DE WERELD NU

Indonesië en de politionele acties in Nederlands Indië

blindheid van historici, koloniale geschiedenis. Indonesië

Het perspectief ten aanzien van de politionele acties in Indonesië is sinds ze plaatsvonden dramatisch gekanteld, maar wat werd precies anders? Toon Kasdorp ergerde zich aan eigentijdse gelijkhebberigheid.

Hoezo excuses aan Indonesië? Soekarno was een verrader en een oorlogsmisdadiger.

Wanneer een leger van ruim honderdduizend man een opstand moet neerslaan van guerrillatroepen die zich ophouden onder een bevolking van ruim zeventig miljoen dan zou het erg vreemd zijn als er daarbij geen excessen plaats vonden tegen burgers. In een guerrillaoorlog is er niet zoiets als een burgerbevolking die te onderscheiden is van gewapende opstandelingen. Het is eerder verbazingwekkend dat zoveel Nederlandse militairen zich ondanks alle provocaties zo voorbeeldig hebben gedragen.

De berichtgeving van de laatste jaren over de politionele acties in Nederlands Indië is erg eenzijdig. De incidenten die hebben plaats gevonden worden consequent uit hun verband gerukt.

De publiciteit was het steeds roerend over eens dat in elk geval kapitein Westerling als een oorlogsmisdadiger moet worden aangemerkt. Niemand vertelt daarbij dat hij door zijn commandanten, waaronder generaal van Mook, met een minimum aan manschappen voor onmogelijk opdrachten werd gesteld en dat het gebruik van veel geweld de enige manier was waarop hij die opdrachten kon vervullen en zelf met zijn mensen kon overleven.

Achteraf erkennen we het recht van de Indonesiërs om in opstand te komen, maar toen we de Nederlandse soldaten naar Indië stuurden waren de troepen van Soekarno nog landverraders die in de wereldoorlog met de Japanse vijand hadden geheuld. De pelokkers schoten niet alleen op Nederlandse militairen. Ze sneden ook hun oren en neuzen af. Ook Nederlandse vrouwen en kinderen waren niet veilig, om maar niet te spreken over Indische mensen die partij kozen voor het wettige gezag. Het aantal mensen in Indonesië dat door de troepen van Soekarno om het leven is gebracht en gemutileerd in strijd met de conventies van Genève (de Bersiap) is veel groter dan het aantal opstandelingen dat in strijd met de conventies van Genève is gedood.

Het zou interessant zijn om van de Nederlandse media voorbeelden te krijgen van drie guerrillaoorlogen of van twee of van zelfs maar één enkele burgeroorlog waarin die Geneefse conventies en hun protocollen wel in acht zijn genomen. De echte keuze is om zo’n oorlog wel of niet te voeren. Toen Drees en Beel tot het laatste besloten waren zij en hun regering verantwoordelijk voor de gevolgen. Wie er van uit gaat dat het Nederlandse gouvernement het volkerenrecht recht aan zijn zijde had, legt trouwens de schuld bij de opstandelingen en niet bij het gouvernement.

Dat is anno 2018 ongebruikelijk omdat we met zijn allen besloten hebben dat het kolonialisme uit den boze was, maar ook daar hebben we vroeger anders over gedacht. Ook dat is een onderwerp waar wel wel erg eenzijdig over gedacht wordt tegenwoordig. Wie de Max Havelaar leest mag dan wel concluderen dat het gouvernement niet alles was in zijn tijd maar het was toch nog altijd een heel stuk beter dan de hoofden van Lebak en Bantam-Kidoel.


Dit artikel over Indonesië verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp. Meer van Toon Kasdorp vindt u hier. Meer over Indonesië kunt u hier bekijken.

4 reacties

 1. Ravian schreef:

  Ze sneden nog wel heel wat meer af dan oren en neuzen…
  Ik zal eenieder hier de gore details besparen.

  En elke linkse “studie” van deze hele affaire bagatelliseert de Bersiap periode of laat deze zelfs geheel buiten beschouwing.
  Feitelijk hetzelfde wat ze met het “Palestijnse” conflict doen.
  Je laat gewoon de echte oorzaak weg en maakt dan van het gevolg de oorzaak.
  Je herschrijft dus gewoon de geschiedenis zodat het verhaal beter in je politieke kraam van pas komt.
  Zo rolt links.

 2. kaaskop schreef:

  Sorry hoor , in mijn visie heeft elk volk recht op zelfbeschikking en een eigen land.
  Onze voorouders hadden daar geen flikker te zoeken , handeldrijven OK , overheersen FOUT .
  Welk recht hebben wij anders om dan tegen islamisering van Nederland te ageren ?
  Je blijft met je poten van andermans land af .
  Herstelbetalingen hadden na de strijd moeten gebeuren , ik ben van 1962 en heb er dus geen
  barst mee te maken gehad .
  Of moet ik Merkel een eis tot schadevergoeding indienen voor het leed , mijn ouders / voorouders
  aangedaan ?
  Of bij Macron , voor het leed mijn verre voorouders aangedaan door Napoleon?
  Flikker eens gouw op met die kolder !

 3. Grapjas schreef:

  @ Kaaskop; Mee eens. Alles boven de Lek ( en Noord-Duitsland etc.) weer terug naar ons Friezen? Het is tenslotte voornamelijk dankzij de terreur van de hier binnenvallende gristenen geweest dat wij nu landloos zijn. De eerste taliban in Noord- Europa immers. De kruisaanbidder mag terug met religie, koorknaapjes en al naar waar die religie hoort- net als Jodendom en Islam het Midden-Oosten. Hier horen wij polytheïstisch te zijn- en Friesland bestond langer dan Indonesië nu…
  Eala, Freya Fresana!

  Laten we ophouden over wat gisteren gebeurd inderdaad.. Alles langer geleden is gebeurd gebruiken is politiek gelul.
  Geld. Daar gaat het om.
  En natuurlijk moet de Blanke kapot. Wel- ons geld zit in Italië en Griekenland- en kapot zullen wij nooit gaan. Wat de Romein niet lukte, gaat die genderneutrale slapzakjes helemaal niet lukken. Hoeveel stoottroepen ze ook importeren.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  @kaaskop 27 januari 2021 om 15:30 U zegt: handeldrijven OK. Daar was de NL aanwezigheid ook op gebaseerd. Tot de Franse Revolutie. Toen kwam Daendels, die het model van de moderne natiestaat wilde implementeren. Dat is ook wat Sukarno wilde overnemen van NL. Dus van Atjeh t/m Papoea Nieuw-Guinea. En liefst ook Maleisie erbij. Maar handeldrijven waarmee? De nootmuskaat, waar het oorspronkelijk om te doen was verloor haar aantrekkingskracht op de europese markten. Dus werden andere cultures ontwikkeld, inclusief de hele onderzoeks en uitvoeringsinfrastructuur: rietsuiker, palmolie, koffie, thee, cacao etc. En dat in een tijd dat NL universiteiten nog niks voorstelden, d.w.z. tot 1900. Maar daarna toch nog snel ook wat onderwijs op poten gezet. Sukarno zat zelf in Bandoen op de TH. Andere toekomstige leiders werden in NL opgeleid. Hatta bijv. De grootste ellende, ook voor de Indonesiers, is veroorzaakt door de Jappen. Die hebben meer mensen doen omkomen in 3,5 jaar, dan NL in 3,5 eeuw. En dan heb ik het nog niet over het demografisch dividend door gezondheidszorg, vooral ook preventief.