DE WERELD NU

Wildersproces2 – miljoenen in het verdachtenbankje

Wildersproces2

Al in 2014 waarschuwde Peter Louter tegen de wijze waarop politieke correctheid ons land tot het ongezonde Wildersproces2 heeft gedreven.

In de weekendkranten van de NRC en Volkskrant (11 en 12 oktober 2014) was er brede aandacht voor het voornemen van het OM om Wilders te vervolgen voor zijn vraag of men meer of minder Marokkanen wilde. Het publiek brulde massaal ‘minder’ en half Nederland werd daardoor met afschuw vervuld. De andere helft van Nederland heeft waarschijnlijk gedacht: ‘prima, als dat zou kunnen’. Ze zijn gelijk met Wilders als verdachten aan te merken. Ik maak er geen geheim van dat ik bij die laatste helft hoor, al zou ik het graag verfijnen tot ‘gedrag van een groot aantal Marokkanen en radicale moslims’.

De kranten met bijdragen van onder anderen Paul Scheffer (NRC) en Kustaw Bessems (VK) geven er ook in hun hoofdartikelen blijk van een vervolging van Wilders niet verstandig te achten. Een min of meer eenzame uitzondering is socioloog Herman Vuijsje die onder de titel: ‘Waarom je Wilders dus niet kunt laten lopen’,  om begrenzing van de discussie en strikte toepassing van de bestaande wetgeving vraagt.

Herman Vuijsje kan in dit verband worden gezien als een apostel van het politiek correcte denken dat in de Nederlandse samenleving andere dan politiek correcte opvattingen verdacht maakt. Vuijsje kan daarbij gezien worden als vertegenwoordiger van een stroming die, behept met een holocausttrauma , al snel in een alarmistische houding schiet en bij wijze van spreken de W.A. alweer door de straten ziet marcheren zodra Wilders weer eens iets provocerends zegt. Het is een vorm van projectie die ongezonde trekjes heeft en ook oproept wat men bestrijden wil. Faoud Sidali, hoofdbestuurslid van de PvdA speelde recent handig in op die angst door te twitteren: ‘Hitler is onder ons. In de gedaante van Wilders’.  Sidali exploiteerde die angst om de discussie over de gebrekkige integratie en normovertredingen van Marokkanen in de kiem te smoren.

Kustaw Bessems verwijst in zijn artikel naar zijn persoonlijke betrokkenheid bij het Holocaustdrama, maar komt met zijn pleidooi voor het afschudden van de angst en zijn oproep tot vertrouwen in de samenleving tot de conclusie dat de discussie buiten de rechtszaal dient te worden gevoerd. Volgens Bessems komt het publieke debat juist goed op gang. Ik heb gerede twijfel of die waarneming juist is. Uit Engeland komen berichten over moslim-gerelateerde wantoestanden die konden ontstaan en groeien omdat in toezichthoudende organen er angst bestond om bij ingrijpen beschuldigd te worden van discriminerend of racistisch gedrag. Die angst bestaat in Nederland ook volop, maar is nog onvoldoende benoemd. Die angst is de vrucht van de oproepers van politieke correctheid waarvan de ‘Vuijsjes en Sidali’s’,  ieder om eigen redenen, de apostelen van zijn.

De angst om veroordeeld te worden vanwege onvoldoende politieke correctheid zit diep en heeft zich ontwikkeld tot een autonoom correctiemechanisme. Alfawetenschappers, journalisten, beleidsmakers en anderen zijn opgesloten in een mentale kooi die een open discussie belemmert. Wie kennis wil nemen van politiek niet correcte informatie, is aangewezen op ‘verdachte’ bronnen en ‘verdachte’ opiniemakers.

Het door de ‘Vuijsjes en Sidali’s’ bevorderde politiek correct denken, heeft geleid tot polarisatie binnen de samenleving die een open discussie bemoeilijkt. In zo’n klimaat kunnen pressiegroepen hun slag slaan omdat de angst van discriminatie of racisme te worden beschuldigd tot zwijgen leidt waar spreken nodig is.

Politieke correctheid beschouw ik als een afgeleide van totalitair denken waarin om opportunistische redenen correcte waarden gecorrumpeerd worden en mensen ten onrechte verdacht worden gemaakt. De vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste slachtoffer, terwijl het bij een juiste verdediging onze redding is.

Een toch echt niet domme moslim probeerde me er recent van te overtuigen dat de wereldeconomie in handen is van vijf grote joodse families die onmetelijk rijk zijn en oorlogen initiëren om wapens af te kunnen zetten. Herman Vuijsje zou zich daar beter zorgen om kunnen maken en … om Faoud Sidali.


Dit artikel verscheen eerder op Louter’s Punt

Meer analyses over de treurige gang van zaken rond Wildersproces2 op Veren of Lood vindt u hier.

7 reacties

 1. Ian schreef:

  Maar die wandelende zak VVD-stront wel een grote bek opzetten in Brussel tegen Hongarije en Polen over de ‘rule of law’.

 2. Jaan schreef:

  @Ian. Hohoho zo iets kun je zo maar niet zeggen. Doe het dan als Ome Willenm met zijn broodje poep.
  Substitutie geeft:

  Maar die wandelende zak VVD-poep wel een grote bek opzetten in Brussel tegen Hongarije en Polen over de ‘rule of law’.

 3. Stoner schreef:

  @ Jaan

  Noem het stront of poep, feit is het stinkt beide

 4. huls schreef:

  “If people can’t control their own emotions, then they have to start trying to control other people’s behavior.”

  Robin Skynner

  De huilebalkjes van de politieke correctheid kunnen mijn blanke achtereind kussen.
  Zij moeten eerst maar eens een ruggegraat ontwikkelen en dan wederom komen praten over hoe erg het wel niet is dat iemand iets wat helemaal niet aardig is heeft gezegd.
  Kleuters

 5. Jantje schreef:

  Jammer dat een groot deel van die ene helft niet wat verstandiger is en op het kartel blijft stemmen.

 6. Grapjas schreef:

  De waarheid KAN niet verboden worden.
  En dat is dat de islam een achterlijke ideologie is die NOOIT hier zal passen.
  Tevens dat globalisten en pro-EUSSR- laven, beide landverraders zijn.
  Maar dit volk, hersenloos achter RUTTE aanhobbelende, vindt dat geheel niet erg.
  Want buiten mopperen stemt u allen weer vrolijk op dezelfde falende oide politiek-partijen.
  Tot zeer binnenkort deze muzelmannen de meerderheid zijn.
  Dan stemmen ze u weg. Kwaadschiks.
  Kan men weer dezelfde collectieve leugen volhouden- ‘ das haben wir nicht gewüsst’.
  Vergeet dan niet ‘ oprecht verbaasd’ te kijken.
  Blij dat ik mijn gezin met uiterlijk 5 jaar hier weg heb.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  Het gaat hier om de driehoek kennis/wetenschap-macht/politiek-ethiek/rechtspraak in de relatie samenleving-Wilders-(criminele) marokkanen. Marokkanen zijn bovenproportioneel crimineel en onaangepast/oninpasbaar. Er zijn dus binnen de groep Marokkanen gemeenschappelijke factoren aan het werk die bij voldoende onderlinge versterking leiden tot ethisch verwerpelijk gedrag. Die factoren zijn: 1. islam; 2. anti-westers; 3. anti-werk/onderwijs; 4. anti-aanpassing/integratie neigingen; 5. overgevoeligheid voor inferieuriteitsgevoelens. Er is een verband, ook binnen de groep als geheel, Anti-discriminatiewetgeving is individueel. De effectiviteit van correctieve maatregelen is afhankelijk van pakkans en gevoeligheid voor die maatregelen. Die effectivteit is niet erg groot. Om die effectiviteit te vergroten moeten de marokkanen als groep aangesproken worden op de vraag hoe de gemeenschappelijke factoren die leiden tot crimineel, intolerant, anti-westers gedrag in hun samenhang kunnen worden verzwakt, maar dat verhoudt zich slecht tot anti-discriminatiewetgeving. Daarnaast zijn er ook nog de marokkaanse asielhoppers die niet teruggaan naar het eigen, veilige land. Wilders stelt deze ernstige problemen aan de kaak. De rechtspraak blijkt onvoldoende toegerust om het politiek-maatschappelijke probleem te laten meewegen. Je zult zien dat als de Nederlandse rechters Wilders vrij spreken er onmiddellijk mensen zullen zijn die de gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zullen inzetten. Er is helaas geen Europees Hof voor de Rechten van de Samenleving waar Wilders aan kan appelleren.