DE WERELD NU

Onderwijs – noodklok in de grote steden

onderwijs

Over het onderwijs werd gisteren door wethouders de noodklok geluid. Peter Louter verbaasde zich er niet over, maar trok enige keiharde conclusies.

In de nipt gewonnen wedstrijd van Nederland tegen Oekraïne was de zwakheid van het Nederlands elftal al zichtbaar. Met een fysiek intimiderende tegenstander heeft het elftal moeite. De uitslag tegen Tsjechië was voorspelbaar. De fysieke intimidatie van dat elftal (vergelijk het aantal slidings) was uiterst effectief.

De mentale en fysieke zwakheid van het Nederlandse elftal kan symbool staan voor de situatie in Nederland. Intimiderende minderheden laten zien dat de koopman en de dominee geen antwoord hebben als ze onder druk worden gezet. De koopman neemt minderheden op in zijn reclameboodschappen en de dominee verzint nieuwe normen en waarden als inclusiviteit en diversiteit als onderdanigheidsformule. In alle instituties zijn linksbenigen aan de macht en belagen de rechtsbenigen.

Bij de verkiezingen in maart 2021 trok Nederland naar rechts. Een duidelijk signaal dat echter niet kon verhinderen dat opiniërend links dominant bleef in de media en politiek. Het ontbreekt aan krachtig tegenspel. Minderheden en links scoren het ene na het andere doelpunt en Nederland laat zich intimideren. Op zich valt er weinig in te brengen tegen het streven naar inclusiviteit en diversiteit. Waar het echter aan ontbreekt is de hardheid die voorkomt dat het uit de hand loopt.

Dàt het uit de hand loopt wordt steeds beter zichtbaar. Wethouders uit grote steden luiden de noodklok over het onderwijs. Dat er scholen moeten worden gesloten is niet denkbeeldig. Het tekort aan leerkrachten loopt op tot boven de tien procent. Daar zijn redenen voor. Het gebrek aan animo om op lastige scholen onderwijs te geven is echter de belangrijkste.

Onderwijskrachten verliezen in toenemende mate de strijd tegen de eigenzinnige jeugd op scholen met veel leerlingen uit minderheden. Ze zijn ook vaak bang en willen geen nieuwe Samuel Paty worden. Ze mijden onderwerpen die de jeugd niet bevallen. Pabo-stagiaires haken af na hun eerste kennismaking met de normale gang van zaken. Hun idealen over inclusiviteit en diversiteit blijken niet bestand te zijn tegen de harde praktijk.

De grotere mentale en fysieke hardheid bij minderheden wordt alleen in het strafrecht nog gecounterd, maar daarbuiten nauwelijks. Decennia van integratiebeleid stuitten op de verdediging van rechten van minderheden. Aan hun plichten werd nauwelijks aandacht besteed. Wopke Hoekstra deed een poging om de wederzijdsheid aan de orde te stellen, maar kreeg nauwelijks gehoor.

Nederland kiest beleidsmatig voor fair play waar hard spel op zijn plaats is. Denemarken is het eerste land in Europa dat daaruit de logische conclusies heeft getrokken. Fair play jegens minderheden wordt niet in wederzijdsheid beantwoord met fair play door minderheden. Denemarken koos noodgedwongen voor hard spel. Hoewel ministers en hoge ambtenaren naar Denemarken zijn gegaan om zich te informeren over het beleid daar, zie je alleen maar terughoudendheid om diezelfde weg op te gaan.

Nederland verloor op het EK omdat het zich angstig liet intimideren. Dat is tevens symbolisch voor de situatie die nu vooral in grote steden te zien is. De angst is groter dan de bereidheid om de tanden te laten zien. Tot hier en niet verder. Dat zal ook door het volgende kabinet niet gebeuren.

Met een zekere laatdunkendheid wordt nog steeds gewezen naar landen als Australië en Denemarken. ‘Wij zijn beter’ klinkt het. Die valkuil pakte desastreus uit voor het Nederlandse elftal. We waren beter maar niet bestand tegen intimiderend spel. Die valkuil zal ook desastreus uitpakken voor de Nederlandse samenleving.

Hoe langer we wachten om de juiste conclusies te trekken des te moeilijker wordt het om de problemen op de meest logische manier aan te pakken. De situatie van het onderwijs in de grote steden laat zien dat het vijf voor twaalf is.


Meer commentaar op de problemen in het onderwijs, benevens enige voorstellen hoe het beter zou kunnen, vindt u hier.

21 reacties

 1. Bas schreef:

  Wopke Hoekstra was druk bezig de centen te tellen van Hans van der Wind, de echt belangrijke zaken gingen even langs hem heen. Straks allemaal onderwijs via internet. Veel beter en sneller resultaat met indoctrinatie niveau.

 2. Johan P schreef:

  hahahaha. “De grotere mentale en fysieke hardheid bij minderheden wordt alleen in het strafrecht nog gecounterd, maar daarbuiten nauwelijks.”
  Ik viel bijna van mijn stoel van het lachen. Het strafrecht is een aanfluiting, zeker wat betreft minderheden. Veel allochtonen komen weg met fopstrafjes waar menig blanke autochtoon de volle laag krijgt voor minimale overtredingen.

  En ja, zeker in en om de grote steden speelt intimidatie van leerkrachten door leerlingen en hun ouders (en soms rest van de familie/clan) een grote rol. Maar we mogen ook niet vergeten dat het onderwijs door en door verrot is. Als ik zie wat er nu van school komt, tieners die nauwelijks voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen zonder behulp van hun mobieltje, voor wie ‘begrijpend lezen’ een onbekende grootheid is en geen idee meer hebben van logica, redeneren en debatteren dan weet ik wel dat ze zaak spoedig zal klappen omdat er gewoon geen fundament meer is om de samenleving overeind te houden.
  Het onderwijs is al lang geen instituut meer voor overdracht van kennis en kunde waar men leert wat de eigen geschiedenis is, wat de rol van en in de samenleving is en wat de samenleving heeft voortgebracht en nodig heeft, maar is verworden tot een ideologsiche hersenspoel-machine die mensen bijbrengt WAT ze moeten denken en voelen, niet HOE ze zelf moeten nadenken, een machine die zover buiten de werkelijke wereld staat dat het ‘kindproducten’ aflevert zonder practische en nuttige vaardigheden en kennis, doch slechts vervuld zijn van een idologie die zich afspeelt in lala-land.

  Iets off-topic, maar in dezelfde richting; lees het boek van professor Unwin, ‘Sex and Culture’ uit 1934 waarin het huidige verval van de samenleving al min of meer wordt voorspeld (of beter gezegd, als een onafwendbaar lot wordt geschetst voor IEDERE samenleving die een bepaald pad volgt, een pad dat de westerse wereld duidelijk heeft gekozen in tegenstelling tot veel andere samenlevingen).

 3. politiek profeet schreef:

  Het is totaal uit de klauwen gelopen in vooral de randstad en andere grote steden met een hoog gehalte aan gelukszoekers en niet bijdragenden.
  Voor de klas staan met louter infantielen en asocialen qua opvoeding en een chronisch tekort aan normen en waarden breekt elke leraar op.

 4. Mieremet schreef:

  Het is 10 over 1. Te laat. Cirona te laat. Vaccin te laat. luie Nederlander te laat. Ik woon er niet meer, want Nederigland is allang naar de donder, Rutte is een graaiende liegende marrokkaan geworden, Hugo de snuifdoos fantaseert er ook maar wat op los en Kaag zitten ze mooi mee in hun maag. De enige die het inzien mogen niet regeren. Doei verNederland.

 5. Ernie van de Wal schreef:

  Ach kijk. De wal keert het schip. De wal heeft vaak een harde laag, maar in Nederland bestaat de wal uit zachte klei waar het schip zich diep in boort totdat het compleet vast loopt. Ieder weldenkend mens ziet dat al van ver aankomen, voordat het schip de wal raakt, maar de idioten die het voor het zeggen hebben zijn niet voor reden vatbaar.
  Op enig moment wordt het te gek, volgt doortastend optreden en kan de zaak alleen met botte maatregelen worden hersteld.

  In zoverre is het bericht een hoopvol relaas.
  Het schip begint (ook hier) aardig vast te lopen. Het draagvlak voor het linkse leeghoofdige beleid loopt met de dag terug en op gegeven moment kunnen we “puin ruimen”.
  Laat dit maar lekker rijpen, totdat de maatschappelijke puist openbarst.

 6. Fran schreef:

  In 1992 kreeg ik een baan aangeboden in het onderwijs in een van de grote steden. Na een bezoekje aan de school en een verkenning van de woonmogelijkheden aldaar, heb ik vriendelijk bedankt.
  Geen moment spijt van gehad.

 7. Jan de Jong schreef:

  “Op zich valt er weinig in te brengen tegen het streven naar inclusiviteit en diversiteit.” ?
  Dit lijkt mij niet juist. Zonder voortgaande grote inspanningen (die de afgelopen 50 jaar ontbroken hebben) leiden culturele diversiteit en geforceerde inclusiviteit tot afbraak. Geen verrassing.

 8. Jaantje schreef:

  Tja er zijn 2 soorten onderwijs in NL de puinzooi scholen in de grote steden en de leuke dingen doen scholen ,
  als het maar geen nadenk onderwerpen zijn niet te zwaar maken beetje leeg daarboven opdat het optima gevuld kan worden op de UvA en dergelijke indoctrinatie ‘hoge’ scholen.

 9. carthago schreef:

  Goed gedaan van Tsjechië, die lieten de arrogante .NL debielen even voor ze knielen.
  Er is niet meer zo iets als “onderwijs” in die “grote “steden .Het zijn inmiddels enclaves waar de kopvoddentribes het niveau van onderwijs bepalen .Gelukkig het onderwijspersoneel dat het voor gezien houdt.Het zal je klas maar wezen.

 10. D. G. Neree schreef:

  “De grotere mentale en fysieke hardheid bij minderheden wordt alleen in het strafrecht nog gecounterd,”

  Daar ben ik het niet mee eens. Ontelbaar zijn de vele lage straffen en schandalige taakstraffen (propjes rapen) en zelfs vrijspraken van misdadigers behorend tot “minderheden”. De rechterlijke macht is corrupt en verzint allerlei uitvluchten. Het is hun cultuur… ze wisten niet dat het niet mocht… Ze zijn door de publiciteit al genoeg gestraft en meer van dat soort smoezen. De rechters zijn volgens mij ook doodsbang. Aan de ene kant voor hun carrière en ik denk zeker ook vanwege intimidatie. Ze mochten eens het stempel “racist” opgedrukt krijgen!

 11. D. G. Neree schreef:

  Johan P was me al voor met hetzelfde. Verder eens met wat hij over het onderwijs schrijft.

 12. D. G. Neree schreef:

  Het lijkt me nuttig om eens uit te zoeken waardoor de Nederlander zo’n slap sujet is geworden. Het zijn niet alleen het onderwijs, de media of de politiek hoewel die instrumenteel zijn, maar hele generaties hebben het misschien te makkelijk gehad. Alle verantwoordelijkheden zijn afgeschoven op vadertje staat die zich nu ontpopt als een psychopatische tiran.
  Ik las ergens het volgende aforisme:

  Bad times create strong men,
  Strong men create good times,
  Good times create weak men,
  Weak men create bad times.

  Als mensen alle verantwoordelijkheid voor hun leven uitbesteden en daardoor geen echte uitdagingen meer kennen hoe kan een mens dan een karakter kweken? Hij/zij blijft dan immer een kind. Infantiel. Emotioneel instabiel. Ik zie de infantilisering al een tijd om me heen en ook de onwil om over moeilijke dingen na te denken. Dat verzwakt een volk en nu laten we ons piepelen en intimideren.

 13. carthago schreef:

  @D.G.Neree. In dit land zijn de enige deugden nog tolerantie en apathie met als resultaat een samenleving in verval.Dit is ook exact waarom de verkiezingen in .NL altijd gewonnen worden door een regentenkartel dat diezelfde deugden voor hun overwinning gebruikt.

 14. Anonymous schreef:

  De volgende aanval op onze jeugd, onze toekomst, zij hebben beslissingsbevoegdheid vanaf 12 jaar waar het vaccinatie betreft.

  Een 46 minuten lange duiding, Engels ondertiteld, met voldoende valide tegenargumenten, en waarvan de vraag is in hoeverre onze jeugd daarvan afdoende op de hoogte is gesteld, laat staan hun ouders.

  https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/watch-fighting-for-the-children-environmental-epidemiologist-ella-nave/

 15. Ei schreef:

  Noodklok onderwijs grote steden? Waarom alleen de grote steden? Wat is er anders buiten de grote steden? En daar bij het antwoord ligt het begin van de oplossing. Begrijpen waarom, is het begin van een doelgerichte aanpak. (Zou het moeten zijn). Beveiligers en metaal detector poortjes op scholen. In de grote steden zijn ze nodig en zijn ze aanwezig. Waarom alleen daar? Wat is het verschil met scholen waar ze niet nodig zijn? Welke scholen scoren bedroevend laag en welke scholen goed? Wat is het verschil? U weet het, we weten het allemaal. Maar uitspreken, dat mag niet meer.
  Hoe kan het zijn dat per jaar de roverheid tussen de 7 en 8000 euro per kind uitgeeft maar dat een school met klassen van 30 leerlingen (210.000 per jaar per klas) niet met dat geld uitkomt? Wat heb je nodig? Leraar, lokaal, boeken.

 16. Neef Jansen schreef:

  Er wordt al 30 jaar in alle toonaarden gewaarschuwd voor wat massa-inplanting van islam betekent voor overtolerante, cultuurrelativistische, oikofobische en van multiculti-waan doordrenkte culturen, maar de heersende kliek van communisten, socialisten, kosmopolisten en globalisten wil er niets van horen en gaat gewoon door met het opkweken van eigen GAZA-enclaves in Nederland en Europa. Het zal er op neerkomen dat er honderden miljarden euro’s gepompt moeten worden in die sharia-enclaves, om ze een beetje rustig te houden en om er een systeem van bewaking omheen te bouwen, opdat de rest van de wereld er niet teveel last van heeft. We gaan toe naar een libanonisering en israelisering van Europa, althans al die delen ervan waar men zo gek is geweest om jaren achtereen massaal de islam naar binnen te takelen. Ook is te verwachten dat zeer velen naar Hongarije, Polen, Slowakije enzovoort vertrekken, zoals ook de bedrijvigheid en welvaart en welzijn naar die landen zullen verschuiven. Nederland zal verarmen, zal een failed state worden, een schurkenstaat. Het zal uiteindelijk ook wel weer een land worden dat bij elke beetje grote storm grotendeels onder water komt te staan, puur omdat de dan heersende islam despotie te debiel is voor het onderhouden van de dijken.

 17. Ad Rek schreef:

  @D.G.Neree 29 juni 2021 om 22:35

  Vadertje staat? Nederland is cultuurpsychologisch geen vaderland, het is een moederland. Dat verklaart je laatste alinea hier. Vadertje staat een psychopathische tiran?, deze tiran gebruikt meer de vrouwelijke kant van macht, (emotionele) manipulatie.
  Er zit ook een negatieve kant aan wat betreft de masochistische neiging; namelijk die trekt een mannelijke in dit geval sadistische pool aan. Die wordt dus geïmporteerd.

 18. D. G. Neree schreef:

  Ad Rek, dat geldt inderdaad voor de huidige bevolking. Mannen gefeminiseerd, de vrouwen in pseudo-mannen veranderd en beide geïnfantiliseerd.

 19. D. G. Neree schreef:

  Politiek Profeet: vergeet ook niet de soms (of vaak?) lagere gemiddelde intelligentie bij de nieuwe “medelanders”. Nu ben ik vast strafbaar?

 20. D. G. Neree schreef:

  Maar enfin…. het is dus zaak om onze moed weer terug te krijgen, anders zijn we weerloos en zullen we verdwijnen. De wetten van de natuur zijn hard, maar zwakkelingen delven altijd het onderspit.

 21. scherpschutter1943 schreef:

  Neef Jansen, Uw visie op de toekomst van nederland en europa kan in steen worden gebeiteld want die visie is nu al duidelijk zichtbaar aan het uitkomen. Als we het niet voor elkaar krijgen om alle moslims nederland uit te zetten kunnen we ze altijd nog verzamelen in het westen van het land, onder zeeniveau want als die dijken dan door breken verzuipen ze allemaal. Ook een oplossing voor het moslimprobleem.