DE WERELD NU

Pakistan? Dat is geen bondgenoot

Pakistan, hervormbare islam

Dat Pakistan atoomwapens heeft vond Toon Kasdorp verontrustender dan wat de bevolking van dat land vindt en wil.

In de Volkskrant vond op 3/5/11 dat September 11th 2001 een vernedering was geweest voor de VS. Misschien denken sommige Amerikanen er wel net zo over. Maar dat zo veel moslims op September 11th juichend de straat op gingen was eerder een teken dat zij zich door de VS geminacht voelden, anders juich je niet bij dit soort verdriet van anderen.

Waarom Amerikanen zich door de aanslag op de World Trade Center vernederd zouden moeten voelen begrijp ik persoonlijk niet. Wel boos natuurlijk en uit het veld geslagen. Voor de nabestaanden is het een vorm van troost dat Bin Laden intussen zijn verdiende loon heeft gekregen. Toch deed de Amerikaanse president Obama er goed aan om deze wraakneming niet al te blij of te zeer juichend aan te kondigen. Osama bin Laden is tien jaar lang het symbool geweest van alles wat zich door de moderniteit vertrapt en vernederd voelde en dat in dat gevoel een rechtvaardiging zag voor iedere denkbare misdaad.

Verontrustend is de constatering dat de meest gezochte misdadiger in de wereld zeven jaar heeft kunnen wonen in een villa die nog geen tachtig kilometer van Islamabad af ligt en praktisch naast een opleidingscentrum voor Pakistaanse legerofficieren.

Er kan geen twijfel over zijn dat men in het militaire machtscentrum van dat land van de aanwezigheid op de hoogte is geweest en dus noodzakelijk met hem en zijn idealen gesympathiseerd moet hebben. Het is zeker dat men daar zijn Amerikaanse bondgenoot voor de gek gehouden heeft en dat de militaire leiding van Pakistan tegenwoordig een gevaar is voor Amerika en voor het westen.

Amerika had er goed aan gedaan om meteen na de ontdekking van deze boevenstreek een ultimatum te stellen aan Pakistan om haar atoomwapens te ontmantelen. Bij weigering om daaraan gevolg te geven had de VS haar leger in Afghanistan in moeten zetten om het Pakistaanse atoomwapen onschadelijk te maken. Waarschijnlijk lagen de operationele plannen daarvoor klaar en anders had men die in India kunnen lenen. Dat zou dan bij uitzondering eens een keer een zinnige oorlog zijn geweest met een duidelijk en haalbaar doel en dan had die hachelijke expeditie naar Afghanistan toch achteraf nog reëel nut gehad.


Dit artikel over Pakistan verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp. Onze berichtgeving over Pakistan vindt u hier. Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

4 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Citaat: “Maar dat zoveel moslims op September 11th juichend de straat op gingen was eerder een teken dat zij zich door de VS geminacht voelden, anders juich je niet bij dit soort verdriet van anderen.” Moslims juichten ook bij de onthoofding van Samuel Paty. Moslims juichen algemeen bij onthoofdingen, verkrachtingen, gelukte aanslagen. Dat heeft te maken met de inhoud van de Absolute Waarheid van moslims. Die inhoud is als volgt, bijvoorbeeld: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123. “Allah heeft het leven en de eigenschappen van de gelovigen genomen, waardoor zij in het paradijs zullen komen. Zij vechten voor Allah, door te moorden en gedood te worden.” Koran, vers 9:111.

  Citaat: “Osama bin Laden is tien jaar lang het symbool geweest van alles wat zich door de moderniteit vertrapt en vernederd voelde en dat in dat gevoel een rechtvaardiging zag voor iedere denkbare misdaad.” Hoe meer moderniteit zich voordoet in de niet-Westerse wereld, hoe gelukkiger de mensen daar worden, hoe beter de scores in de Human Development Index, de World Happiness Index, enzovoort. Het valt ook op dat zovelen in de niet-Westerse wereld juist toe willen naar die Westerse wereld. We zien geen massale migratiestromen naar Pakistan bijvoorbeeld. Hoe zou dat toch komen?

  Citaat: “Bij weigering om daaraan gevolg te geven had de VS haar leger in Afghanistan in moeten zetten om het Pakistaanse atoomwapen onschadelijk te maken.” Dit had tot een verschrikkelijke oorlog kunnen leiden, die de hele regio in brand had gezet, en mogelijk had geresulteerd in een atoomoorlog. Wat een stupide advies.

 2. verwardeman schreef:

  Vladimir heeft ook atoombommen……………………………..!
  Volgens mij heeft hij het niet zo op moSSels.

 3. Neef Jansen schreef:

  Trouwens, als het er om gaat om in een ultrageheime operatie atoombom-faciliteiten uit te schakelen, dan ben ik daar weer wel helemaal voorstander van, want de islamitische mind kennende – eschatologisch, nihilistisch, doodsdrift – zullen bepaalde fanaten tot het uiterste gaan om bijvoorbeeld Tel Aviv te begraven onder atoombommen. En mocht zoiets lukken, reken maar dat miljoenen moslims staan te juichen. En dat dit welwillend wordt bezien door grote delen van de linkse kerk.

 4. Friese canadees schreef:

  Even een addendum: het feit dat Pakistan de atoombom kon ontwerpen, is te wijten aan de lakse veiligheidsmaatregelingen van Nederland
  Dr A Q Khan kon vrij studeren en bij URENCO Almelo fotokopiëren en deze geheimen meenemen naar pak., alwaar hij de bom kon bouwen en vervolgens noord Korea etc assisteren met ontwerp
  Er is een enorm standbeeld voor Khan opgericht ter plekke en deze wordt vereerd als een held
  Bovendien wist deze charmeur nog vlug even een Nederlandse muts te trouwen