Tags: CO2

Kabinetsformatie2021, Verward, censuur, Deugen 8

CO2, redeloze angst en het denkvermogen

Dat redeloze angst het denkvermogen aantast is geen nieuwe constatering. Ik wil er een paar voorbeelden en ijkpunten van geven.

BLM, bananen, VIjand van de islam 25

Wat moeten we nog met Bill Gates?

Bill Gates is het levende bewijs dat je van te veel geld compleet wappie wordt. Ik ben van nature tegen het principe van miljardairsbelastingen, maar voor hem zou ik een uitzondering maken.

windenergie, klimaathoax, inspraak 8

Inspraak! Omwille ‘energietransitie’ kiest u pest én cholera

Bijna geen lokaal bestuur in dit land blokkeert het klimaatbeleid. Windturbines en zonneweiden, die gaan er komen. De vraag is alleen: waar precies? U heeft inspraak! En iedere regio moet mee. Verzet is zinloos....

Klimaatakkoord, Klimaathoax 6

Klimaathoax – MSM vermijden PBL-woord ‘dwang’

Als het om de klimaathoax gaat wordt Nederland geregeerd door een merkwaardig mechanisme: geld is onbelangrijk, maar dwang mag van niemand.

Kabinetsformatie2021, Verward, censuur, Deugen 4

Klimaathoax en links – loslopende schizofrenie

Hoe schizofreen links en de klimaathoax samen gaan werd vanmorgen weer eens schitterend gedemonstreerd door de hypocrieten van Oxfam.

EU top, EU begroting

EU top, Brexit, Corona, Turkije en het treurige zwijgen

Gisteren was er een EU-top. Het zal u ontgaan zijn. Of het 8 uur journaal het er over had is me onbekend, maar de NOS-site deed niets anders dan blaten over Brexit.

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, overheid

Klimaathoax meest succesvolle PR-stunt aller tijden?

De klimaathoax dreigt ons leven te gaan regeren. Alles wordt op alles gezet om je te overtuigen dat je leven gereset dient te worden.