DE WERELD NU

Stikstofbeleid- met politiek vee valt niet te praten

Boerenprotesten, Stikstofbeleid

Onderhandelen over het beleid ten aanzien van het stikstofbeleid door het kabinet lijkt een verwacht patroon te volgen. De boeren de schuld, en de NGO’s in de spotlights.

Nou, dan weet je het wel. Tussen de bedrijven door intimideert de overheid de boerenprotesten weg met berichtgeving over hoeveelheden arrestaties – waarvan de doorsnee-Nederlander vervolgens de indruk overhoudt dat er met die boeren toch niet te praten valt, en harde maatregelen nodig en nuttig zijn. Voorts is er vooral aandacht voor clubs waarvan het twijfelachtig is of je die aan tafel moet hebben tijdens overleg als dit, omdat je tevoren weet dat ze geen concessies zullen doen, maar alleen een paar nog hogere noten op hun zang hebben:

Natuur- en milieuorganisaties willen vasthouden aan 2030 als termijn waarop de stikstofuitstoot met 50 procent verlaagd moet zijn. Dat zeiden ze na afloop van een overleg met de ministers Van Der Wal (Natuur en Stikstof) en Jetten (Klimaat). De partijen voerden vanmiddag overleg onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes, net zoals boerenorganisaties vorige week deden.
Bij het overleg waren onder meer Mobilisation for the Environment (MOB), Natuurmonumenten, Milieudefensie en LandschappenNL aanwezig. De organisaties hamerden er bij de ministers op dat de beoogde reductie in 2030 behaald moet zijn. Wat hen betreft is er geen ruimte voor uitstel.

En waarom is er wat hen betreft geen ruimte voor uitstel? Omdat niets hen dwingt hun stellingname aan te passen. Nu. nu, nú, is hun motto, en als dat een paar donateurs kost vragen ze voor komend jaar wat extra subsidie. Dat maakt hameren op het veronderstelde eigen gelijk geen moeilijke opgave.

Stikstof

“Natuurgebieden zijn aan het instorten”. Je moet maar durven, als je tegelijk weet dat dit gewraakte beleid ten aanzien van de boeren werd gegenereerd met dwaze bureaucratische obsessies, die men in het buitenland voor waanzinnig houdt. Duitse ambtelijke regels zijn heel wat soepeler, en je hoort in Duitsland dan ook niemand roepen dat de natuur daar op instorten staat. Daarvoor hebben we dus iemand die graag in de krant wil, en daar nu ook terecht gekomen is.


Meer over stikstofbeleid vindt u hier.

8 reacties

 1. Cro Magnon schreef:

  Ik begrijp niet waarom die natuurorganisaties aan het overleg moeten deelnemen. Er is een stikstofwet en er ligt een uitspraak van de rechter. Punt uit. De stellingname van die organisaties doet er niet toe.
  De enig speelruimte van het kabinet is de wet aanpassen. Christianne van der Wal heeft herhaaldelijk gezegd dat er geen andere manier is om de stikstofuitstoot te reduceren. En daarmee heeft ze de deur voor overleg over alternatieve maatregelen dichtgegooid.

 2. Bernardo A. schreef:

  De clubs willen weer naar de rechter, gaat nu ook om mobiliteit en vliegverkeer. En ze willen straks grote bedrijven via de rechter in navolging van Shell. Het lijkt me niet bevorderlijk voor het draagvlak onder de bevolking. Temeer omdat nog maar 20% Rutte en zijn kabinet nog zien zitten. Dat kabinet gaat van zelfverzonnen crisis naar zelfverzonnen crisis.

  Intussen wordt wel ons land volgestouwd met allerhande wilden van waar ook ter wereld. Er moeten nu al een miljoen woningen worden gebouwd en dat is exclusief de invasie die nu gaande is. Daar schijnt die “instortende natuur” dan weer niet onder te lijden.

 3. Rob Mieremet schreef:

  Valt me eigenlojknog mee dat er geen stikstofgreta op de barricades is gesprongen om die slechte boeren toe te schreeuwen dat we geen 5 jaar meer hebben voor we allemaal dood zijn.

 4. carthago schreef:

  Zinloze gesprekken die bij voorbaat al zouden mislukken geheel volgens Wef/rutteplan .De op feiten gebaseerde wetenschap behoeft geen plaats meer bij het overleg met Wefmaatje remkes want de groene khmer aan tafel kan immers niet eens lezen of schrijven .Maar natuurlijk wel goed dreigen volgens Wef/ antifaplan .

 5. Fran schreef:

  En wat nu als de natura 2000 gebieden in de fik gaan. Weg cultuurlandschap en heide. De grond is te arm voor landbouw, maar daarentegen vast geschikt voor het huisvesten van Afrikanen en Arabieërs die Nederland willen verrijken en daar alles voor over hebben. Je weet wel, artsen en apothekers en zo.

 6. Bernardo A. schreef:

  @Carthago,
  De starre houding van de milieuclubs speelt het schurftige hoerenjong Remkes precies in de kaart. Zoals verwacht hoeft hij enkel nog zijn voorpoten in onschuld te wassen en worden de boeren geslachtofferd.

 7. Grapjas schreef:

  De tijd van circeljerking met de overheid is wel voorbij.
  Deze terreurgroep te Den Haag moet leren wie de BAAS is in het land. En dat is het VOLK.
  Arrogantie van de macht moet gebroken en geheel vernietigd worden.
  Zet de komende 5 oogsten maar in de fik. De helft minder handophoudende en milieuverpestende stedelingen is pas ‘rekening houden met milieu’.
  Wie niet voor de boer is, is tegen het land.
  Kies.

 8. Bennie schreef:

  Rutte de Farizeeër moet met die NSB Heks opduvelen.
  We worden beduveld door die 2 sociopaten.
  Niks geen subsidies meer voor handige lieden die in samenspraak met linkse rechters de democratie uithollen.