DE WERELD NU

Dertien lidstaten op de bres tegen meer macht voor EU

EU droom, EU begroting

Dertien kleinere EU-lidstaten verzetten zich tegen uitbreiding van de macht van de Europese Unie via verdragswijzigingen. Zij – Nederland en Hongarije zitten er niet bij – willen dat de Unie beter luistert naar en meer oog heeft voor EU-burgers.

Onder aanvoering van Denemarken hebben de landen een verklaring opgesteld – een non-paper – over de uitkomst en follow-up van de laatste conferentie over de toekomst van Europa. Ook Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Zweden willen dat EU-instituten en haar organisaties democratischer en minder bureaucratisch worden.

De verklaring is een duidelijk antwoord op de conclusies die de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron onlangs trokken na de Conference for the Future of Europe (CoFE). Ze zeiden verder de EU te willen versterken door het mogelijk te maken meer besluiten te nemen met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit. Hierdoor moet het minder vaak voorkomen dat er patstellingen ontstaan tussen de 27 lidstaten, met name doordat kleinere lidstaten (Hongarije!) wel eens tegen stemmen. Voor een dergelijke ingrijpende verandering is aanpassing van het EU-verdrag noodzakelijk. De twee landen willen snellere besluiten mogelijk maken ‘omdat de oorlog in Oekraïne het Europese defensie- en energiebeleid sterk onder druk zet’.

Kortom, Scholz en Macron willen naar een sterk en groot Europäisches Reich onder hun aanvoering. Dat is tegen het zere been van de dertien ‘kleintjes’, die aan hun burgers denken: “De conferentie over de toekomst van Europa heeft een ongekende democratische oefening gehad. Het heeft een inspirerende dialoog mogelijk gemaakt met – en tussen – burgers in heel Europa over hoe zij de rol voor de EU in de komende jaren zien. We verwelkomen de ideeën en voorstellen die burgers naar voren hebben gebracht”, aldus stellen de Dappere Dertien, diplomatiek maar enigszins besmuikt.

Door en voor de burgers
En verder:
”De conferentie heeft blijk gegeven van een duidelijke en positieve interesse in het bespreken van echt beleid en specifieke resultaten die van invloed zijn op burgers in hun dagelijks leven. Zo ook de nationale debatten met burgers in alle lidstaten. De ideeën die door de burgers op de conferentie zijn gepresenteerd, moeten voor zichzelf spreken en een serieuze follow-up verdienen. Ze mogen niet worden geïnstrumentaliseerd om speciale institutionele belangen te dienen.”

Ook eisen ze dat alle beslissingen worden genomen binnen de bevoegdheidsverdeling die is vastgelegd in het EU-Verdrag en met volledige eerbiediging van belangrijke beginselen. zoals subsidiariteit en evenredigheid. Met andere woorden: de EU doet wat landen in hun eentje niet kunnen en de lidstaten mogen wél doen wat ze zelf nationaal belangrijk vinden, los van het verdrag. Want de EU en de Europese Commissie hebben de afgelopen decennia steeds meer macht naar zich toegetrokken door hun bevoegdheden in verdragswijzigingen verder en verder uit te breiden.

“We herinneren eraan dat Verdragswijziging nooit een doel van de Conferentie is geweest”, aldus de Dissidente Dertien.” Waar het om gaat, is dat we de ideeën en zorgen van de burgers aanpakken. We sluiten in dit stadium geen enkele optie uit, we steunen geen ondoordachte en voorbarige pogingen om een proces op weg naar verdragswijziging op gang te brengen. Dit zou een ernstig risico inhouden dat politieke energie wordt onttrokken aan de belangrijke taken van het vinden van oplossingen voor de vragen waarop onze burgers antwoorden verwachten en het aanpakken van de urgente geopolitieke uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd.”

Geen haast met hervormingen
Verder stellen ze:

– De aanpak van de crises door de EU in de afgelopen jaren – waaronder COVID-19 en de aanhoudende agressie van Rusland tegen Oekraïne – heeft duidelijk aangetoond hoeveel de EU kan bereiken binnen het huidige verdragskader.

– De EU heeft snel gehandeld om gemeenschappelijke en doeltreffende oplossingen te beëindigen – en uit te voeren.

– We hebben al een Europa dat werkt. We hoeven geen haast te maken met institutionele hervormingen om resultaten te boeken.

– Wat de conferentie betreft, we kijken ernaar uit om constructief deel te nemen aan het werk dat voor ons ligt – op basis van de ideeën en wensen van de burgers voor de toekomst van Europa.

Deze gang van zaken biedt een sprankeltje hoop dat de EU, onderweg naar een EUSSR-dictatuur, tegen massieve struikelblokken aanloopt. En dat andere landen de komende tijd bij deze beweging aansluiting zoeken. Dat zou een lelijke streep door de rekening betekenen van Kaiser Scholz, koning Macron en tsaar Timmermans.


Nexit wordt een steeds beter idee. Maar dat ga je pas zien als je voelt en ziet wat men doet. Overigens laat deze hele charade zien wat de snelste en goedkoopste weg uit de EU is: de boel blokkeren tot ze blij zijn ons te laten gaan. Het alternatief is er uitgegooid te worden als je wetgeving van de wensen van de rest gaat afwijken – maar dat is het natuurlijk niet waard.

Meer over de strubbelingen binnen de EU en mogelijke (N)exits leest u hier.

8 reacties

 1. Pieter schreef:

  Zolang het nog zonder straf online gezegd mag; ik ben inmiddels 110% tegen de EU. Niet omdat ik voordelen als het belang van internationale, grensoverschrijdende samenwerking niet zie. Maar wel omdat dit ‘bestuur’ nóg verder afstaat van het leven op de grond dan ons landelijke, provinciale en gemeentebestuur. Dat belooft niks goeds. Mensen die letterlijk nog nooit met hun poten of klauwen op of in de grond hebben gezeten, nog nooit een kroeg bezochten waar ‘wie zijn die mensen’ waren om er te horen over hun zorgen, hun wereldbeeld, liefde en aandacht. Die enkel in hun eigen bubbel van gelijkgestemden besluiten nemen vanuit een decadentie die komt met het voorrecht dat ze zichzelf hebben toebedeeld en anderen inmiddels actief willen ontzeggen. Daarom.

 2. Youp schreef:

  Een schattig initiatief van de onnozele dertien die blijkbaar nog niet begrepen hebben dat covid19 een hoax is en dat er vooral sprake is van NAVO agressie tegen Rusland. Evenmin lijken ze te begrijpen dat de EU een verzinsel is van de CFR en dient als aanhangsel bij de poging van de VS tot wereldheerschappij te komen.

 3. Grapjas schreef:

  Helaas kunnen onze (?) slaven van Brussel niet wachten om ons land op te heffen.
  Maar wat verwacht je, met de kleinzoon van een fanatieke NSB- er als premier. Zo fout als zijn ooa. En zoals de landverraderige Nazi-heuler- ooa van Rutte Nederlandse gronden beheerde in naam van de Nazi, zo verpatst kleinzoon Eutte ons land aan de nieuwe bezetter. Heulen is een genetische trek, blijkt. Hè, Asscher en Cohen?
  Tijd voor verzet.

 4. Trumpfan schreef:

  De WEF muppets, Macron, die trut van Finland, staan onder de Muppet Master CFR (Council on Foreign Relations). Overigens de Bilderberg Groep is ook een aftakking van het CFR. Het doel van het CFR is dat de afzonderlijke Europese Staten afstand doen hun soevereiniteit, waardoor Brussel de facto de daadwerkelijke macht wordt. Met het nieuwe voorstel van Muppet Macron wordt dit in gang gezet. Het CFR wordt beheerst door de Wapenindustrie, Olieindustrie, Big Pharma, BigTech en Banken. Het uiteindelijke doel van het CFR is om de VS en EU te laten “fuseren’. Dat blok komt onder leiding te staan van het CFR.
  Een tegenvaller voor het CFR is Brexit. GB behoort niet meer tot de EU. Ander probleem wat inmiddels door verkiezingsfraude door het CFR effectief uit de weg is geruimd was Trump. Trump is geen CFR lid en voerde zijn eigen beleid. Bedoeling was dat muppet Hillary Clinton tot president “gekroond’ zou worden. Dat is haar door het CFR toegezegd. Bill Clinton, maar ook de beide presidenten Bush, zijn CFR muppets. Obama is door het CFR op de “troon” geplaatst en heeft de bevelen van het CFR goed uitgevoerd, waardoor Obama nu beloond wordt met tientallen miljoenen door het bedrijfsleven. Het door CFR opgestelde handelsverdrag TTP/TTIP is door Trump overboord gegooid. Dat verdrag was een opmaat tot de samensmelting van de economieen VS en EU. In dat verdrag konden bedrijven regeringen rechtstreeks aanklagen, wat ik altijd vreemd vond. Maar nu is het duidelijk.
  Dat is in het kort de toekomst wat ons te wachten staat.

 5. Trumpfan schreef:

  Inderdaad Youp het CFR heeft de wereld in blokken verdeeld, één blok VS/EU, een Afrikablok, een Azie blok en al die blokken komen onder heerschappij van het CFR te staam en de burgers als slaven van het CFR. Blackrock is één van de grootste investeerders in de wereld met ontzettend veel macht. Wat niet bekend is, is dat de CEO van Blackrock een notable member van het CFR is. Larry Fink voert ook het CFR beleid uit. Verder zijn alle CEO;s van media bedrijven (notable) member van het CFR. Zelfs Rupert Murdoch van Fox News. Het viel me op dat bij de 2020 verkiezing Fox News de eerste was, die Arizona voor Biden uitriep. Murdoch is op zijn vingers getikt door het CFR inzake Trump en wilde nu een goede sier maken.
  Dat is ook de reden dat alle media bedrijven tegen Trump zijn. Tijdens een interview met Tucker Carlson mocht de film inzake de 2020 verkiezingsfraude “2000 mules” niet genoemd worden. Ik heb zelfs 1x op Fox News gezien dat toen Newt Gingrich over George Soros wilde beginnen de beide presentatrices zeiden tegen Gingrich, daar willen wij niet aan. Georg Soros (eigelijk Schwartz zoals zijn echte naam luidt) en zijn zonen zijn ook (notable) members van het CFR.

 6. Youp schreef:

  @Trumpfan
  Idd een voordeel van deze warrige tijden is dat een en ander nu toch duidelijk begint te worden. In het bijzonder hoe de lijnen achter de schermen lopen. Ik denk dat de Council on Foreign Relations de intellectuele bron is met uitstekende relaties met een setje invloedrijke miljardairs. De CFR zelf is een privaat initiatief en wordt gefinancierd door en werkt in dienst van een aantal grote industriële platforms. Alle ‘praatclubs’ waar big business en big government elkaar tegenkomen (WEF, Bilderberg) zijn daar aan gelieerd. Ook supranationale organisaties als NAVO, WHO, UNHCR etc zwemmen in dezelfde ideologische vijver. Het einddoel is een wereldregering, biotechnologische controle en populatiecontrole omdat ze bang zijn dat de grondstoffen op enig moment op zouden kunnen raken. Daarom moet je daar op tijd mee beginnen.

 7. Trumpfan schreef:

  @Youp

  De VN is opgericht om uiteindelijk de wereldregering onder leiding van de VS (lees: CFR) te vormen. Niets voor niets zit de VN in New York. China was toentertijd nog niet in tel. Rusland wel en het CFR betitelde Rusland als de vijand. In de jaren 40 van de vorige eeuw werd bij het CFR erover gesproken, dat Rusland zou worden bevochten om Rusland op de knieën te krijgen in de Ukraine, zoals nu het geval is.
  Waar het CFR dankzij hun eigen beleid geen rekening mee heeft gehouden is China.
  China zal dit niet toestaan.

 8. Youp schreef:

  @ Trumpfan
  Ja, ik heb dezelfde informatie gedestilleerd uit een interview met Karen Hamaker-Zondag die daar diep is ingedoken. Financiering is natuurlijk ook altijd een punt. Follow the money. De NAVO, als ik me dat goed herinner, wordt voor meer dan 95% gefinancierd door de VS. De nieuwe secretaris-generaal gaat op sollicitatiegesprek in New York. Ruud Lubbers is daar ooit afgewezen. Verder wordt er wel heel erg duidelijk met twee maten gemeten. De VS kunnen overal binnenvallen om regime change te bewerkstelligen. Anderen niet en zeker Rusland of China niet. Waarom ze zo graag Rusland willen platwalsen kan ik alleen verklaren vanuit de Heartland theorie van Halford Mackinder. Oorspronkelijk mochten groter Duitsland en groter Rusland niet bij elkaar komen. Nu kun je groter China samen met groter Rusland eveneens als een bedreiging zien voor de Atlantische hegemonie. In beide gevallen moet Rusland kapot. Ik denk niet dat het ze gaat lukken. Het is te doorzichtig. Ook wordt er te veel gelogen, maw ze hebben de moraliteit niet aan hun kant staan. Bovendien is de tijd rijp voor hun val. Daar hoef je Spengler niet eens voor te lezen. Wat we dus zien gebeuren is de ondergang van de VS agv hoogmoed en wij (Europa) worden meegezogen. Dat zou helemaal niet hoeven. Domweg de EU loskoppelen van de VS en alle supranationale meet & greet vaarwel zwaaien. Alleen gaat dat niet gebeuren.

  De situatie is onvoorstelbaar gevaarlijk. Als wij dit weten, of denken te weten, dan weten ze dat in het Kremlin ook en Poetin lijkt mij niet de man die over zich heen laat lopen. De dreigementen met nucleaire wapens konden wel eens minder loos zijn dan we zouden willen.