Tags: ethiek

dilemma

Het dilemma van Auchincloss

Toon Kasdorp schetst een fictief dilemma dat desalniettemin vaker voorkomt dan u denken zou. Lees en denk er over mee – zoals alle ethische dilemmá’s heeft het diverse zijden die van belang zijn om...

ethiek

Relatieve en absolute elementen in de ethiek

Het belangrijkste probleem in de ethiek is niet het verschil tussen goed en kwaad.

Ethische verschillen

Ethische verschillen

Het centrale probleem in de ethiek is niet het verschil tussen goed en kwaad.

ethiek, werkelijkheid

Ethiek in de werkelijkheid

Ethiek is een vorm van filosofie, maar daarnaast iets waar we in de praktijk mee om moeten leren gaan.

Muur

Spiegelethiek

Op de internet site van Der Spiegel stond te lezen dat men in Brussel ontevreden was over een veto dat Nederland had uitgesproken over een ontwerptekst voor een Europees standpunt inzake de gevangenenruil tussen...

Vreemdeling, Pastorale 1943

Ethische faculteit

Ik las een roman van de Engelse schrijver of schrijfster K.J. Parker. Het is een werk dat The Company heet en het boek intrigeerde me. Ik heb geprobeerd uit te puzzelen wat zij precies...

6000 aangiften zijn er niets bij

“Zo slim als 1000 mensen? Je moet eens zien hoe stom wij ons gedragen als je er 1000 van ons bij elkaar zet!”