DE WERELD NU

Taqiyya in de Volkskrant en de gevolgen

Taqiyya

Taqiyya is gesanctioneerd liegen ten behoeve van de verspreiding van de islam. Zij staat ook wegkijkers van onaangenaamheden ten dienste.

Vrijdagmorgen 30 oktober 2020 werd ik onaangenaam verrast door een artikel in de Volkskrant (pagina 8) waarin een aantal bekende moslims hun visie op de spotrenten en de aanslagen in Frankrijk mochten geven.

Geestelijk islamitisch verzorger Aynur Bilgic is de eerste om commentaar te leveren. “De islam keurt geweld en terrorisme af”, begint ze. Maar, “Tegelijkertijd is het pijnlijk hoe Macron dit aanpakt…….Hij duwt de gewone moslims in hetzelfde hokje als de aanslagplegers” Taqiyya![1]

De verklaringen in hetzelfde artikel,  van Contactorgaan Moslims en Overheid, Nourdin El Quali, Emine Ugur, Arzu Aslan en Abu Hafs, komen ongeveer op hetzelfde neer. Taqiyya en de gevolgen er van. Anur Bilgis wil de grenzen van de vrijheid van meningsuiting bespreekbaar maken. El Quali vindt de extreme organisaties die Macron wil verbieden bondgenoten in de strijd tegen extremisme. Eminime Ugur vindt het maar niks dat: “Mensen die afstand (van geweld PL) eisen, geloven dat dat geweld inherent is aan islam en moslims”.

De verklaringen hebben me geschokt. In wat voor wereld leven die mensen die hun oogkleppen aanzien voor de werkelijkheid. Hebben ze niet rondgekeken in hun eigen achterban? Hebben ze nooit kennis genomen van de verontrustende statistieken van Ruud Koopmans waaruit blijkt dat de steun voor aanslagen onder moslims verbijsterend groot is? Als je dan, zoals Aynur Bilgic, roept dat de islam tegen terrorisme en geweld is, laat je veel Volkskrantlezers de wenkbrauwen fronsen omdat ze een andere werkelijkheid zien. Korankenners kunnen moeiteloos een groot aantal verzen citeren waarin geweld bepaald niet wordt afgewezen.

Het narratief dat het extremisme maar een kleine groep betreft werd helaas overgenomen door Rutte die dezelfde vrijdagavond (in het gesprek met de minister-president) verklaarde dat 99% van de moslims niets te verwijten valt. Gelukkig was hij fermer over de toenemende eis uit islamitische gemeenschappen om de vrijheid van meningsuiting te beperken.

De ophef over de spotprenten en de aanslagen laten de kloof zien tussen moslims en anderen. Het moslimse verwijt dat ze in een hokje gedrukt worden is hypocriet omdat de islam wereldwijd voortdurend in het nieuws is vanwege haar gewelddadigheid.

Eerdere verweren als ‘islam is vrede’ en ‘dit is niet de ware islam’ keren deze keer nauwelijks terug. Ze zijn volstrekt ongeloofwaardig geworden. De teneur in het artikel is slachtofferschap (we mogen er niet bij horen) en defensieve argumenten (Macron maakt het alleen maar erger).

De vooruitzichten zijn niet goed. Er zijn meer aanslagen te verwachten. Degene die we tot nu toe hebben zien gebeuren zijn allemaal islam gerelateerd. Er is een brede voedingsbodem zoals Ruud Koopmans heeft laten zien. Het zijn geen eenlingen die aanslagen plegen. De eenlingen zijn de voortbrengselen van een cultuur die geweld niet afwijst. Die eenlingen zijn opgegroeid in een omgeving waarin met grote woorden over de westerse vijandigheid ten opzichte van de islam wordt gesproken. Vergelding wordt niet afgewezen. In die vergelding vloeien de tribale cultuur en islam samen. Ze versterken elkaar. Als eeneiige tweeling zoeken ze waar ze zich ook bevinden naar dominantie. Micro-agressie en spectaculaire aanslagen zijn de middelen die het streven naar dominantie handen en voeten geven.

De zegslieden die de Volkskrant opvoert weten dat het doel van de islam werelddominantie  is, maar zullen daarover zwijgen. De Volkskrant voert een stelletje leugenaars op die hun geraaktheid mogen uitventen. Is de islam in Nederland daarmee gediend? Volstrekt niet lijkt mij. De weerstand tegen de leugenachtige islam zal er door worden vergroot. Leugenaars die zich beklagen over de kritiek die hun islam en tribale cultuur oproepen. Ze staan aan de kant van Erdogan die in ons afstammelingen van de Nazi’s ziet. Erdogan stookt het vuurtje op en vergroot de groeiende kloof tussen ons en de islamitische gemeenschappen.

Wij hebben onze wapens al lang geleden ingeleverd bij de overheid die ons beloofde voor onze veiligheid zorg te dragen. In relatie tot de islam en haar aanhangers kan ze dat helemaal niet. Dat geldt al helemaal voor de dagelijkse micro-agressie in straten en buurten waarmee vooral moslimjongeren dominantie zoeken en vestigen. Die micro-agressie blijft publicitair in de schaduw maar is waarschijnlijk op kleine schaal net zo  effectief zo niet meer dan de spectaculaire aanslagen. Het is een vlek die zich langzaam uitbreidt.

Het is tijd voor ‘shock en awe’ voor de islam. ‘De angst moet de andere kant uit’, stelt Macron. Daarmee raakt hij de kern van wat het beleid zou moeten zijn. Daarmee red je ook de vele moslims die niet als ex- ‘uit de kast’ durven komen omdat ze hun eigen geloofsgenoten vrezen.


 1. Er bestaat geen tussenweg. Wie de ware aard en doelstellingen van de islam maskeert door te pogen de discussie in een andere richting te leiden pleegt taqiyya. (noot Red VoL)

Dit artikel over taqiyya en redactioneel beleid bij media verscheen eerder op Peter’s Blogboek 

8 reacties

 1. carthago schreef:

  Perfect artikel ,thnx Peter.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel. Ongelofelijk belangrijk.

  Omdat socialisme, totalitair is, voelt het zich aangetriokken tot het eveneens totalitaire
  mohammedanisme.
  De barbarij en het geweld in die leer, zien ze niet, omdat ze zelf net zo zijn.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Het is wonderlijk te lezen dat de door de Volkskrant geinterviewde bekende moslims nog steeds aangeven niet te begrijpen hoe het werkt. De mythische figuur Mohammed was zelf niet vies van onthoofding, zeker ook in een context van belediging, althans volgens de zogenaamde overleveringen, zie hier https://is.gd/04L7Ft. Mohammed is voor moslims de “perfecte mens” (al-Insam al-Kamil) en een voorbeeld voor ELKE moslim. In het Westen kijken we daar met enige verbazing tegenaan. Valt dat onder de vrijheid van godsdienst zoals bedoeld in de grondwet? Het moet niet gekker worden. Lieden als Aynur Bilgic, Nourdin El Quali, Emine Ugur, en Arzu Aslan bevinden zich in het kamp van de vijand.

 4. scherpschutter1943 schreef:

  De beste remedie om je tegen moslimgeweld te verdedigen is om te leren omgaan met vuurwapens, deze te dragen en niet te aarzelen deze te gebruiken in daarvoor bestemde situaties. Nu is vuurwapenbezit absoluut verboden door de overheid. Een overheid die liever ziet dat incidenteel burgers worden vermoord dan dat de goegemeente zich effectief weet te verdedigen tegen moslimextremisten. De overheid die denkt met de politiek van pappen en nathouden en vooral wegkijken, daarmee de kool en de geit te sparen. Die tijd is allang voorbij. Het voortschrijdend inzicht van de burgers wat ze van de moslims te duchten hebben leidt ertoe dat mensen de noodzaak ter zelfverdediging inzien en zich daarom voorzien van allerlei wapentuig. Met het toenemen van het onveiligheidsgevoel in de samenleving, neemt het gezag van de overheid, of wat daarvoor doorgaat, in dezelfde mate af tot het moment daar is dat de burgers hun recht in eigen hand nemen en dan zijn de rapen gaar. Niets houdt de massa dan meer tegen.

 5. oude vlegel schreef:

  Duidelijk verhaal hopelijk begrijpt iedereen dat Rutte en het Kartel ook ons vijandelijk gezind is

 6. Von schreef:

  Een doorwrocht artikel zeg ik als ex-moslim, de naïevelingen in het westen hebben geen benul wat hun te wachten staat wanneer de groep Mohammedanen toeneemt.

 7. Fran schreef:

  Niet alleen moslims zijn leugenachtig als het om de islam gaat, de links-liberale-groene verkrachters van Nederland en de Westerse wereld zijn dat ook. En zeker niet minder.

  Ze hebben nog steeds niet door dat er ook voor hen en hun kinderen geen plaats meer is in een geïslamiseerde wereld. Groene natte dromen en queer koninginnen zijn naar verwachting evenmin van toepassing op de islam.

  Ter info nog even een linkje, speciaal voor hen die het na 40 jaar nog steeds niet begrijpen.

  https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/islamisering/

 8. Jantje schreef:

  Islam en links zijn de 2 handen van de duivel.