DE WERELD NU

Onderwijs – Slobs leegheid en vrijheid zonder blijheid

onderwijs, overheidscontrole

Scholen krijgen meer ruimte het onderwijs naar eigen ideeën in te richten. 30% van de lessen komt vrij om afwijkend in te richten van eisen en normen. Compleet gestoord begint niet het te beschrijven als je ziet wat de prioriteiten blijven. Staatsindoctrinatie blijkt het enige dat de overheid van primair belang blijft vinden.

Het voorstel dat Arie Slob nu namens het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd maar dat nog uitgewerkt moet worden is weinig anders dan een poging de eerste rust te herstellen. Goed er over nagedacht lijkt men niet te hebben. Anders valt deze intentieverklaring niet logisch te duiden, aangezien hiermee de bijl aan de basis van het onderwijs kan komen te staan als je het door denkt..

Onderwijs

De NOS bericht:

De brief aan de Kamer is de kabinetsreactie over het aanpassen van het lespakket, waar een commissie van zo’n 150 leraren en schooldirecteuren zich over heeft gebogen en in oktober een advies over heeft uitgebracht. Het curriculum is al ruim 12 jaar niet aangepast.

Dar dit geen argument is om er maar weer eens een verandering tegenaan te gooien schreef ik eerder al. Toen kwam boven tafel dat men onder andere pleitte voor een vergroening van het kinderlijk denken, met:

Binnen het formele onderwijs moet een duurzaamheidsdriehoek worden overgebracht: kennis over duurzaamheid, de vaardigheden om deze kennis om te zetten in actie, en de normen en waarden die deze acties betekenis geven.

Het laat ook zien uit welke hoek de redenaties van die groep van 150 stammen. Een kritischer analyse van deze geopperde behoefte levert Slob echter niet; men heeft wat geroepen, en het ministerie haast zich in de geopperde richting te bewegen. Slob denkt zich met een andere eis aan verantwoordelijkheid te onttrekken:

“In het verbeterde curriculum leggen we vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen”, zegt minister Slob van Onderwijs. “Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben. Daarom wil ik hen de ruimte geven.”

Dat klinkt beter dan het is. De vraag in hoeverre die eisen ook werkelijk zullen worden getoetst ben ik niet optimistisch. Maar zelfs dan kun je van mijlenver zien aankomen dat mettertijd met echt essentiële onderdelen als taal en rekenen de hand zal worden gelicht. Bijvoorbeeld door compensatie te zien in irrelevante vakken als burgerschap die men van staatswege belangrijk vindt. Dat zie je al met de differentiatie zoals die hier besproken wordt. Burgerschap is essentieel, taal en rekenen zijn ook heel belangrijk.:

Slob wil in ieder geval dat burgerschap (kennis over democratie en rechtstaat) en digitale geletterdheid aandacht krijgen in het nieuwe lespakket. Verder vindt hij taal en rekenen belangrijk voor “vergroting van kansengelijkheid”. De Tweede Kamer gaat ook nog debatteren over de inhoud van het pakket.

Het is de omgekeerde wereld. De attitude tegenover de medemens krijg j van huis uit mee, dus voor wat niet deugt is de school eigenlijk al te laat. Maar taal en rekenen doen je zo vroeg mogelijk te leren omdat het op latere leeftijd moeilijker wordt het nog in voldoende mate te leren beheersen. Hier levert Slob dus al in ten opzichte van voorgaande generaties, want de nadruk op wat de èchte kernvakken zijn is herkenbaar verschoven.

Direct ingevoerd wordt het niet.

De planning is dat het nieuwe lespakket in schooljaar 2023/2024 ingaat voor basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs volgt later.

Gelukkig maar. Het geeft enige tijd om hiertegen te hoop te lopen. En om aan te sturen op de stichting van nieuwe scholen waar traditioneel deugdelijk onderwijs nog de norm is.


Meer over het onderwijs vindt u ook op Veren of Lood.

11 reacties

 1. Jaan schreef:

  Ik vind dat genderpolitiek een hoofdvak moet worden. Immers het is beledigend voor mannen dat er niet over manstrueren gesproken wordt en alleen over menstrueren alsof mannen geen mensen zijn en alleen vrouwen tot de mensheid behoren.

 2. Cool Pete schreef:

  30% van de tijd, aan koran-lessen, in het Arabisch. Je verwacht ’t nooit, he…..
  Bij bezwaar : “islamofobie”, “discriminatie”, “racisme”.

 3. carthago schreef:

  @coolpete.Precies,de stampende olifant in het klaslokaal krijgt meer vrije ruimte.

 4. Larie Slob schreef:

  Hierboven is eigenlijk alles al gezegd. Arme kinderen, arme mensheid.

 5. Gerrit Joost schreef:

  @ Jaan – Mens je hebt helemaal gelijk! 🙂
  @ Cool Pete – Ook helemaal gelijk. Het is de opmaat om Islamitisch onderwijs te gaan legaliseren. Hoe een inspectie kan controleren en of handhaven wordt niet genoemd. Dit is natuurlijk ook niet de bedoeling. Scholen als het Haga Lyceum kunnen zonder overheidsbezwaar hun gang gaan. Hoe breng je Onze samenleving verder om zeep?, zo dus. Met dank aan onze Gristelijke broeder Slob.

 6. Henk Albarda schreef:

  Oftewel, zoals andere reacties ook aangeven, slob (bewust met kleine letters) wil kennellijk het Nederlands onderwijs helemaal over de kling jagen. In die 30 % gaan ‘openbare’ scholen ‘verplichte’ kennismaking met de islam, als ouders erop staan evt kennismaking met christelijk geloof”…..
  Mijn enige troost is dat dit wordt gecorrigeerd zodra WELdenkend rechts over 5 – 10 jaar terugslaat.

 7. Ernie van de Wal schreef:

  Van de PvdA wordt altijd beweerd dat die partij het onderwijs heeft afgeschaft. Maar de partij, die zo ongeveer letterlijk die het onderwijs letterlijk afschaft is de Christen Unie onder leiding van Wammes Waggel Slob.
  Met deze maatregel gaat onze regering de massa daadwerkelijk dom houden.

  Over 10 jaar schrijven de “groep 8’ers” dat ze naar sgool gaan om te leren hoe ze kennen rekenen.

 8. Meester Jan schreef:

  Het wordt nog niet direct ingevoerd. Natuurlijk niet, er zijn niet eens genoeg leraren om kinderen de lees-, reken-, spellings- en taalvaardigheden bij te brengen. In de crisis waarin het onderwijs zich op dit moment bevindt, en die snel zal veranderen in een onderwijsramp, kan geen enkele school zich permitteren het lesprogramma aan te passen. De leraren die er nog zijn, zijn overbelast. Dit zal nog jaren gaan duren, en ach, tegen die tijd hebben we wellicht een andere regering met iets wat op realiteitszin lijkt. Helpt u mee hopen?

 9. Martinos schreef:

  Het geen ik jammer vind aan burgerschap is dat als je het zou gooien op hoe om te gaan met bureaucratie en financiën het ook echt een nuttig vak zou zijn waar momenteel geen aandacht voor is. De huidige invulling van de term raakt dat nieteens aan.

 10. Hannibal schreef:

  @Meester Jan

  Zeker. Heel erg zelfs.

 11. scherpschutter1943 schreef:

  Zo, nu krijgt het onderwijs eindelijk de gelegenheid om de kinderen koran les te laten volgen in de plaatselijke moskee. Dat scheelt toch wel een slok op een borrel in de werkdruk voor de leerkrachten. En daar komt nog bij dat de moslimgemeenschap en de imam blij zijn met de niet moslimkinderen in de Koranles. Win-win situatie voor de moslims. Hier vangt de islamisering aan.