Auteur: Peter Louter

Peter Louter

Integratie 4

Integratie: geen woorden, maar daden

Integratie van immigranten zou door de overheid heel belangrijk moeten worden gevonden, maar daar merk je niets van, en dat is een gemis.

Oekraïne 10

Oekraïne – Nee=nee!

Het was lastig vast te stellen hoe het ‘nee’ bij het Oekraïne-referendum precies moest worden uitgelegd, maar er kan niet aan getwijfeld worden dat het een ‘nee’ tegen het Europese verdrag met Oekraïne betekende....

ware aard van de islam 14

Onweerlegbaar bewezen: imams liegen er op los om de ware aard van de islam te verbergen

Over de ware aard van de islam zijn de debatten vaak heftig tot op het fanatieke af. Maar de wel degelijk bestaande bewijzen vergeet men in discussies vaak.

Pauw 1

De benauwde bubble van Pauw

Peter Louter herinnerde zich een belofte die niet eenvoudig te houden bleek. Want helaas: wie het publieke debat volgt, volgt Pauw.

media 2

De media in Nederland zijn slecht voor mijn gezondheid

Soms kan ik het niet laten. Als via mijn venster op de wereld – de media die via ons televisie-apparaat – weer dingen te zien en te horen vallen die me niet bevallen, heb...

Volkskrant 6

Volkskrant laat ‘valse profeet’ aan het woord

Iedere gebeurtenis laat zich in verschillende versies vertellen. De Volkskrant is daar goed in. Met accentverleggingen, kleine toevoegingen en weglatingen kan een gebeurtenis van een nieuwe interpretatie worden voorzien.

Angst 6

Angst – de bangmakerij voor Trump heeft een dubbele strategie

Er is ons een groot onheil overkomen. En de angst zit er bij onze opiniemakers diep in. Wat is er aan de hand?