Tags: ethiek

ethiek, werkelijkheid

Ethiek in het nieuwe Nederland

De ethiek van diverse bevolkingsgroepen binnen Nederland heeft gevolgen voor onze maatschappelijke rust, en de manier waarop we met elkaar om gaan. Ethiek is geen vanzelfsprekendheid.

Utilitarianisme

Utilitarisme

Epicurus in de Oudheid en Jeremy Bentham en John Stuart Mill in de tijd van de Verlichting zijn de protagonisten van het utilitarisme, de nutsethiek.

ethiek

Ethiek, godsdienst en politiek – waartoe, waarheen?

Het is onvruchtbaar om ethiek te definiëren als het wetenschappelijk onderzoek naar wat in concreto  “goed en slecht” is. De Britse filosoof G.E. Moore heeft laten zien dat de begrippen goed en slecht primaire begrippen...

ethiek

Ethiek en recht onder oorlogsomstandigheden

De oorlog in Oekraïne is een goed voorbeeld van de wijze waarop ethiek een rol speelt onder oorlogsomstandigheden en waarop er door moderne media aan wordt gesleuteld.

Doel en middelen, Ethiek

Ethiek – gevolgen van wetgeving op de praktijk

De gevolgen van wetgeving op de dagelijkse praktijk en de medische ethiek worden in Nederland onvoldoende beseft, zo bedacht Toon Kasdorp.

ethiek, werkelijkheid

Ethiek – hoe vast zijn uw overtuigingen?

Hartstochtelijk gekoesterde persoonlijke overtuigingen, religieuze noch politieke, vertegenwoordigen automatisch de werkelijkheid of onze ethiek, al denkt bijna iedereen van wel. Deze ‘zekerheidsvalstrik’ lijkt met voorsprong de grootste hinderpaal van een redelijk publiek debat.

Doel en middelen, Ethiek

Ethiek en praktijk

Van een bevriende historicus kreeg ik de volgende beschouwing, waarin de botsing tussen ethiek en praktijk wordt belicht.