Tags: EU

Turkije, Sofagate 9

EU-afgang – Stoelendans in Turkije

De EU vaardigde haar twee hoogste hotemetoten af naar Ankara om president Erdogan van Turkije  toe te spreken over het opgezegde Vrouwenverdrag. Een verbijsterend fiasco volgde.

Oekraïne 14

Oekraïne – Bemoeienis EU gaat nieuwe fase in

De bemoeienis van de EU met Oekraïne gaat een nieuwe fase in, nu buitenlandchef Borrell vergaande uitspraken heeft gedaan.

Nordstream2 9

Rusland, Duitsland, USA, Nordstream2

De aanleg van Nordstream2 – een gasleiding van Rusland naar Noordwest-Europa, is niet naar de zin van de USA. Biden cs proberen thans de voltooiing uit alle macht te voorkomen, waarbij sancties tegen Duitsland...

Sydney Smeets, zelfbedrog 2

USA, Turkije en openbreken internationale verdragen

De afgelopen dertig jaar was het eerste dat je hoorde als je het onderwerp “openbreken internationale verdragen” ter sprake bracht, het gejank dat dat helemaal niet kan.

Brussel 5

Brussel gaat opgewekt het oerbos in

In Brussel is men thans zo ver dat de bescherming van bossen voorrang krijgt op de biomassaconversie van klimaatzeloten. Men richt zich speciaal op het voorkomen van bosbranden.

Corona paspoort, vaccinatiepaspoort 7

Corona – vaccinatiepaspoort komt via de EU

Het eerder al gesuggereerde vaccinatiepaspoort zal ons door de EU verplicht worden aangesmeerd. Met zoiets zullen we ‘vrij kunnen reizen’ in Europa, schrijft de NOS.

G7 in Biarritz, wantrouwen tegenover de EU, in de EU,, NL2021 7

NL2021, media en de EU

Gaat het bij NL2021 en in de media wel genoeg over de EU? Die vraag alleen al is een indicatie dat het onderwerp gemeden wordt.