DE WERELD NU

Discriminatie is kennelijk een lastig begrip

discriminatie

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is veel hoger dan onder autochtone Nederlanders. De SER wijt dit aan discriminatie, een asociaal verschijnsel dat mede om die reden bestreden hoort te worden.

De Volkskrant[1] bracht er op zijn voorpagina verslag over uit. Ik ben het met de SER en minister Asscher eens dat discriminatie de wereld uit moet worden geholpen maar de twee voorbeelden die de Volkskrant van discriminatie geeft zijn nogal verschillend. Het ene betreft een Surinamer die met zijn huidskleur werd getreiterd en het andere een afgestudeerde juriste die haar collega’s lastig viel met kleding die misschien passend is voor de Arabische woestijn maar niet in Nederland.

Ik zou menen dat het college voor de mensenrechten kleding discriminatie zou moeten kunnen onderscheiden van discriminatie wegens huidskleur, godsdienst of ras. Islamisten liegen als zij zeggen dat de kleding die men in Europa draagt verboden wordt door de Koran. De Koran is een boek dat in Arabië is geschreven eind zevende eeuw, niet al te lang na het overlijden van de profeet Mohammed en het bevat voorschriften voor die vroege periode en voor een daar heersend woestijnklimaat. Wie dat soort middeleeuwse kleding in Nederland draagt in de een en twintigste eeuw geeft blijk van een gebrek aan manieren en bovendien van het vaste voornemen zich niet aan de plaatselijke gewoonten te willen passen. Niet aan het klimaat en niet aan de Nederlandse samenleving. Wanneer moslims in provocatieve kleding solliciteren dan is het logisch dat ze niet worden aangenomen en wanneer zij die kleding niet in hun moskee maar op hun werk dragen dan lokken ze uit dat ze anders behandeld worden dan anderen. Hetzelfde zou gebeuren als ze in zwemkleding naar hun werk kwamen.

Er zijn mensen die menen dat buitenstaanders geen oordeel horen te hebben over wat een godsdienst van haar aanhang vraagt maar dat standpunt is niet vol te houden. Als de Mexicaanse godsdienst van de Azteken mensenoffers vraagt dan zullen we dat toch we in Nederland niet mee willen maken. Azteken zullen alleen worden aangenomen als we er zeker van zijn dat ze accepteren dat het soort eisen van hun godsdienst stelt hier niet geldt. Zo hoort men dat ook te doen met chadors, burkini’s, hidjabs en hoe ze allemaal heten mogen. Dat is kleding voor Arabië, niet voor Nederland.

Als vrouwen een elegant hoofddoekje willen dragen en een gesloten bloes dan moeten ze dat zelf weten. Dat ligt binnen het kader van wat hier acceptabel is, maar uitzinnige Arabische kleding is in Nederland even raar als een monokini bij de rondgang om de Ka’aba in Mekka. We kunnen de aanpassing een handje helpen door mensen die vanwege hun intolerante kleding geweigerd worden voor een baan, hun uitkering te ontnemen.

Discrimineren van negers vanwege hun huidskleur is niet alleen onaangenaam voor de betrokkene maar ook hoogst ongemanierd en daarom onaangenaam voor de omstanders. Ongemanierdheid komt voor, maar hoort door werkgevers in hun bedrijf niet te worden geduld.

Vanwege die kledingdiscriminatie ben ik van mening dat het College voor de Rechten van de mens beter kan worden afgeschaft.


[1] 3/4/13


Eerder verschenen op het Blog van Toon Kasdorp

8 reacties

 1. - schreef:

  Wat we zijn vergeten is dat discrimineren een vorm van vrije keuze tussen mensen is is die door anti-discriminatie bepalingen in de grondwet en andere wetgeving beperkt wordt. Als werkelijk iedere onaangename interactie voortaan met een nieuwe antidiscriminatiewet of ‘beschermde groep’ moet worden opgelost is op een gegeven moment het einde zoek en de ‘gelijkheid’ in de oorspronkelijke zin van het woord weg.

  Dan zijn we geen gelijke individuen voor de wet, maar een samenleving van gestapelde intergelinkte groepen met allemaal hun eigen regels.

 2. kasdorp schreef:

  Alleen ontoelaatbare discriminatie wordt vervolgd, maar daarom is het ook zo belangrijk om het begrip helder te definieren

 3. Cool Pete schreef:

  Interessant artikel. Goed om te blijven analyseren, wat discriminatie nu echt WEL / NIET is.

  Wel is het zo, dat iemand VALS beschuldigen van discriminatie, wel degelijk vervolgbaar en
  dus strafbaar is !

 4. - schreef:

  @kasdorp Die ontoelaatbare discriminatie is dus de uitzondering, niet de regel en dat moet men niet uit het oog verliezen.

 5. Karina schreef:

  Eén van de weinige stukjes waar ik het volledig eens ben met Kasdorp. Goed onderbouwd waarom wel of waarom niet.
  Geen gekke vergelijkingen om iets goed te praten om maar vooral niet ‘te’ links of ‘te’ rechts over te komen.

  Wat mij trouwens opviel in de laatste alinea waar Kasdorp zijn mening/afkeer geeft over discriminatie van donkergetinte personen. Hij gebruikte het woord Neger. (ik vond hem echt leuk juist vanwege het onderwerp waar het over ging, maar in de correcte wereld mag dit woord niet gebruikt worden…is racistisch en neerbuigend).

 6. koos schreef:

  Discriminatie kan alleen worden uitgebannen worden door de samenleving 100% monocultureel te maken.

 7. - schreef:

  Een woord is niet racistisch en neerbuigend, een mens is racistisch en neerbuigend.

 8. carthago schreef:

  Ik ben ook zo’n discrimineel. Bij het naderen van een lampekap of een barbaard in griezel pyjama vermomming met wellicht een allahakbar zwaard eronder , begin ik te koken van woede en terstond te twijfelen aan de verworven beschaving.En als een allochtoon mij een nieuwe fiets voor de helft probeert te verkopen twijfel ik ook meteen ernstig aan de eerlijke verkrijging van de zaak, ik bedoel maar, discrimineren is zo slecht nog niet.