48 Zoekresultaten

Voor de term "College voor de Mensenrechten".
mensenrechten, College van de Mensenrechten,

College voor de Mensenrechten in crisis? Laat maar ploffen!

Het College voor de Mensenrechten, dat klachten over discriminatie verwerkt, verkeert in een bestuurlijke crisis wegens ‘discriminatie en intimidatie’ door voorzitter Jacobine Geel. De beste oplossing is gewoon de stekker eruit trekken en bij...

discriminatie

Discriminatie is kennelijk een lastig begrip

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is veel hoger dan onder autochtone Nederlanders. De SER wijt dit aan discriminatie, een asociaal verschijnsel dat mede om die reden bestreden hoort te worden.

allochtone criminaliteit, Jankbeleid

Allochtone criminaliteit en groepsgedrag

Mogen aan het besef en kennis van allochtone criminaliteit door politie en overheid preëmptieve consequenties worden verbonden?

transgenderwet

Transgenderwet: politici zonder affiniteit met de realiteit

De behandeling van de transgenderwet in de Tweede Kamer is al verschillende malen uitgesteld, maar het ding dreigt komende week dan toch in behandeling te komen. Frans Groenendijk schreef een vernietigende kritiek op een...

asielrecht, Asielmigratie

Asielmigratie, Oekraïne, goed-doen

De ironie van de asielmigratie wordt wel heel pregnant, nu het COA onder het gewicht van de instroom ineen dreigt te zijgen.

Oekraïne

Oekraïne – regering is tegen EC-aanpak

De Nederlandse regering is geen voorstander van shortcuts naar het EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Waar staat het kruisje, wordt nu derhalve de vraag.

Brussel

Brussel beseft niet wat openheid inhoudt

Brussel heeft regelmatig de mond vol van openheid, maar de EC beseft zelf niet wat dat is, en zou moeten zijn.