Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

oorlog 8

Oorlog? Wees voorbereid op wat komen kan

Dat er nooit meer oorlog komt, bereik je niet door dat te verkondigen, maar door je in te stellen op wat komen kan als je niet bent voorbereid.

Universiteit 0

Universiteit – once bitten, twice shy?

Waarom is de universiteit in Nederland – en ook elders in de rest van Europa – niet gewoon alleen een plek voor excellent onderwijs?

realiteitszin 15

Realiteitszin is verdacht – Joris Luyendijk over Wilders

Realiteitszin is verdacht, zo zou je de attitude van veel stukken over Wilders en de PVV kunnen kenschetsen. Toon Kasdorp gaf als voorbeeld een artikel van Joris Luyendijk in de NRC.

sleepwet, referendum 2

Het afgeschafte referendum

Een ambigue opinie van Toon Kasdorp over het referendum en de afschaffing er van is het overdenken waard vanwege de weg naar andere paden die deze suggereert.

Mohammed 3

Mohammed en de invloed van zijn leer

De invloed van de leer van Mohammed wordt onderschat en is veel groter dan veel mensen denken. Ook bij veel christelijke groeperingen in het Midden Oosten is dit herkenbaar.

kinderen,Haselhoef 1

Haselhoef

Imam Haselhoef kwam eeritjds in het nieuws door zijn standpunten over homoseksualiteit. Hoe daar vanuit religieus standpunt mee om te gaan?Haselhoef

Moslims 45

Moslims, Zalm en Van Aartsen over 11 september

De Nederlandse overheid kijkt al sinds langere tijd weg als het gaat om de mening van moslims die sterk afwijkt van wat we als normaal beschouwen.