se met zichzelf oneens wilt zijn, is het genoemde reservaat wellicht meer geschikt voor U.
Oeverloze discussies tussen twee mensen onder een artikel zijn naar ons idee ongewenst, want dat ontmoedigt anderen om te reageren. Aangezien diversiteit voor ons belangrijk is, doen we om deze reden niet aan onzin als ‘reaguurder van het jaar’. Geef ook anderen een beetje de ruimte, en zet bij diepgravende meningsverschillen uw debat voort op de Open Draad. Ook hier geldt: geen vaste regels, maar het oordeel van Claude en de redactie zijn wet. Zorg dus dat u ons niet gaat vervelen.
Bij alle verdere twijfelgevallen grijpt de redactie gewoon hard in. Wij wensen U veel plezier op deze site.