Tags: onderwijs

onderwijs 0

Vermindert beter onderwijs misdadigheid? En waarom?

Vermindert beter onderwijs misdadigheid? Het is de stellige overtuiging van Prof. Stephen Machin, hoogleraar economie aan de London School of Economics.

onderwijs 1

Verbetering van het onderwijs

Verbetering van het onderwijs staat in Den Haag weer hoog op de agenda

Onderwijs 1

Onderwijs: Dekker schoot te kort

Staatssecretaris Dekker wilde het Nederlandse onderwijs herstellen, ‘at a stroke’ als het ware.

ambtenaren 4

Ambtenaren, te veel en te weinig

Als er over ambtenaren en hun salarissen wordt gesproken, wordt vrijwel altijd alles op een hoop gegooid.

salafisten 3

Salafisten die niet willen integreren – alsof dat nieuw is

Voor de MSM was het gisteren groot nieuws: jonge salafisten keren zich af van onze moderne maatschappij. Dàt het nieuws wèrd, was meer een sign of the times.

D66 3

D66 is van alles, maar géén onderwijspartij

D66 beweert in haar propaganda immer weer de onderwijspartij te zijn. De feiten tonen iets anders.

Canons 0

Canons helpen niet

In de kranten werd een paar jaar geleden een discussie gevoerd over canons, de lijsten met Nederlandse literatuur en andere vaderlandse wetenswaardigheden die in het curriculum van de Nederlandse scholen thuis zouden horen.