DE WERELD NU

Marrakesh2, migratie en meer, meer, méér vluchtelingen

Marrakesh, Marrakeshpact, Marrakesh2

Terwijl de media de aandacht afleiden met politiek geschuifel en ontkenningen van de lokale realiteit, wordt in Brussel hard gewerkt aan Marrakesh2, de volgende nachtmerrie.

EC-voorzitter Von der Leyen kondigt aan: volgende week lanceert Brussel #Marrakesh2. De EU gebruikt branden op Griekse eilanden als breekijzer om legale massale immigratie uit Afrika en Midden-Oosten aan EU-landen op te dringen.

We moeten ook compromissen sluiten. Lees: verzet tegen verdere migratiegolven wordt verboden of onmogelijk gemaakt.

In een toespraak voor het Europees Parlement op woensdag zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dat de zogeheten Dublin-verordening zal worden geschrapt om te worden vervangen door een nieuw Europees migratiesysteem. De verordening houdt in dat de asielaanvragen van migranten moeten worden behandeld in het eerste veilige land waar ze aankomen. Aangezien de landen in Noord-Europa bijna nooit het eerste veilige land zijn, zijn de regels van de verordening in de praktijk echter nauwelijks nageleefd.

Van der Leyen:

“Next week, we will put forward the New Pact on Migration. We’ll take a human & humane approach. Saving lives at sea is not optional & those countries who fulfill their legal and moral duties or are more exposed than others, must be able to rely on the solidarity of our whole EU.”

Volgens Von der Leyen is migratie “een Europese uitdaging en heel Europa moet zijn steentje bijdragen”. In de toespraak beloofde ze ook een Europees actieplan te ontwikkelen en haatdelicten op basis van etniciteit, religie, geslacht of seksualiteit onder de strafrechtelijke definitie van de EU te brengen. “Iets wat we nodig hebben” Over een week zal de Zweedse (Sociaal-Democraten) EU-commissaris Ylva Johansson de details van het nieuwe systeem presenteren.

“Migratie is iets dat bestaat en altijd heeft bestaan en dat we eigenlijk nodig hebben. Maar we moeten migratie samen beter aanpakken, zowel voor meer rechtvaardigheid als voor een betere voorspelbaarheid”

Aldus Johansson. Vorig jaar verklaarde Johansson ook al dat haar plan om het nieuwe systeem in te voeren, en meer EU-landen te dwingen om de migrantenlast te verdelen, is om “dwingende solidariteit” in te voeren.

Daar gaan we weer. Meer, meer, meer de verkeerde kant op. De oprispingen die de afgelopen dagen in Den Haag klonken, wezen op een tegengestelde beweging. Dat is te danken aan het feit dat de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer al lang weer is begonnen, en de kiezers op rechts weer eens moeten worden gepaaid, nadat de Ruttoïden het land de afgelopen tien jaar consequent in het pak hebben genaaid door stevige maatregelen te beloven, maar het probleem met fluweelzachte handschoen aan te pakken.

Stameloma en verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol haalde deze week De Telegraaf met de belofte dat asielzoekers met een kansloze aanvraag een versoberde opvang mogen verwachten. Dat worden dus vluchtelingenkampen van een soort die naar verwachting stante pede door de EU met haar nieuwe beleid zullen worden verboden wegens gebrek aan humaniteit en inbreuk op de rechten van migranten.

Ook de nieuwe VVD-reutel naar aanleiding van de strandvuren in Moria mag hierbij niet onvermeld blijven.

Marrakesh2

Terwijl Rutte dit soort teksten al zo’n tien jaar rondstrooit – exclusief rond verkiezingstijd om kiezers op rechts te verleiden – is er in al die jaren nooit een moer van terechtgekomen. Wanneer de voortekenen ons niet bedriegen wordt het ook geen haar beter met het nieuwe masterplan voor Marrakesh2, dat op de EU-burelen in Brussel in elkaar wordt gespijkerd. Uit het bericht van de Europese Commissie van 7 september j.l.

Via het op 20 december 2017 ondertekende Europees partnerschap inzake integratie hebben de Commissie en de sociale en economische partners hun krachten gebundeld om de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te bevorderen. De doelstellingen van het partnerschap zijn om de vroege integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te bevorderen, ervoor te zorgen dat integratie zowel vluchtelingen als de economie en de samenleving in het algemeen ten goede komt, en een benadering met meerdere belanghebbenden te bevorderen (waarbij de overheid, de diensten voor arbeidsvoorziening, de sociale diensten en economische partners, bedrijfsorganisaties, kamers van koophandel en industrie, kamers van geschoolde ambachten, bedrijven en arbeiders, werkgevers van openbare diensten, aanbieders van onderwijs en opleiding en maatschappelijke organisaties).

Dat allemaal in het kader van wat in het Brusselse boeventaaltje een European Partnership on Integration heet.

U ziet het: de EU-stoomwals rolt onverdroten voort. Het is te hopen dat de kritische EU-landen als de Baltische Staten, Zweden, Polen en Hongarije voldoende tegenstand kunnen organiseren en wellicht willen Italië, Griekenland en Frankrijk (Macron: ‘Wij zijn geen multiculturele samenleving’) meedoen in het verzet. Al moet ook worden bezien of het achterbakse Eurocraten-plan om met gewogen stemmen (quota) in de Europese ministerraad te gaan stemmen – zodat tegenstanders overstemd kunnen worden – het haalt voordat of nadat over Marrakesh2 wordt besloten. Ook in het besef dat de Zuid-Europese landen groot belang hebben bij de nieuwe regeling, aangezien zij thans de landen van aankomst zijn die hier de meeste baat bij zullen hebben.

De voortekenen zijn echter buitengemeen somber. De onlangs uitgebrachte gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie en de economische en sociale partners wil kansen bieden aan vluchtelingen om te integreren in de Europese arbeidsmarkt.

“Migranten en vluchtelingen vormen een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking van de EU. De COVID-19-crisis heeft zijn bijdrage geleverd aan de Europese economieën, arbeidsmarkten en openbare diensten des te duidelijker. Velen van hen hebben op een cruciale manier bijgedragen om het allemaal mogelijk te maken ons om de crisis te doorstaan en in economische en sociale behoeften te voorzien.”

En dit:

“Toenemend racisme en vreemdelingenhaat kunnen extra belemmeringen voor hun deelname vormen op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel, vooral in tijden van toenemende werkloosheid. Ondersteuning van duurzame arbeidsmarkten, sociale inclusie, gelijke kansen en gender gelijkheid vereist de actieve samenwerking van overheidsinstanties op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau met het maatschappelijk middenveld en in het bijzonder met de economische en sociale partners, gezien de sleutelrol die deze spelen in het functioneren van de arbeidsmarkt, de economie en de bescherming en welzijn van alle werknemers.
Tegelijkertijd kunnen arbeidsmigranten en ondernemers een belangrijke rol spelen in de herstelfase na de COVID-19-crisis. De vaardigheden en het potentieel van vluchtelingen beter benutten zal essentieel zijn om onze arbeidsmarkten inclusiever te maken en bij te dragen aan de welvaart en cohesie van Europese samenlevingen op de lange termijn.”

Nu snel even een teiltje pakken.


Meer over asielmigratie en de stunts die EU en regering toepassen die door te drukken vindt u onder de links in deze zin.

11 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Ik vraag mij af wanneer de EU bruggen gaat bouwen, letterlijk, over de Middellandse Zee, om aldus via transport met de trein de bevolking van Afrika en de islamitische wereld te verplaatsen naar Europa. Je kan je dan afvragen waar dan de bevolking van Europa moet blijven. Maar ik heb zo het idee dat dat die luitjes in Brussel geen ene fuck interesseert.

 2. Youp schreef:

  Ook dit overkomt de VVD weer. We kunnen er niks tegen doen. Echt niet hoor. Maar goed, het is natuurlijk niet zo dat de EU minder liegt. Omvolken noemen we dat met als doel de natiestaat af te breken zodat de glorieuze continentstaat opgebouwd kan worden ter meerdere eer en glorie van niemand minder dan de continentstaat zelf: de EU. Nooit meer oorlog. Behalve dan tussen de continentstaat en Rusland of Rusland en China tegelijk. Ook geen burgeroorlog omdat de migranten misschien een andere agenda hebben dan een bijdrage leveren aan de Europese economieën. En ik geloof niet dat ze zo dom zijn bij de EU dat ze dat niet snappen. Ik geloof ook niet dat de globalistische miljardairs en hun NGO’s dit niet snappen. Wat verwachten ze nu eigenlijk?

 3. Bennie schreef:

  Het wordt tijd dat de rijke linkse elites in west Europa nu eindelijk eens de daad bij het woord voegen.
  Uit hun villa’s en grachtenpanden komen en daadwerkelijk plaats maken voor de “vluchteling” en massaal in tentenkampen op Lampedusa of de Griekse eilanden hun intrek nemen en rond de meiboom de horlepiep gaan dansen,
  Eerder zijn deze zakkenvullers van de staatsruif niet geloofwaardig.
  Je kunt niet straffeloos de ellende maar bij de onderkant van de samenleving leggen.

 4. Niets is wat het lijkt schreef:

  @Neef Jansen: er hoeven geen bruggen gebouwd te worden, want er komen nu al wekelijks honderden migranten gewoon Nederland binnen. Jaarlijks een middelgrote stad er bij!
  @Bennie: de nadelen van de ongelimiteerde massa-immigratie wordt al decennia bij de ‘onderkant’ van de samenleving neer geplempt. Straffeloos.
  Dat kan omdat het Nederlandse volk er blijkbaar mee akkoord gaat dat de democratie in de schimmige krochten van de achterkamertjes, door de dichtgetimmerde coalitieakkoorden en vanwege de door linksextremisten/activisten geïnfiltreerde instituties grotendeels de nek is omgedraaid.

 5. Realist1966 schreef:

  Enige waar op te hopen is, is dat de migranten en ‘vluchtelingen’ wegblijven als ze direct op de arbeidsmarkt worden ingezet, want dat betekent natuurlijk wel werken en daar komen ze niet voor.
  Verder benieuwd of al die 15- en 16-jarige ‘wezen’ dan genoegen zullen nemen met het minimum jeugdloon of dat ze ineens toch hun paspoort met echte geboortedatum tevoorschijn toveren.

 6. TSPHQ 92 schreef:

  Laat het aan de VVD over om constant een flater te slaan

 7. Jaapww schreef:

  Welke dromer schrijft in de EU deze teksten. De laatste 2 zijn gewoon lachwekkend en is gewoon een grote leugen. Er ontstaat een gigantische werkloosheid onder de bestaande ingezetene en van gemidelde migranten zul je weinig tot niets hebben alleen maar kosten.

 8. Cool Pete schreef:

  Omvolking.
  Op deze manier pleegt de Westerse wereld, de beschaving, zelfmoord.
  En dan kunnen we niemand meer helpen hun eigen land op te bouwen.

  Die landen moeten DAAR opgebouwd worden. Daarom moeten de mensen DAAR blijven.

  Alle illegale immigranten terugsturen.
  Grenzen dicht.
  NEXIT !

 9. Neef Jansen schreef:

  @Cool Pete: Hier allemaal argumenten voor Nexit. Het ziet er naar uit dat zonder Nexit Nederland een combinatie wordt van Ghana en Pakistan. Ik betwijfel zeer of het moderne technologisch hoogontwikkelde Nederland er dan nog is. Waarschijnlijk komt het dan weer grotendeels onder water te staan, en zie je ook verwoestijning overal. En moet er voedsel geimporteerd worden. Zo ergens rond 2120. https://www.youtube.com/watch?v=uJNG9d7W_Go

 10. Jan de Hoon schreef:

  Massa is kassa (Peter Gillis)

 11. Ernie van de Wal schreef:

  @Cool Pete.

  Ik stel voor om de EU te benoemen als OU. Omvolkings Unie.