DE WERELD NU

Klimaathoax – goedgelovige doodsteek voor milieu/klimaat

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Huishoudens zullen een hoge prijs betalen als ze geloven in een energiereductie vanwege de klimaathoax van slechts 3% ten opzichte van 1990, waarvan amper 20 procent hernieuwbare energie op het totale energieverbruik in 2030 zonder creatief boekhouden kan resulteren in een CO2-reductie van 55 procent.

De rechtbank van Den Haag oordeelde deze week in een zaak die onder meer werd aangespannen door Milieudefensie dat Shell verplicht is de uitstoot van CO2 met 45 procent terug te dringen per 2030 ten opzichte van 2019. De Volkskrant kopte: Historische uitspraak in klimaatzaak.

Het is vooral een historisch dieptepunt voor milieu en klimaat, omdat duurzaam handelen garanderen in de echte wereld veel minder simplistisch is dan een rechtszaak winnen als marionet van de overheid op kosten van de belastingbetaler. De wereld gaat op deze manier hard ten onder aan dergelijk parasitair activisme. Ook nog eens een juridische uitspraak op basis van een model dat in de verste verte niet het klimaatsysteem als geheel kan omvatten door haar immense complexiteit en dus daadwerkelijk niet in staat is te voorspellen hoe het dynamische klimaat wijzigt door de tijd heen. Daarbij is het ook opmerkelijk dat de rechter als referentiejaar 2019 aanwijst in plaats van het jaar 1990 dat als referentiejaar is aangewezen voor het behalen van klimaatdoelen. Met het jaar 2019 voor ogen klinkt 45 procent in één klap een pak minder ambitieus.

Staat versus Shell
In 2019 valt in het jaarverslag van Milieudefensie te lezen dat zij haar bestaansrecht dat jaar voor circa zestig procent te danken heeft aan subsidies van de overheid en de Nationale Postcode Loterij daarnaast ook voor circa 1,4 miljoen euro bijdroeg. Ieder jaar weer wordt deze ‘milieuclub’, ongevraagd van uw belastinggeld, grotendeels gefinancierd door de overheid. In principe stonden deze week dus de Nederlandse Staat, in de gedaante van Milieudefensie, en Shell tegenover elkaar voor de rechter.

Als Milieudefensie campagnes zou voeren waarin de Nederlandse overheid zich niet kan vinden, zou ze geen subsidies ontvangen, dus in principe bepaalt de Staat de campagne-agenda van Milieudefensie. Zo klinken deze ‘groene’ jongens en meisjes in één keer een pak minder ‘klimaat- en milieubewust’.

Goodwill
Nederland is er alles aan gelegen om de opgeschroefde klimaatdoelen, à 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, te behalen die eind vorig jaar in Europees verband zijn afgesproken. Het is voor de overheid een pak makkelijker hiervoor ‘goodwill’ te krijgen vanuit de Nederlandse bevolking als dit zogenaamd wordt afgedwongen door een milieuorganisatie die samen met andere maatschappelijke organisaties daarvoor nog even 17.000 naïeve burgers heeft weten te ronselen. Durf dan maar eens hierover tegenspraak te bieden als mensen zoals u en ik onderdeel zijn van deze gewonnen juridische uitspraak.

Er zullen maar weinig medemensen zijn die de liefde voor milieu en klimaat van deze 17.000 mensen niet delen. Echter laten ze zichzelf onbewust zo door de overheid een kant opdrijven dat vooral resulteert in het beoogde milieu- en klimaatverdienmodel van de overheid en nog meer bureaucratisch gebakken lucht van creatief milieu- en klimaatboekhouden voor milieu- en klimaatspecialisten die hierop verre van allemaal zitten te wachten. Daadwerkelijke milieubescherming wordt op deze manier compleet uitgehold met klimaat en milieu als verliezers en waarvoor eigenlijk? Welke prijs betaalt de Nederlandse bevolking voor dit nepgroene verdienmodel?

Nederlandse energieverbruik huishoudens
Het gemiddelde gasverbruik van een Nederlands huishouden bedroeg 3145 kubieke meter in 1981. In 2010 was dat bijna gehalveerd tot 1617 kubieke meter. Deze grote milieuwinst werd vooral behaald op conto van de HR-ketel en daarnaast betere isolatie van woningen.

Het elektriciteitsverbruik steeg tot 2008 tot 3558 kWh per huishouden door toenemend gebruik van huishoudelijke apparaten en computers.

In 2021 zou een huishouden gemiddeld 2741 kWh aan elektriciteit verbruiken en 1239 kubieke meter aan gas. Waar de energierekening in 2010 nog voor 42 procent bestond uit belastingen is dat belastingaandeel in 2021 toegenomen tot 46,5 procent.

Energiereductie
Alleen al op basis van bewust gedrag kan elk huishouden haar energieverbruik reduceren tot de huidige tien procent zuinigste huishoudens in Nederland, zonder dat daar één euro voor dient te worden uitgegeven. Daarvoor heb je echt geen slimme meter nodig zoals Milieu Centraal stelt. Dat is alleen leuk voor de netwerkbeheerders en overheid die bijvoorbeeld bij wet zou kunnen regelen dat u tot in detail inzicht móét geven in uw energieverbruik.

Toch wil de overheid dat u uw woning verduurzaamt. Isolatie en zonnepanelen dienen geproduceerd en dus energie en grondstoffen verbruikt om uw woning als ‘groener’ gelabeld te krijgen. Als u vervolgens voor de mussen blijft stoken, vindt de Nederlandse overheid irrelevant, als u maar geld uitgeeft aan deze milieu- en klimaatbelastende ‘verduurzaming’.

Fossiel
De Opslag Duurzame Energie (ODE) die u dient te betalen via uw energierekening is vooral bedoeld om de subsidieslurpende wind- en zon‘oligarchen’ te verrijken en zodra ze via een andere weg nog meer subsidies kunnen binnenharken slopen ze desnoods voordat deze windmolens of zonnepanelen technisch afgeschreven zijn alweer de boel. De productie van dit alles, vraagt uiteraard geen energie en al zeker geen fossiel, toch?! Ooit al staal gesmolten zonder fossiele energie?

Het is gewoonweg een illusie dat fossiele energie compleet kan worden uitgebannen als je als mensheid niet teruggeworpen wil worden in een prehistorische setting. Als dat de weg is die mensen op willen zullen ze bedrogen uitkomen, omdat dat zal resulteren in het verbranden van veel biomassa ten behoeve van héél véél houtvuurtjes. Mensen moeten tenslotte warm blijven om te kunnen overleven.

Energiemix
Als CO2 een klimaatissue is, lijkt een fossielvrije wereld niet de ideale weg om te bewandelen. Een ander goedkoop betrouwbaar alternatief met gelijkwaardige energetische waarde als fossiel is noodzakelijk, voordat je olie en gas aan de kant kan schuiven. Het enige geloofwaardige alternatief lijkt dan op dit moment kernenergie, waardoor ook weer de haren overeind gaan staan van (naïeve) ideologen.

Alles heeft voor- en nadelen, dat is gewoonweg iets dat de mensheid zal moeten accepteren. Daarnaast is het in meerdere opzichten niet slim om slechts op één paard c.q. energiebron te wedden. De meest ideale oplossing ligt in een energiemix waarbij de grootste garantie van energieleverantie kan worden verzekerd tegen de laagste milieubelasting die ook nog eens betaalbaar is voor iedereen.

Alleen een mix van zon en wind valt daar in ieder geval niet onder als je ook nog enigszins menslievend bent en dus niet al teveel doden op je geweten wil hebben. Als ook zou dat betekenen dat alles geëlektrificeerd dient te worden, wat om een dusdanige verzwaring van het huidige elektriciteitsnet vraagt dat het gewoonweg onhaalbaar is. Zeker als je ook nog eens het gehele Nederlandse wagenpark all-electric wil laten rijden. Nog zo’n utopie…

Nepgroen boekhouden
Op basis van CBS-cijfers zal 75 procent van de elektriciteitsvraag in 2030 uit hernieuwbare bronnen (met name zon en wind) geproduceerd zijn ten opzichte van het elektriciteitsverbruik in 2020. Echter is de verwachting tevens dat het elektriciteitsverbruik ook met circa 15 procent groeit, waardoor het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van de totale elektriciteitsvraag in 2030 feitelijk op circa 62,5 in plaats van 75 procent uitkomt.

Als wordt gekeken naar het verwachte totale energieverbruik in 2030 (elektriciteit én warmte), dat genoemd wordt in de Klimaat- en Energieverkenning 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving, dan zal dat weliswaar iets afnemen, maar dan wel met name door het uitfaseren van kolen in 2030, de reductie van het aardgasverbruik met circa 25 procent (de schoonste fossiele brandstof) ten opzichte van 2019 en het gaan exporteren van elektriciteit (c.q. creatief boekhouden). Het gebruik van olie, kernenergie en overige bronnen blijft ongeveer hetzelfde als in 2019.

Daarmee wordt het totale energieverbruik slechts met 10 procent gereduceerd ten opzichte van 2019 (en slechts 3 procent ten opzichte van 1990) in 2030. Het aandeel hernieuwbare energie van dat totaal zal nog geen 20 procent bedragen in 2030. Iedereen zal begrijpen als het totale energieverbruik in 2030 ten opzichte van 1990 slechts met 3 procent daalt, waarvan slechts 20 procent duurzaam wordt opgewekt er een heleboel op papier creatief geboekhoud of bijvoorbeeld onder de grond gestopt moet worden om te komen tot een CO2-reductie van 55 procent ten opzichte van 1990. In 2017 zou de CO2-emissie ten opzichte van 1990 nog niet gedaald zijn volgens definitieve RIVM cijfers. Op basis van de huidige praktijk zal vooral u de prijs betalen van al dat creatief ‘nepgroen’ boekhouden.

Opslag Duurzame Energie
Om deze energietransitie naar 20 procent zon en wind te bekostigen betaalt u sinds 2013 de extra belasting Opslag Duurzame Energie, per gebruikte kilowattuur elektra en kubieke meter gas, bovenop uw energierekening naast energiebelasting en btw. Dat betekent voor een gemiddeld huishouden (op basis van het gemiddelde energieverbruik in 2021) ongeveer 200 euro per jaar extra in 2030. Een mooi bedrag waarmee je als Nederlandse overheid jaarlijks Sinterklaas kan spelen op kosten van de Nederlandse huishoudens en dan is de ODE die bedrijven afdragen daarbij nog niet opgeteld.

Huishoudens als geheel zouden echter slechts voor 13 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk zijn. Wie erin slaagt energie te reduceren betaalt minder ODE, maar is veel meer kwijt aan verduurzamingsmaatregelen om deze reductie te behalen. Met deze ODE-belasting worden onder andere windparken met SDE++ subsidie ontwikkeld.

Milieuvervuiling & kinderarbeid
Het gebruik van zware metalen is aan stringente wet- en regelgeving gebonden, behalve als je deze via een vaccin injecteert in miljarden mensen hun bloedbaan of ze worden toegepast in de ‘duurzame’ business lijkt het. Zelfs ‘gezond zijn’ is tegenwoordig aan regels gebonden om te mogen deelnemen aan de samenleving.

Zonder test kom je Nederland niet meer uit. Het wordt gewoonweg geaccepteerd dat Hugo de Jonge ronduit staat te liegen in de Eerste Kamer en alsnog met de testwet wordt ingestemd met dank aan GroenLinks. Zowel Jesse Klaver als Bas Eickhout vinden de uitspraak van de rechter waarin Milieudefensie in het gelijk is gesteld prachtig. Ze staan zo vaak dit soort criminele praktijken toe te juichen, dat dit niet meer valt de verkopen als regelrechte domheid of naïviteit. Ze lijken heel goed te weten dat ze 17 miljoen mensen een oor staan aan te naaien!

Nu hebben ze helemaal geen schroom rond milieuvervuiling vanwege miljarden mondkapjes en testen en kijken ze weg bij de toename van armoede door het wereldwijde coronabeleid en dus ook kinderarbeid die dit alles teweegbrengt in de wereld. Ondertussen gaat de spionageafdeling van het Nederlandse leger door met het bespioneren van de Nederlandse bevolking in plaats van het controleren van deze raddraaiers. Mocht het u nog niet duidelijk zijn, sinds het coronatijdperk is aangebroken, bent u staatsvijand nummer 1 van Nederland en dient u uw bek te houden volgens Mark Rutte.

Alles duurder
Voor de reductie van nog geen 10 procent van het huidige totale energieverbruik in 2030, waarvan nog geen 20 procent hernieuwbaar zal zijn, hebben huishoudens dus een hogere energierekening, zullen ze hun portemonnee moeten trekken om hun huis te verduurzamen (en veelal ook eerst renoveren omdat een significant deel van de woningvoorraad feitelijk beter gesloopt kan worden).

Ook al kunnen ze hetzelfde effect bereiken door enkel hun gedrag aan te passen, werken wet- en regelgeving ten behoeve van verduurzaming onnodig en ook voor vele huishoudens onrealistisch prijsopdrijvend en gaan ze ook nog eens veel meer betalen voor (basis)producten omdat ook bedrijven via wet- en regelgeving worden gedwongen om hogere investeringen te treffen ter verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Mogelijk komt zelfs uw baan op de tocht te staan, omdat bedrijven voor die investering het geld wel ergens vandaan moeten halen, terwijl ze de prijs van hun product laag moeten zien te houden om te kunnen blijven concurreren met bijvoorbeeld lageloonlanden.

Duurzame naast fossiele sector
Op basis van zo weinig energiebesparing en zo’n klein aandeel duurzame energie, is er feitelijk een extra ‘duurzame’ commerciële sector náást fossiel ontstaan, waar ook weer geld aan verdiend kan worden. Wie vanuit duurzaam oogpunt weinig consumeerde, wordt nu ook gedwongen om mee te doen in de consumptiegekte. De jongens die al zwommen in het geld boeren extra goed in die zee van subsidies, terwijl de onder- en middenklasse nog meer de eindjes aan mekaar mag knopen en ook nog opdraait voor het verrijken van die nepgroene business via subsidies. Een van die grote jongens die er garen bij spint is Shell zelf, want ook zij zitten in de wind business, onder andere bij Ierland, en zullen daarvoor maar al te graag nog meer subsidies opstrijken.

Verdienmodel
Maar ook kan Shell als grootste deelnemer in een mega CO2-opslagproject bij de haven van Rotterdam binnenkort een subsidie tegemoet zien die kan oplopen tot 2 miljard euro. Deze subsidie komt uit dezelfde SDE++ subsidiepot waarmee ook windparken uit de grond worden gestampt. En nadat de CO2 onder de grond is opgeslagen houdt Shell emissierechten over die ze kan verkopen aan andere partijen die meer uitstootrechten nodig hebben, zodat Shell nog meer omzet genereert.

Dit lucratieve EU ETS verdienmodel mogelijk gemaakt door de Europese Unie waaronder ook Nederland. Huishoudens draaien dus ook nog op voor de juridische kosten ten behoeve van klimaatindoctrinatie van de bevolking, creatief klimaatboekhouden door overheid en bedrijfsleven en het belonen daarvan. Of dat alles opweegt tegen de zogenaamde klimaatwinst die geboekt wordt, is zeer de vraag.

We leven in ieder geval in een wereld waarin partijen waarbij het geld tegen de plinten opklotst het nog eens gratis toegeworpen krijgen door overheden en de gewone mens zich er nog krommer voor mag werken en wordt kaalgeplukt. Overheden lijken de Sheriff van Nottingham wel die in dit geval de wereldbevolking onrechtmatig berooft, maar waarbij Robin Hood nog ver te zoeken is en onder het excuus van corona worden we nu ook nog eens geknecht als we niet gewillig genoeg springen voor de ‘macht’. En als het aan informateur Mariëtte Hamer ligt, verstevigt ze de positie nog van deze ‘Nottingham club’.

Wil je dit alles nog als Nederlandse overheid aan 17 miljoen mensen verkocht krijgen, dan komt zo’n uitspraak van de rechter met behulp van zo’n Milieudefensie stropop die wat burgers heeft weten op te trommelen wel erg gelegen. Zo kan de overheid zich weer mooi verschuilen achter het verhaal dat de Nederlandse bevolking dit zelf toch gewild heeft?!

Milieudefensie stort blijkbaar graag de Noordzee vol met betonsokkels voor windmolens waarbij je de garantie niet hebt dat er geen chroom VI, ijzersulfaat of andere milieugevaarlijke stoffen uitlogen. Op zich is de norm voor chroom VI op maximaal 2 ppm gesteld, maar per windmolen stort je wel een sokkel van circa 30 meter doorsnede en 20 meter hoog in zee, die daar heel wat jaren ligt en dat alleen al in de Noordzee tienduizenden keren.

Geld verdienen
Mochten de Europese Unie, Nederlandse overheid en milieuorganisaties dit gehele duurzaamheidscircus toch hebben opgetuigd vanuit het oogpunt van ‘alleen maar goed doen’, dan wordt het hoog tijd dat ze leren hoe de echte wereld werkt, want als je brood op de tafel wil dan zal er geld verdiend moeten worden.

Als de overheid de verkeerde subsidieprikkels initieert en dat doet ze feitelijk in alle gevallen gezien alleen partijen met geld er aanspraak op kunnen maken, dan leidt dat tot vernietiging van milieu, klimaat, biodiversiteit en uiteindelijk ook mens. Dan moet de overheid niet wijzen naar het bedrijf, de boer of burger die verkeerd bezig is, maar evalueren of haar beleid wel resulteert in het gewenste effect.

In vele gevallen valt de uitkomst echter tegen, maar graaft de overheid zich liever verder in, dan op de blaren te gaan zitten en van voren af aan te beginnen zoals het wel hoort. De manier waarop de overheid nu opereert is op zijn zachtst gezegd tenenkrommend en allesbehalve groen en rechtvaardig. Ze houden elkaar liever de hand boven het hoofd, dan te kiezen het juiste te doen of wuiven het weg met ‘dat hebben we altijd zo gedaan’.

Bewustwording
De tijd dringt dat mensen gaan inzien dat de overheid en milieuorganisaties niet aan hun kant staan, als ze werkelijk willen dat milieu en klimaat beschermd worden. Milieudefensie zal echt geen rechtszaak beginnen omwille van de aardbevingsschade c.q. milieuschade die in Groningen is aangericht. Stef Blok weigert een nieuwe wet die de positie van gedupeerden financieel en juridisch versterkt in te voeren. De Tweede Kamer opzij schuiven na stemming kan gewoonweg allemaal in Nederland. En ook voor de kosten van deze langdurige mensenrechtenschending draait u als belastingbetaler op.

Mensen zullen het dus met elkaar toch allemaal zelf moeten doen, zonder Milieudefensie, overheid noch andere milieu- c.q belangenclubs. Als onnozelen kom je er in ieder geval niet! Evenals als je blijft geloven in het sprookje dat je daadwerkelijk kunt verduurzamen zonder te consuminderen. Mooie bijkomstigheid daarvan is ook nog dat mensen daarmee ruimte behouden om om te kijken naar elkaar, zodat iedereen de vruchten kan plukken van een gezonde leefomgeving, die zij zelf ook nog eens samen gecreëerd hebben. Zo gaat niet alleen milieu en klimaat erop vooruit, maar ook wij als mensen!


Dit essay verscheen eerder ook op de Groningerkrant.nl

Meer van Vicki van Lommel vindt u hier.

Meer over de klimaathoax en het politieke functioneren ervan leest u hier op Veren of Lood.

4 reacties

 1. Fran schreef:

  De burgers kiezen en betalen hun eigen tirannie en ondergang. Er zullen nog harde lessen geleerd worden in dit land, voordat het kwartje eindelijk eens gaat vallen.

 2. Youp schreef:

  Nu woon ik al een tijd niet meer in Nederland maar de Nationale Postcode Loterij, daar kun je toch ook niet aan meedoen?
  Welk uilskuiken koopt daar nog loten van?
  Verder, betreffende het energieverbruik, moet jij eens kijken wat er gebeurt als iedereen ’s avonds zijn elektrische auto/scooter/boot gaat opladen.

  Het gaat vanzelfsprekend helemaal niet over het klimaat of het milieu. De globalisten hebben grensoverschrijdende problemen nodig waarvoor logischerwijs grensoverschrijdend beleid door grensoverschrijdende organisaties gemaakt dient te worden. Alles wat grensoverschrijdend is, is nuttig voor de globalisten: het klimaat, virussen, vluchtelingenstromen, buitenaardse invasies, magnetische stormen die het Internet platleggen. Laat je fantasie de loop.

 3. carthago schreef:

  Klimaat hoax.Zie hier de hoax van de zeespiegelstijging.

  https://twitter.com/Dennisdjfv/status/1398618298607099909?s=19

 4. Ron schreef:

  ‘Evenals als je blijft geloven in het sprookje dat je daadwerkelijk kunt verduurzamen zonder te consuminderen.’
  Amerika, EU, China lijken allemaal op Modern Monetary Theory, MMT, te zijn overgegaan.
  De overheden, centrale banken, creëren geld, en belasten, dat het een lieve lust is.
  Volledige werkgelegenheid zal voornamelijk door overheidsdiensten, gezondheidszorg etc. gerealiseerd worden.
  We zullen gelukkig zijn zonder iets te bezitten.