DE WERELD NU

Het Europa van Brussel

Expansiedrang van de EU, Brussel,

Als U weten wil wat ik van het Europa van Brussel vind, dan moet U het artikel van Frits Bolkestein lezen in de Volkskrant van 16 oktober 2012.

Daar staat kort en helder samengevat wat ik daar de laatste jaren ervoor en erna over geschreven heb. Hij heeft er in de keuken kunnen kijken als lid van de Europese Commissie en weet het dus allemaal veel beter, maar in grote lijnen schrijft hij hetzelfde als ik.

Toch vind ik dat hij en veel andere politici een essentieel punt verkeerd zien. Bolkestein zegt ´hoewel de muntunie een verkeerde beslissing was, moeten we er mee doormodderen’.

Dat lijkt mij een fatale vergissing. We hebben de euro-obligaties, de noodfondsen en alle andere garanties die we aan de zuidelijke landen van de Unie geven. Maar daarnaast hebben we door de gemeenschappelijke munt en het gemeenschappelijke betalingssysteem Target aan die landen onze creditcards plus pincode uitgeleend. Daarmee kunnen ze naar believen inkopen doen in de hele wereld. En dat doen ze ook.

Alleen al door de rekening-courant standen van het targetsysteem vermeerderen de schulden van de zuidelijke landen aan de noordelijke met een biljoen per jaar, zonder dat er een manier is waarop tussen de landen afgerekend kan worden. In Amerika moeten de centrale banken van de debiteuren-deelstaten eens in de zoveel tijd storten bij de Federal Reserve Board.

In Europa kunnen we alleen boetes opleggen als landen zich niet aan de afspraken houden. Die boetes kunnen we dan alleen innen als we zelf het geld voorschieten. Niemand houdt zich de laatste jaren meer aan afspraken, met name ook de grote landen niet, als hun dat niet uitkomt.

De euro en de bijbehorende betalingssystemen vormen een tijdbom en hoe eerder we er van afraken hoe beter. Niemand zal U vertellen dat dit zonder grote schade kan. Maar de schade als we door blijven gaan wordt alleen maar groter.

Wat we zouden moeten doen is dit. We verdelen Europa in zones met vergelijkbare economieën en geven iedere zone zijn eigen munt, nadat we eerst de brokken van de euro hebben opgeruimd..

We bestuderen het Amerikaanse FED systeem grondig en nemen dat voor zover mogelijk over. Dat is beter dan het systeem de ECB. We passen de Europese verdragen aan, zodat we voortaan uitsluitend samenwerken op punten waar dit zin heeft. We beperken dat dus tot landen met dezelfde problemen en voor ieder serieus probleem zetten we een eigen organisatie op. Alles wat riekt naar een extra bestuurslaag boven de lidstaten schaffen we af. Dat geldt dus voor Brussel met zijn zinloze Europese parlement en zijn Europese Commissie.

Als we één ding geleerd hebben sinds de dagen van het Plan Schuman dan is het dat samenwerking alleen werkt als iedereen dat wil en dat afdwingen niet lukt. Organiseer de EU dan ook op die manier. Creëer organisaties die problemen oplossen en wie mee wil doen doet mee. Wie niet, die niet.


Dit artikel over de EU van Brussel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

1 reactie

  1. Ed schreef:

    Het enige, dat na WWII goed gefunctioneerd heeft en stabiliteit bracht zonder dat dagdromen de realiteit geweld aandeden, was de EEG met zijn onafhankelijke landsmunten.. Meerdere muntunies in plaats van één enkele lijkt een goede tussenweg, maar zo’n constructie is halfbakken, lost eigenlijk niets op en brengt op midden- en lange termijn net zoveel potentiële problemen als de Euro nu brengt, gewoonweg omdat een daarmee inherente centrale dwang op langere termijn onverwachte gevolgen zal hebben voor de individuele staten.

    We hebben in Europa een kompleet ander volkenbestand en inherente mentaliteitsverschillen dan in de nieuwere staten zoals de VS en Australië. Daar was het mogelijk voor het kleine aantal nieuwe inwoners om een gezamelijk doel te hebben, maar in Europa was zoiets vergelijkbaars alleen een paar duizend jaar geleden gegeven, en eigenlijk zelfs toen al niet mogelijk door de stadsstaten. In de tussentijd is de afstand tussen de volksnationaliteiten alleen maar gegroeid en vrijwel onoverbrugbaar geworden. Dat is niet alleen op internationaal vlak zo, maar ook op intranationaal; kijk maar eens naar België met zijn Vlamen en Walen, naar Spanje met zijn Catalanen, naar Tsjechosloakije dat in twee landen uiteengevallen is, naar het voormalige Joegoslavië waar elkaar uitmoorden volkssport was. Zelfs daar is geen eenheid mogelijk, en dan zou dat met heel Oost-, West- en Zuid-Europa wel mogelijk zijn? We zien in de geschiedenis vele malen hoe gewelddadig zo’n gedwongen eenheid is afgelopen: Oostenrijk-Hongarije, het Romeinse rijk, de Moren, het Turkse rijk. Alles organisaties van totaal verschillende volken die gedwongen in één eenheid samengebracht waren.

    Nogmaals: terug naar de EEG, met de staten politiek compleet onafhankelijk en economisch alleen beperkt afhankelijk. Maar dat zal met dat samengeschraapte stelletje met intellectuele restwaarde in den Haag zeker niet gebeuren; die zijn er alleen op uit, ons land te versjangeleren en in de uitverkoop te zetten, en het volk is gewoonweg te bète om daar iets tegen te willen of kunnen doen.