Tags: ambtenaren

Democratie, ambtenaren

Ambtenaren, politiek en overheid

Democratie, dat betekent een overheid van het volk voor het volk en door het volk meende men vroeger. Maar dat is niet zo. Daar zijn we intussen wel achter: de ambtenaren regeren.

windenergie, klimaathoax, inspraak, windturbines,, Corona,

Klimaathoax versus milieubeleid – milieu verliest

Dat de klimaathoax slecht voor het milieu is mag intussen als bekend worden verondersteld. Zelfs in Nederland zien we hoe dat werkt.

ambtenaren

Ambtenaren, te veel en te weinig

Als er over ambtenaren en hun salarissen wordt gesproken, wordt vrijwel altijd alles op een hoop gegooid.

ambtenaren

Ambtenaren – O! Wat deugen wij!!

Dat ambtenaren een brief aan hun minister sturen omdat ze meer diversiteit willen in hun werkomgeving, is bijna net zoiets als schoolkinderen die stemmen voor een konijn in een hoekje van de klas –...

ambtenaren

Problemen, ambtenaren en politici

De taak van ambtenaren en van politici is een andere dan de mythe die we er met zijn allen over op na houden. We denken dat de mensen die we kiezen in de Tweede...

ambtenaren

De minister en haar ambtenaren

Een tijd geleden schreef ik het volgende over ambtenaren en de ambtenarij in Nederland.

ambtenaren

Ambtenaren verdienen te veel

Ambtenaren en medewerkers in de zorg of het onderwijs verdienen gemiddeld 10 tot 20 procent meer dan werknemers in de private sector.