DE WERELD NU

Redenaties bij FNV Bondgenoten

FNV-Bondgenoten

FNV Bondgenoten is nog steeds een bron van redenaties over maatschappelijke wenselijkheden. Toon Kasdorp legde dat eens op de snijtafel.

Annemijn van Marlen is trainer bij FNV Bondgenoten. Wat een trainer bij FNV Bondgenoten precies is, weet ik niet, maar ik las haar verhaal in het NRC Handelsblad, dat tegenwoordig het huisblad lijkt te zijn van de PvdA en van FNV Bondgenoten.

‘Solidariteit’, schrijft ze, ‘betekent ook opstaan tegen het klimaat van angst en haat dat gecreëerd wordt door Wilders en consorten’. Zij proberen doelbewust bezorgde burgers op te zetten tegen migranten en vluchtelingen, door iedereen die ‘anders’ is af te schilderen als de oorzaak van sociale chaos en economische problemen. Maar de sociale chaos waar Wilders voor waarschuwt lijkt eerder een rechts verzinsel dan een realiteit en dat economische problemen bestaan is niet de schuld van moslims, migranten of vluchtelingen, maar het directe gevolg van structurele ongelijkheid en het bezuinigingsbeleid van onze regeringspartijen van de afgelopen jaren. Zij zijn verantwoordelijk voor de afbraak van onze verzorgingsstaat en sociale zekerheid, het verwoesten van ons sociale huursysteem, voor het met belastinggeld subsidiëren van de banken die de economische crisis hebben veroorzaakt, voor het versoepelen van het ontslagrecht, het slopen van de zorg en het verhogen van het eigen risico, en alle problemen die daaruit voortkomen. Deze problemen raken kwetsbare groepen het meest en het hardst. We kunnen Wilders’ verdeel en heers-politiek niet de aandacht laten afleiden van het daadwerkelijke politieke beleid dat ons allemaal, inclusief migranten en vluchtelingen, in de steek laat.

Wij willen een samenleving die het niet accepteert dat mensen uitgesloten worden en waarin iedereen opstaat tegen racisme, seksisme en ander geweld tegen minderheden. Een samenleving die het niet accepteert dat er mensen verdrinken op hun tocht naar een veilig en waardig bestaan, maar in plaats daarvan vluchtelingen verwelkomt, omarmt en de kansen geeft om naast en met ons allemaal te leren, te werken en te leven.

In het huidige klimaat is afzijdig blijven geen optie meer. Wie zwijgt stemt in. Wij zullen ons dan ook luid en duidelijk blijven uitspreken, ook als daarmee de openbare orde verstoord wordt.’

Tot zover Annemijn van Marlen, trainer bij FNV Bondgenoten.

Wat moet je hier nu mee? Ik heb er de termen uit geselecteerd, die ieder staan voor een apart probleem dat Van Marlen aan de orde stelt en waarvan ze ‘Wilders en andere rechtse Nederlanders’ als de oorzaak ziet. Ik hoor niet tot de partij van Wilders maar ik beschouw mezelf wel als een rechtse Nederlander en daarmee als aangesproken in haar ingezonden brief. Ik wil die termen stuk voor stuk met U doornemen.

 1. sociale chaos als rechts verzinsel;
 2. structurele ongelijkheid;
 3. bezuiniging beleid van onze regeringspartijen;
 4. afbraak van onze verzorgingsstaat;
 5. verwoesten van ons sociale huursysteem;
 6. subsidiëren van de banken;
 7. het versoepelen van het ontslagrecht;
 8. slopen van de zorg;
 9. Wilders’ verdeel en heers-politiek;
 10. racisme, seksisme en ander geweld;
 11. naast en met ons allemaal te leren, te werken en te leven;
 12. uitspreken, ook als daarmee de openbare orde verstoord wordt;

ad 1. Ik denk dat Van Marlen gelijk heeft dat Nederland in vergelijk met veel andere landen en met name met de landen waar de vluchtelingen vandaan komen een geordende en welvarende samenleving heeft. Dat is zeker de belangrijkste reden waarom die vluchtelingen naar de Noord-Europese landen komen en de Zuidelijke en Oostelijke overslaan of louter als een doorgangshuis beschouwen. Maar het kan moeilijk worden ontkend, dat de samenleving nu een stuk chaotischer is dan een paar decennia geleden en dat een te grote stroom migranten in te korte tijd daar de oorzaak van is. We zijn sinds de zeventiger jaren bezig moslim immigranten te integreren in Europa en dat gebeurt niet met groot succes. Er hebben zich hier moslim-enclaves gevormd waar de criminaliteit gemiddeld vijf keer zo hoog is als in de autochtone woongebieden. Criminaliteit lijkt me een goede indicatie voor chaos. En met het aantal moslims neemt de criminaliteit en de chaos toe. Van een rechts verzinsel is dus geen sprake.

ad 2. Nederland heeft de meest platte Lorenzcurve van alle landen in de wereld, socialistische landen nadrukkelijk inbegrepen, van wie de cijfers bekend zijn. Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat in de landen waar we niet kunnen meten die curve alleen maar boller kan zijn. Als Van Marlen ons land dus als structureel ongelijk beschouwt, dan is dat een ideologisch standpunt waar geen normaal mens iets mee kan.

ad 3. Het bezuinigingsbeleid is onze regering opgelegd door de EU, maar ook zonder EU zouden de overheidsuitgaven in Nederland als onbehoorlijk hoog moeten worden gekwalificeerd. Als Van Marlen zou menen dat bezuinigingen meer gezocht moeten worden in een betere organisatie en lagere overheidssalarissen dan kan ik dat wel met haar eens zijn. Maar dat zegt ze niet. Trouwens voor dergelijk effectieve bezuinigingen ontbreekt het ons aan de nodige kennis en vaardigheden. Ik ben een voorstander van goed sociale voorzieningen maar dan alleen voor mensen die om goede redenen niet voor zich zelf kunnen zorgen. En zonder bezuinigingen is er weinig wat we aan verbetering van de bestaande voorzieningen kunnen doen.

ad 4. De bezuinigingen hebben onder meer plaats gevonden in de sfeer van de sociale voorzieningen en dan vooral door het niet laten mee stijgen van uitkeringen in het tempo van de inflatie, zegt Van Marlen. Die inflatie is laag dus ook die relatieve verslechtering valt eigenlijk wel mee. Verder is Wilders nu juist een voorstander van het handhaven van goede sociale voorzieningen en heeft hij gelijk dat objectief gezien de uitkeringen voor vluchtelingen en andere immigranten ten laste gaan van de arme Nederlanders, zijn doelgroep. Van Marlen is duidelijk lid van de hoog opgeleide welvarende groep progressieve Nederlanders, die niet langer de minder bedeelde autochtonen zien als hun doelgroep maar de moslim-immigranten.

ad 5. Daar heeft ze wel een punt vind ik. De woningbouw corporaties hebben op grote schaal woningbezit met winst verkocht. Onze regeringspartijen van de afgelopen jaren hebben wel geprobeerd die winst af te romen door belastingheffing, maar een veel te groot deel van de winst is terecht gekomen in de zakken van mensen als Erik Staal, over het algemeen trouwens leden van progressieve partijen.

ad 6. Dat vrijwillig subsidiëren van banken door onze overheid is een bekende misvatting. Nederland en alle andere westerse landen in het bezit van grote banken hebben die gered, omdat het alternatief zou zijn geweest dat het wereld geldverkeer in elkaar zou zijn gestort. Dat was dus meer kiezen voor het minste kwaad dan een onrechtmatige subsidie aan bedrijven die daar geen aanspraak op kunnen maken.

ad 7. Het versoepelen van het ontslagrecht was dringend nodig, maar is op een ongelukkige manier uitgevoerd. We zijn er maar weinig mee opgeschoten. Iedereen heeft er belang bij dat mensen worden ontslagen die geen toegevoegde waarde hebben op de plek waar ze werken. En als het even kan, zouden ze dan ergens anders weer aan de slag moeten gaan. Dat proces is in Nederland veel te duur en te omslachtig en het vormt een aanslag op onze welvaart. Die versoepeling blijft dus op de agenda staan.

ad 8. Wat er in feite gebeurt is dat men de groei van de kosten in de zorg wat probeert te beperken, maar die kosten groeien nog steeds harder dan onze economie. Ook hier is sprake van een onvoldoende organisatie, maar zeker niet van een poging om de armen te benadelen ten gunste van de meer welgestelden, zoals Van Marlen suggereert.

ad 9. Wat ze daarmee bedoelt begrijp ik helemaal niet. Wilders verdeelt niet. Meer dan iedere andere politicus zorgt hij voor eenheid in Den Haag. Iedereen is tegen hem, zelfs zo dat er van een reële oppositie eigenlijk nauwelijks sprake meer is. Niet de regering wordt aangevallen in de Tweede Kamer maar Wilders.

ad 10. Hoezo zijn racisme en seksisme een vorm van geweld[1]? Bedoelt Van Marlen niet discriminatie in plaats van geweld? En voor zover er van geweld sprake is, dan zijn er tegenwoordig inderdaad autochtone hooligans die AZC ’s aanvallen. Ik ken niemand die dat verdedigt, evenmin als het optreden van hooligans op de voetbal velden. Maar dat is toch geen verontschuldiging voor het geweld en de criminaliteit van de moslim immigranten, die een factor vijf zo hoog is als die van autochtonen ook als het geweld van de hooligans als exclusief autochtoon zou worden beschouwd, wat niet het geval is.

ad 11. Wat onze regeringspartijen met weinig succes  hebben gedaan is proberen de immigranten te integreren. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens zal zijn dat we de nieuwkomers moeten integreren of dat ze weer weg moeten zodra dat in verband met hun veiligheid kan.

ad 12. De klacht van Van Marlen was eigenlijk in de kern dat er geen geweld moet worden gebruikt tegen nieuwkomers. Ik ben het op dat punt met haar eens, maar dan zou het averechts werken als iemand aan de oproep van Van Marlen gehoor zou geven en de openbare orde zou gaan verstoren om te protesteren tegen de vreedzame demonstraties van Pegida. Wilders en Pegida hebben het recht om te protesteren tegen een overmaat aan niet-integreerbare vreemdelingen en wie oproept tot geweld tegen dat soort demonstraties hoort zich zelf geen democraat te noemen.


 1. Het is in extreemlinkse kringen een vast liggende overtuiging, dat dit vormen van geweld zijn, waartegen gewelddadig verzet toegestaan moet zijn.

Dit artikel over FNV Bondgenoten verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

2 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Tja. Linkse leugens en utopische WAANBEELDEN- en dan is er de WERKELIJKHEID.
  De allochtoon plundert alke voorziening kapot en brengt de primitieve chaos van thuis mee.
  En daar is geen woord aan gelogen
  Linksdenken is de kanker aan de hersenstam van het Westen.
  Tijd om dat gezwel te verwijderen voor het -snel- te laat is.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Eens met Grapjas. Links is de dood in de pot.