Tags: vakbonden

pensioenstelsel, Pensioen

Pensioenstelsel – over macht, baantjes en bijverdiensten

Na instemming van de (oude) Eerste kartel-Kamer komt het nieuwe pensioenstelsel eraan. ‘The Powers That Be’ hebben het in hun voordeel beslecht. Gewone mensen betalen het gelag, worden het bos in gestuurd en gaan...

FNV-Bondgenoten

Redenaties bij FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten is nog steeds een bron van redenaties over maatschappelijke wenselijkheden. Toon Kasdorp legde dat eens op de snijtafel.

vakbonden

Vakbonden zijn verleden tijd – passé défini

De gang van zaken rond het pensioenakkoord zag Toon Kasdorp als bewijs voor het einde van de vakbonden. Ze zijn passé, en doen er niet meer toe. Een geval van passé défini.

Pensioenen, Pensioenakkoord

Pensioenen – terugkijken op algemeen bedrog

Terugkijkend op de onderhandelingen over toekomstige pensioenen van Koolmees met de bonden vorige maand is de opbouw van bedrog herkenbaar.

Klimaathoax, klimaatbewustzijn, van het gas

Klimaathoax – veiligheid, overheid en vakbonden

Met de klimaathoax wordt van alles ter discussie gesteld. Zaken waarbij dat niet opvalt worden er heel hypocriet in dienst van gesteld.

stakingsrecht

Stakingsrecht – als de vuilnismannen staken

Iedereen in de wereld van vakbonden en werkgevers kan leven met het stakingsrecht. Maar kan het publiek dat ook, vroeg Toon Kasdorp.

Onderwijs

Onderwijs, vakbonden en politieke hypocrisie

In het onderwijs wordt woensdag gestaakt. Toch. De minister houdt zijn aanbod overeind, en iedereen doet alsof hij meedenkt met iedereen.