Tags: stikstof

Toekomst 3

Toekomst – waartoe is de polletiek op aarde?

Waartoe zijn onze politici op aarde? Wat wordt onze toekomst? Bij het CDA, grootste slachtoffer van de Provinciale Statenverkiezingen, begint dat nu langzaam te dagen. Al blijkt dat nog niet uit de woorden die...

Boerenprotesten, Stikstofbeleid

Stikstofbeleid- met politiek vee valt niet te praten

Onderhandelen over het beleid ten aanzien van het stikstofbeleid door het kabinet lijkt een verwacht patroon te volgen. De boeren de schuld, en de NGO’s in de spotlights.

stikstofproblematiek, Stikstofhysterie, Stikstofgejank, stikstofprobleem

Stikstofproblematiek – opnieuw een bureaucratisch falen

Wat te doen aan de stikstofproblematiek? Het nu gepubliceerde advies is onuitgesproken vernietigend over Nederlandse bureaucraten.

Lachgasverbod

Lachgasverbod is achter feiten aanlopen

Een van mijn grootste bezwaren tegen een lachgasverbod is dat het geen structurele aanpak is, maar weinig anders dan met een dweil achter een open kraan aan draven in een poging mensen gerust te...