Tags: politie

Ongeautoriseerde inval 9

Politie, corruptie en de politieke omerta in de MSM

Deze week kwam een verhaal naar buiten dat de bijvangst van een groot onderzoek uitwees hoe corruptie welig tiert binnen de Nederlandse politie.

Amsterdam 12

Amsterdam vermindert politieaanwezigheid op CS

De problemen bij de politie in Amsterdam zijn nu al zover uit de hand gelopen dat de gemeente letterlijk het ene gat met het andere vullen wil.

politie 5

Politie – politiebaas snoert collega’s onterecht de mond

De nadruk op ‘diversiteit’, en  ‘inclusie’ binnen de politie leidt tot schizofrene situaties en verlamt de praktische slagkracht van het korps.

Keus, eigen risico 5

Eigen risico en andere dingen die ook niet deugen

Het eigen risico hoeft bij een noodzakelijke medische behandeling na een verkrachting niet te worden aangesproken. Dat is nieuw beleid.

Rome brandt 12

Rome brandt – autobranden en messentrekkers

Terwijl Rome brandt, doet het formeel bevoegd gezag alsof er niets aan de hand is. Hetgeen ons zou verplichten tot hetzelfde? Wat is hier geschift?

tanend gezag 11

Tanend gezag heeft zo zijn gevolgen

Dit weekend waren weer diverse voorbeelden van tanend gezag van de overheid te constateren. Want ‘rellende jongeren’ is een eufemisme geworden.

Op de rand 4

Op de rand langs het strand van het land

Mogelijk het meest beklagenswaardige aan de moderne overheid is haar drang tot op de rand te gaan om ‘zieligerds’ te faciliteren.