DE WERELD NU

Klimaathoax en het EU-opportunisme – II –

Einde klimaathoax, GreenPeace, Corona

De klimaatconferentie in Madrid verstoorde gisteren enigszins het betoog dat ik over het belang van de klimaathoax houden wilde. Vandaag vul ik dat aan.

klimaathoaxOnder andere was meer nadruk op de linkjes tussen de actoren die de klimaathoax-waanzin propageren van groot belang. Rechts ziet u een tweet waarin besproken wordt dat Mark Carney door de VN werd aangesteld als financieel klimaatambassadeur. Carney is Gouverneur van de Bank of England, de Britse centrale bank, en als zodanig de Britse evenknie van Christine Lagarde, de nieuwe ECB-presidente over wie ik het gisteren al had. Hij wordt de link tussen de EU en de VN (die hoopt op een wereldregering en één wereldmunt). Dat Carney een fel tegenstander van Brexit is en daar bij gelegenheid zijn steentje aan bijdraagt is eveneens een geattesteerd feit.

Daarmee is de breedst mogelijke steun binnen financiële kringen in de westerse wereld voor de klimaathoax gerealiseerd – dat een hooggeplaatste Amerikaan binnen de Fed kan worden gestrikt is niet geheel uitgesloten, maar zeker is dat die dan binnen een paar weken door Trump op de keien wordt gezet. De Amerikaanse regering ziet geen voordeel in meedoen – terecht.

Het belang van die brede steun komt terug in de manier waarop de EU zich er achter heeft geschaard, iets wat de Britse krant The Guardian er toe verleidde met een artikel te komen dat raker is dan ze zelf lijkt te beseffen. De titel was:

Migration v climate: Europe’s new political divide

En dat klopt, want je ziet aan alles dat politiek links probeert de aandacht van de migratiecrisis af te leiden middels hysterie over het klimaat. Ook daarom hoor je met grote regelmaat dwazen beweren dat we iets moeten doen anders dat we op korte termijn allemaal dood zijn – men beseft dat de migratiecrisis veel mensen al heeft overtuigd van een onprettige dood op enige termijn als die ongebreideld mag doorgaan.

Door te beweren dat de klimaatcrisis een dood op nog kortere termijn zal inhouden, creëert men een situatie waarin het hemd is nader dan de rok. Dat hieronder ook de hoop valt dat de immigranten ook zelf tot hun (ons!!) verstand komen en mee doen in de strijd tegen de CO2-wanen is er een onuitgesproken onderdeel van. Als extraatje wordt een deel van die migranten dan ook nog tot klimaatvluchteling gebombardeerd – iets dat redelijkerwijs alleen op gaat voor Britse gepensioneerden die een huisje in Portugal kochten.

Dat intussen sommige verdwaasden op het punt staan daadwerkelijk invloed op het klimaat uit te oefenen zou pas echt reden tot bezorgdheid moeten zijn. Weinigen lijken dat te willen beseffen.

Dat de klimaathoax daarom onderdeel is van een grotere politieke coup dan alleen die van de EU is zoiets dat men niet onder ogen zien wil. De Eurocraten zien in de linkse klimaathoaxeritis de laatste kans hun geliefde EU-federatie te redden en zelfs uit te bouwen. Mogelijk hebben ze daar gelijk in, maar met de kenmerkende blindheid die Eurocraten eigen is maakt dat hen blind voor wat er nog meer gebeurt en wat de eventuele consequenties zullen zijn.

De alliantie tussen de propagandisten voor de klimaathoax en het EU-opportunisme is het gevaarlijkste dat de Europese bevolking overkomen kon.

Wist u dat sinds enige jaren moslimorganisaties ter ondersteuning van de ‘groene gedachte’ pogen door de EU erkend te worden als NGO – met bijbehorende subsidies? Je kunt veel van hen zeggen, maar niet dat ze niet precies in de gaten hebben hoe het geld stroomt binnen de EU, en welke wanen in de mode zijn.


Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood.

7 reacties

 1. Jaan schreef:

  Of er sprake is van een hoax wat betreft het klimaat betweifel ik. Wel duidelijk is dat de maatregelen die ze nemen wel degelijk een hoax zijn. Er is maar één manier om de aarde te redden van vervuiling etc. en deze manier mag niet besproken worden door links. De enige oplossing is: Verminder de wereldbevolking zeer drastisch tot bijvoorbeeld 5% tot 10% van wat er nu rondloopt en ga terug naar een meer natuurlijke levenswijze.

 2. Mike Brandenburg schreef:

  @Jaan, en waar wilt u de bevolking doen afnemen met 5 tot 10%, wat totaal geen effect zal hebben aangezien de mens nog geen 5% van alle CO2 produceert, wat inhoud bij opwarming van 1.5 graad door CO2, dat de mens verantwoordelijk is voor maar liefst 0.075 graad van die opwamring, en daar wil jij dus via genocide 0.00375/0.00750 graad van stoppen…. Geweldig plan. Het wordt helemaal geweldig wanneer je beseft dat CO2 niet het sterkste broeikasgas is, maar dat er zeker 3 zijn die sterker zijn dan CO2, CO2 maakt ook enkel maar 0,012% uit van onze atmosfeer, waardoor de genoemde cijfers hier door mij nog veel lager uitvallen, en dat terwijl die 0,075 graad al totaal niet gevoeld wordt door flora of fauna. Oh ja en die computermodellen die nu 1.5 graad opwarming vo0rspellen, waar zij eerst 6 graad opwarming voorspelden, zitten nu alweer te hoog bij wat daadwerkelijk wordt gemeten. Het is veilig om te zeggen dat van wat de alarmisten hebben voorspeld hellemaal nierts is uitgekomen, en in veel gevallen juist het tegenover gestelde gebeurd, Ijs op Groenland groeit explosief de laatste jaren Noordpool zit op het zelfde niveau als voor 1978 (het jaar dat alarmisten gebruiken omdat dat het jaar is dat er veruit het meeste ijs ooit is gemeten), de Zuidpool is in al die jaren van alarmisme harde gegegroeid dan het ijs op de Noordpool afnam, men vraagt zich nu af wanneer het ijs Zuid-Amerila gaat bereiken, woestijnen worden niet groter maar emen aantoonbaar af in omvang, oh ja en de arrde word elk jaar groener, daar waar we onzin artikewl na onzin artikel krijgen over hoe slecht het gaat.

  Dus welke klimaatverandering wil je met genocide oplossen??

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Sinds 1972 weten we dat de wereld als geheel tegen bepaalde grenzen aanloopt. Wat die grenzen zijn, waar ze lopen en hoe kan worden voorkomen dat ze worden overschreden is sindsdien een repeterende vragentrits. Sommige repeterende vragen zijn filosofisch of religieus, andere hebben een economisch karakter. Bij kwesties met een meer economisch karakter is het antwoord belangrijk. Klimaat is zo’n kwestie. Maar democratie, autonomie en vrijheid (inclusief godsdienstvrijheid) ook. En bevolkingsgroei. En internationale politiek. En economie. In dit samenspel zijn een aantal storende, nooit het wereldbelang zoekende, totalitaire factoren, zoals de islam en china, samen goed voor bijna de helft van de wereldbevolking, maar er zijn ook anderen die zich vrij makkelijk een totalitair-ideologisch jasje laten aanmeten en weinig scrupules hebben voor welke samenwerking dan ook, totalitair of niet. Klimaatzorgen bestaan al meer dan 50 jaar. Eerst kwam er een ijstijd, nu zou opwarming het probleem zijn. Politici en activisten zien op dit moment een voor hun langverwachte wereldwijde dynamiek om tot ‘oplossingen’ te komen. Hierbij kan opgemerkt worden dat een groot aantal belangen lijken samen te vallen, althans tijdelijk om de besluitvorming er door te jassen. Dit is een open val voor politici van het soort als Rutte. Hierbij worden inhoudelijke analyses met betrekking tot doelen en middelen namelijk niet tot een goede afweging gebracht. Ondertussen wordt de boel op een volstrekt onverantwoordelijke manier verder op scherp gezet door een ‘klimaatnoodtoestand’ uit te roepen. Dat is aantoonbaar prematuur. We kunnen alleen maar hopen dat in ‘Madrid’ geen bindende afspraken worden gemaakt en dat eindelijk serieus naar de klimaatsceptici geluisterd gaat worden. Helaas lijken velen daar niet toe in staat.

 4. Jaan schreef:

  @Mike Brandenburg. Ik beweer helemaal niet wat U zegt. Ik zeg: Ik betweifel of er sprake is van een klimaathoax. Ik doe er dus geen uitspraak over. Verder zeg ik dat door vervuiling etc.

  Over klimaat heb ik het niet tot nauwelijks, maar wel vervuiling door plastic etc. waar de wereldzeeën mee vergeven zijn en wat nog erger zal worden.

 5. Ravian schreef:

  @ Jaan
  Die plastic vervuiling is grotendeels afkomstig uit de zogenaamde derde wereld, en is geen gevolg van overbevolking maar een gevolg van een gedragspatroon.

 6. hendrik1730 schreef:

  @ Jaan et alea.

  1) er IS een klimaathoax – alles wat wij mensen doen of deden heeft nauwelijks invloed op “het klimaat” en haar variaties, de zon des te meer en dat is al jaren bewezen.

  2) CO2 is een “goed iets”, het laat planten beter groeien en vergroent de planeet. De actuele concentratie is 0.041%, was VOOR de industriële revolutie 0.03% en was in veel vroegere ( miljoenen jaren geleden ) zelfs 0.7% ( 7000 ppm ) – zonder enige invloed op de temperatuur. De lage pre-industriële concentratie was het gevolg van “verwering” van gesteenten : CO2 wordt daardoor “gebonden” en verdwijnt uit de atmosfeer.

  3) de huidige klimaathysterie wordt en werd opgeklopt door de politiek en het grootkapitaal, want dat verrechtvaardigt een pak imbeciele investeringen waar wij burgers niets aan hebben ( CO2 neutrale huizen, wat al niet kan, wij als bewoners emitteren 40.000 (!) ppm CO2 bij elke uitademing ), een koolstofneutrale economie – wat OOK al niet kan zonder massaal op kermenergie in te zetten en “dan nog”.

  4) plastic vervuiling komt voor 90+% van China, India en de 3e wereld waar ze al hun afval gewoonweg voor hun deur in de rivieren dumpen. Die hollandse “uitvinder” zou beter zijn plasticvangers aan de monding van de grote verre-oosten rivieren gaan hangen ipv midden in de Pacific. Verzadigd binnen het uur.

  5) de problemen die IK zie en waar WEL iets aan gedan kan worden zijn :

  5.1. overbevolking. We zijn met VEEL te VEEL en dan nog van de verkeerde “soort”. We kweken domheid.

  5.2. multiculti. Werkt allang bewezen niet – en dan vooral waar het moslims betreft, stuur moslims naar eender welk moslimland, er zijn er ( RIJKE ) genoeg.

  6)@ Jaan : “betwEIfel” wordt als “betwIJfel” geschreven.

  7) indien ALLES electrisch “moet”, waar ga je de electriciteit halen? En deftige batterijen voor mobiele toepassingen? 83% van het TOTALE energieverbruik van een gemideld industrieland is fossie, slechts 17% is electrisch en van die 17% wordt nu ( na triljoenen aan investeringen ) nauwelijks wat op een betrouwbare ( 24/7 ) manier afgedekt.

  8) met als gevolg van “7” gaan de hongersnoden wenken – en SNEL. Maak transport, industrie en landbouw maar kapot, je zal gras moeten eten ( als er dan nog gras is, tenminste )

  Your choice, Jaan.

 7. rob mieremet schreef:

  @mike brandenborg, en dan heb je het nog niet eens over het feit dat co2 plantenvoedsel is, met een 4 miljard bomen heb je de co2 zo onder controle. Dat zijn er wel een paar maar dan heb je ook wat. Dan heb je ook meer zuurstof, leuk voor longpatiënten. En het staat nog leuk ook, hier en daar wat bossen. Beter dan al die warmtepompen die leuk zijn voor een beetje warm water maar voor een heel huis te verwarmen zijn ze niet goed genoeg, zeker met de globale afkoeling die we tegemoet kunnen zien.