Tags: Boerenprotesten

Boerenprotesten, Stikstofbeleid 8

Stikstofbeleid- met politiek vee valt niet te praten

Onderhandelen over het beleid ten aanzien van het stikstofbeleid door het kabinet lijkt een verwacht patroon te volgen. De boeren de schuld, en de NGO’s in de spotlights.

boerenprotesten 5

Boerenprotesten – Remkes leest politiek de les

De bemiddeling als gevolg van de boerenprotesten heeft bemiddelaar Remkes er toe gebracht te spreken van een vertrouwenscrisis. Herkenbaar legt hij hiermee de schuld bij politiek en kabinet.

Boerenprotesten, boeren 6

Boerenprotesten – circus-Remkes en de MSM

Voor de media van de MSM lijken de besprekingen over de boerenprotesten nog slechts te gaan over hoeveel boeren Remkes weet te trekken.

Boerenprotesten 11

Boerenprotesten en ‘overleg’?

Hoe de regering denkt de boerenprotesten te kunnen smoren is vanaf vandaag ook duidelijk. Door een brede maatschappelijke discussie te beginnen, en die te laten ondersneeuwen door organisaties die boer-vijandig zijn.

boerenprotesten

Boerenprotesten – Nederland braafste kind in EU-klas

Als we de boerenprotesten in EU-perspectief bekijken, dan valt op hoe braaf Nederland haar eigen speerpunten offert voor dubieuze doelen met kwestieuze kansen.

Boerenprotesten, Stikstofbeleid

Boerenprotesten, stikstofverdwazing en bureaucratie

Dat de stikstofverdwazing leidt tot waanzinnige bureaucratisch beslissingen? Zie wat tegelijk met de boerenprotesten bekend werd, en kies uw prioriteit.

Toeslagenaffaire

Toeslagenaffaire? Boeren? Den Haag reageert niet

Er is een enquête naar de Toeslagenaffaire; er zijn vele boeren die in Den Haag samenkomen voor boerenprotesten. Maar in Den Haag gebeurt weinig of niets.