Auteur: Peter Louter

Peter Louter

Wildersproces2 7

Wildersproces2 – miljoenen in het verdachtenbankje

Al in 2014 waarschuwde Peter Louter tegen de wijze waarop politieke correctheid ons land tot het ongezonde Wildersproces2 heeft gedreven.

Beeldenstorm 15

De beeldenstorm en de nieuwe Reformatie van 2020

De huidige situatie in Nederland vertoont overeenkomstige trekken met de woelingen die vooraf gingen aan de Beeldenstorm van 1566.

J.P.Coen 10

Met  J.P.Coen hebben ze de verkeerde

Een Beeldenstorm hier te lande? Dan is J.P.Coen een geliefde eerste steen des aanstoots. Niet bepaald terecht, zo maakt Peter Louter in dit stuk duidelijk.

strafrecht 7

Zijn we te beschaafd geworden in het strafrecht?

Dat men in strafrecht het recht om niet mee te werken als een hoogstandje in juridisch denken beschouwt, ontslaat de rechter niet van de plicht het te beschouwen als een strafverzwarende factor.

Nederlandse samenleving 16

De betwiste orde in de Nederlandse samenleving

De huidige chaos in de Nederlandse samenleving is niet uit de lucht komen vallen, maar is een product van een voortgaande herordening.

Moslim zijn 13

In moslim zijn zit in Nederland geen toekomst

In moslim zijn zit geen toekomst, meende Peter Louter. Al is de echte vraag of moslims dat zelf ook zo zien, en waartoe dat leiden zou?

Witte man

NOS koos de term ‘witte man’ bewust

De Witte Man is wat het NOS-journaal betreft al ingeburgerd. Maar zoals Peter Louter hier laat zien s het een diversificerende (verdeeldheid zaaiende) term.