DE WERELD NU

Politie gaat etnisch profileren bij zoektocht nieuw personeel

Politie

De politie wil komende jaren het personeelsbestand voor 35% afkomstig hebben uit etnische minderheden. Dat is opmerkelijk veel, en de gedachte bedreigt uit de aard ervan ook het bevoegd gezag.

Als het gezag van de politie zover afkalft dat etnische minderheden alleen het gezag van iemand met vergelijkbare huidskleur erkennen, en niet die van het uniform, dan houdt dat eenvoudig in dat de politie niet langer wordt beschouwd wordt als maatschappelijk verlengstuk, maar nog slechts een middel van repressie is. Dat de huidige leiding daartoe het besef mist is even pijnlijk als omineus. Dat dit gebeurt onder de vlag van ‘diversiteit’ is overigens tamelijk geschift:

Politie

Dat laat nog buiten beschouwing dat eerdere pogingen het personeelsbestand te ‘verkleuren’ al op enige pijnlijke fiasco’s zijn uitgelopen. Waar moeten deze mensen worden gevonden, en hoezeer mag de kwaliteit van de politie hieronder gaan lijden? Het aantal politiemensen dat de laatste jaren is opgepakt wegens corruptie en contacten met criminelen (die informatie zochten over onderzoek naar zichzelf) is onder leden met een etnische achtergrond viermaal hoger dan onder autochtone politiemensen, dus wat gaat men nu anders doen om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven? Wat kan zo plotseling fundamenteel beter dat dit probleem gaandeweg verdwijnt? Dat blijft steken in wat de NOS er over meldde:

“Binnenhalen is een aspect”, licht Sitalsing toe in het NOS Radio 1 Journaal. “We moeten de goede kanalen aanboren en op de juiste plekken zijn. Maar we moeten ook, als het gaat om imago, laten zien aan mensen met een migratieachtergrond dat de politie een aantrekkelijke werkgever is.”

En, erger nog:

Hoewel het in het verleden vaker is geprobeerd en nooit echt van de grond is gekomen, denkt Sitalsing dat het nu wel gaat lukken om de diversiteit te vergroten. “We hebben nu een momentum te pakken vanwege de druk en aandacht van buitenaf over diversiteit.”

Dit is ernstig, aangezien Sitalsing suggereert dat het in het verleden is mislukt omdat er tegenwerking plaats zou hebben gevonden. Heeft hij daar bewijzen voor? Sitalsing zit ook op de lijn dat mensen alleen maar gezag erkennen van mensen van dezelfde etnische achtergrond:

De politiechef zegt dat de meerwaarde van diversiteit voor iedereen duidelijk is, onder meer omdat de wijkagent overal moet kunnen komen. Dat moet bijvoorbeeld ook gebeuren in buurten in de Randstad waar 80 tot 90 procent van de bevolking een niet-westerse achtergrond heeft, zegt hij.

Het benul van wat dat betekent ontbreekt volledig. Enig idee van de gevolgen er van eveneens. Figuren als Sitalsing en zijn medestanders ruïneren de politie van binnenuit.


Meer berichtgeving over en commentaar op de Nederlandse politie en haar opereren vindt u hier.

9 reacties

  1. Johan P schreef:

    Er zijn diverse duidelijke redenen waarom het nooit goed van de grond is gekomen.
    – het achtergrond onderzoek. Aangezien er onder bepaalde minderheden -met name de bekende- een vele malen hogere criminaliteit is dan onder andere groepen zijn er velen die daardoor al niet aan aanmerking komen. Om dat op te lossen wordt de achtergrondcheck voor bepaalde groepen slechts voor de vorm gedaan om ze toch naar binnen te rommelen wat heel slecht uitpakt voor de politie.

    – De fysieke gesteldheid onder bepaalde groepen, met name de vrouwen van bepaalde groepen is zodanig slecht dat ze de gestelde normen niet halen. Om dit op te lossen zijn in veel gevallen (en soms zelfs voor bepaalde groepen alleen) de eisen steeds verder naar beneden bijgesteld. Met als gevolg dat ze in veel gevallen niet in staat zijn de normale werkzaamheden naar behoren te vervullen.

    – De opleiding van bepaalde groepen is minimaal en vroegtijdig schoolverlaten resulteert in het probleem dat ze de schriftelijke toetsen en de basiskennis missen om hun normale werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

    – Cultuurverschil. Mede door de hoge percentages schoolverlaters en de hoge percentages criminaliteit in bepaalde groepen is de functie van agent niet iets waar men trots op is in dergelijke gemeenschappen. Tenzij die positie wordt gebruikt om de eigen groep te waarschuwen. En inderdaad is het aantal gevallen van corruptie onder allochtone agenten percentueel vele malen hoger dan onder autochtone agenten.

    – Cultuurverschil nummer 2. Bepaalde groepen WILLEN geen onderdeel van de samenleving zijn, maar willen de samenleving onderwerpen aan hun eigen godsdienstige idealen. Dat betekent dat het voor veel agenten vaak de vraag is of ze hun partner wel in alle gevallen kunnen vertrouwen.

    Niet dat je dergelijke punten mag benoemen natuurlijk.

  2. politiek profeet schreef:

    Marokkaanse bezorger van p.nl hier gehad, jonge gast, duidelijk nederlands…..zegt….was in opleiding politie-academie…had vooropleiding mavo, niet(!) afgerond maar kon toch toegelaten worden vanwege zijn KOELTOER achterlijke grond…. na 1 jaar verlaten…was swaar en tog wel moelik.
    Kennis van mij , dochter 25, havo …..geen plek op academie want teveel witte(!) aanmeldingen.

  3. scherpschutter1943 schreef:

    wanneer heb je de meeste kans om bij de politie in dienst te treden. 1: als je een kleurtje hebt.2. Ook het zijn van homo of lesbienne is een pre. 3. Het zijn van een geslachtsloze transgender is helemaal een pre, sta je direct op nr.1. Een arabische taal spreken is een geweldige voorsprong voor de kandidaat in spe. Dat je geen nederlands praat of schrijft maakt geen moer uit want in de binnensteden en achterstandswijken van de randstad waant een allochtoon zich toch al in zijn thuisland. Nou de praktijk. Een islamitische man die bij de politie gaat krijgt het in zijn sociale omgeving heel moeilijk. Corruptie door bedreiging of geweld liggen vanaf dag 1 op de loer. Geen islamiet die er daarom aan begint. Over islamitische vrouwen helemaal niet te spreken. Die hebben maar 1 recht, het aanrecht en de plicht een zwik nakomelingen te baren. dit vanwege de opdracht van de ayatollahs om het demografisch evenwicht in heel europa volledig te verstoren. Errdogan zei het al, de moskeen zijn onze kazernes en de moslims onze soldaten. Dat houdt in dat er in moslimkazernes ook wapens en munitie liggen opgeslagen, wachttend pop het aanvalscommando van uit Anakarf. Dat commando zal wel synchroon lopen met de bevelen uit Marokko.

  4. Cool Pete schreef:

    1. Discriminatie.
    2. Minderheden zijn geen 35%.
    3. Elke kwaliteit wordt overboord gegooid.
    4. Politie wordt broeinest van corruptie en misdaad.
    5. Geef onopgeleide boa’s ook wapens : sharia-politie.

    “Links” blij : want dan is iedereen “gelijk” …..

  5. huls schreef:

    10% POLITIE turk en marrokaans. Zijn goed voor 40% corruptie. Deze Islam fans hebben een minderwaardige cultuur met een hoofdrol voor misdaad. De enige reden om bij de politie te willen is om de misdaden van de neefjes af te schermen en uit de politie systemen te lekken.
    Oh en wta denk je hier van: crimineel Achmed wil niet naar Agent Kees-Jan luisteren end aarom moeten er meer Turken en MArrokanen bij. Gerard wil niet naar agent Mohammed luisteren en dan? Juiste je kan de krantekoppen zelf al schrijven.

    Grote schoonmaak is nodig om al dat pleuris volk d’r uit te trappen. Enkeltje zandbak en nooit meer terugkomen.

  6. #StopOmvolking schreef:

    > Minderheden zijn geen 35%.

    als het aan de NWO ligt zijn minderheden zo snel mogelijk 100%

  7. Bennie schreef:

    We gaan naar een samenleving toe waar de blanke oorspronkelijke bevolking wordt achtergesteld t.o.v.. de nieuwkomers.
    Dit is maar op een manier te stoppen.
    Keiharde actie.
    Accepteer niets van allochtone agenten en beschuldig ze van van blanken en christenhaat.
    De multiculturele hel moet worden afgebroken.

  8. Niets is wat het lijkt schreef:

    Minder, minder, minder wordt justitieel vervolgd.
    Meer, meer, meer daarentegen……..
    Er is m.i. iets heel raars aan de hand in NL.
    Iedere instantie roept om meer, meer, meer. Meer mensen met een achtergrond anders dan puur Nederlands bij de politie, in de politiek, in het onderwijs…. noem maar op.
    Dus minder, minder, minder mensen met een puur Nederlandse achtergrond.
    Raar toch?