DE WERELD NU

Klimaathoax – veiligheid, overheid en vakbonden

Klimaathoax, klimaatbewustzijn, van het gas

Met de klimaathoax wordt van alles ter discussie gesteld. Zaken waarbij dat niet opvalt worden er heel hypocriet in dienst van gesteld.Een kenmerkend voorbeeld kwam ik vanmorgen tegen:

Werkgevers en werknemers willen dat er een norm komt voor de hoeveelheid uitstoot[1] van dieselmotoren waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. Dat schrijven ze in een brief aan het kabinet.

Dat is mooi, denk je dan. Zo vaak zijn ze het niet roerend eens, al is dat de laatste decennia beter geworden. Maar het woord dieselmotoren is ondertussen genoeg om even te kijken wat precies gaande is. En dan ontdek je in een paar bijzinnen de redenen van deze plotselinge eensgezindheid. Want de voorgestelde norm wordt voor vrijwel alle sectoren toch al gehaald. Blijft: gezondheid is het excuus:

Werknemers in onder meer garages, havens, de bouw en het vervoer hebben te maken met de uitstoot van dieselmotoren, die kanker kan veroorzaken.

Maar waar het om gaat is:

Op dit moment is er geen officiële norm, maar geldt dat bedrijven de uitstoot moeten proberen te beperken. “Voor de inspectie is dat lastig, want die heeft zonder norm minder handvatten om te handhaven”, zegt Wim van Veelen, beleidsadviseur bij de FNV. “En bedrijven hebben dan geen duidelijk zicht waarop ze moeten uitkomen.”

De Gezondheidsraad wilde naar 1 microgram per m3, maar dat zou moeilijk worden omdat de techniek daartoe nog niet in staat is. De nieuwe norm moet daarom 10 microgram per kubieke meter worden.

Volgens Van Veelen is een norm van 1 microgram nu niet haalbaar. “Uiteindelijk zou dat wel het best zijn, maar we zijn op dit moment te afhankelijk van dieselgeneratoren en voertuigen.” Een norm van 10 microgram is volgens de FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW wél haalbaar.
“De meeste bedrijven zullen nu al onder deze norm zitten, of die met relatief makkelijke ingrepen kunnen halen”, zegt hij. “Maar op een aantal plekken moet er goed bekeken worden hoe ze hun dieselmotoruitstoot kunnen beperken.”

Duidelijk: de FNV zit op dramkoers over het klimaat , en VNO-NCW vindt het wel best want het levert geen acute kwestie voor haar leden op.

Wat geeft mij de zekerheid dat we hier met goede bedoelingen opnieuw bedrogen worden? Omdat dit hetzelfde soort bedrog is als de wens van meer deelauto’s op het platteland: u wordt voorgespiegeld dat men zijn best doet, maar er is maar één achterliggende reden, en daar zult u de komende tijd steeds meer achter komen:

De Europese Unie heeft een nog hogere grenswaarde vastgesteld: 50 microgram per kubieke meter. Die norm is volgens de FNV en VNO-NCW te hoog en beschermt werknemers niet voldoende.

Nu staat de EU toch niet bekend als te weinig scherp slijpend, maar Nederland wil het beter doen. Nederland wil met CO2-uitstoot voorop lopen, nietwaar? Ook uw veiligheid is daartoe slechts een smoes.


  1. De NOS noemt het nergens – of heeft er gewoon de ballen verstand van – maar waar het hier om moet gaan is niet de uitstoot van CO2, maar om onvolledig verbrande koolwaterstoffen als ketonen, aldehyden en koolstofmonoxide. Desalniettemin is hierbij ook de efficiëntie van dieselmotoren een belangrijke factor, hetgeen uiteindelijk de uitstoot van CO2 gunstig moet beïnvloeden. Bovendien zijn ketonen, aldehyden en koolstofmonoxide aanzienlijk slechter voor het milieu omdat ze op termijn anders via langzame verbranding worden omgezet in CO2.

Meer kritische berichtgeving over de klimaathoax op Veren of Lood vindt u hier in ons razendsnel uitdijende dossier.

1 reactie

  1. BegrensEuropa! schreef:

    Het riedeltje wordt vervelend: diesel vies, kunstmest slecht, kernenergie gevaarlijk. Het komt uit de zestiger en zeventiger jaren. Was een riedeltje van marginale linkse types die ook vaak spraken over neokolonialisme, het militair-industriele complex, neutronenmbommen, consumentisme en de goede kanten van socialisme en communisme. Het heeft na een halve eeuw eindelijk wortel geschoten, vermoedelijk in de leegte van het verfoeide consumentisme. Het negeert alle vooruitgang die er is geboekt in de afgelopen vijftig jaar op alle genoemde fronten. En alle nieuwe bedreigingen uit uiteenlopende hoeken. Er is ongetwijfeld nog verdere vooruitgang mogelijk op de genoemde punten uit de riedeltjes. Het is echter onverstandig om de klimaathype te gebruiken om dat versneld en radikaal te realiseren.