Tags: Indonesië

Bersiap 1

De Bersiap

Als in Nederland de politionele acties in Indonesië ter sprake komen, wordt doorgaans liever niet gesproken over de Bersiap en haar gruwelen.

allochtonen, koloniën

Koloniën in het Verre Oosten

Over de koloniën wordt de laatste decennia in ons land met weinig waardering gesproken. Met name in de progressieve hoek heerst de overtuiging dat Nederland zijn koloniën uitgebuit en leeggeroofd heeft en dat zou...

natiestaten, four horsemen, crisis, recensie, Dedecker, Unorthodox,, Recensie, Haagse Schilderswijk, immigratie, Merdeka, Indië, Nova

Merdeka – Hobbesiaanse chaos in Indië

De recensie van Merdeka is voor Hans Moll een tour de force, waar hij enige tijd mee stoeide aleer het in de definitieve vorm hier te gieten.

Islam in Indonesië

Bent u daar nog, mevrouw Ploumen? – Islam in Indonesië

De omgang met de Islam in Indonesië kan op veel manieren functioneren als maatstaf. De nieuwe leider van Partij van de Arbeid is dol op mensen in nood in het buitenland. Nederland is een...

blindheid van historici, koloniale geschiedenis. Indonesië

Indonesië en de politionele acties in Nederlands Indië

Het perspectief ten aanzien van de politionele acties in Indonesië is sinds ze plaatsvonden dramatisch gekanteld, maar wat werd precies anders? Toon Kasdorp ergerde zich aan eigentijdse gelijkhebberigheid.

Indonesië

Revolusi / Indonesië – Vooringenomen Belg poept Nederland onder

Hans Moll nam het boek Revolusi / Indonesië van de Belg David van Reybrouck ter hand, en laat en passant zien hoe je degelijk werk levert.

Indonesië, uitbuiten, Indische oorlogsmisdaden

Hoe Nederland haar Indische oorlogsmisdaden verborg

Nederland wist haar Indische oorlogsmisdaden tientallen jaren buiten beeld te houden van de internationale gemeenschap. Dat verandert maar langzaam.