Auteur: Peter Louter

Peter Louter

strafrecht

Zijn we te beschaafd geworden in het strafrecht?

Dat men in strafrecht het recht om niet mee te werken als een hoogstandje in juridisch denken beschouwt, ontslaat de rechter niet van de plicht het te beschouwen als een strafverzwarende factor.

Nederlandse samenleving

De betwiste orde in de Nederlandse samenleving

De huidige chaos in de Nederlandse samenleving is niet uit de lucht komen vallen, maar is een product van een voortgaande herordening.

Moslim zijn

In moslim zijn zit in Nederland geen toekomst

In moslim zijn zit geen toekomst, meende Peter Louter. Al is de echte vraag of moslims dat zelf ook zo zien, en waartoe dat leiden zou?

Witte man

NOS koos de term ‘witte man’ bewust

De Witte Man is wat het NOS-journaal betreft al ingeburgerd. Maar zoals Peter Louter hier laat zien s het een diversificerende (verdeeldheid zaaiende) term.

fundamentalisme

Hoofddoek wijst op fundamentalisme

Het islamitisch fundamentalisme dringt op heel verschillende manieren door in de Nederlandse samenleving. Peter Louter bespreekt er een van.

Politieke correctheid

Politieke correctheid is het kwaad van deze tijd

Wat politieke correctheid aanricht is moeilijk op de juiste waarde te schatten. Dat het maatschappelijk diepe sporen trekt staat echter vast.

integratieproblematiek

De tribale connectie bij de integratieproblematiek

De integratieproblematiek is meer dan alleen een integratieprobleem in Nederland. Ook het loslaten van aanwezige sociale ankers komt er bij kijken.