DE WERELD NU

Klimaat – hoe haalbaar is een fossielvrije toekomst? – Marcel Crok en Marco Visscher

Klimaat

Het klimaat en CO2. Waar moeten we rekening mee houden bij de huidige aanpak er van? Dit gesprek werpt enig licht.

We staan voor een ongekende maatschappelijke verandering. Om de mondiale opwarming te stoppen, moet de uitstoot van CO2 drastisch omlaag. Daarom sluiten we kolencentrales en draaien we zelfs de gaskraan dicht. Hoe komen we dan aan voldoende, duurzame energie? Kan het wel met windmolens, zonnepanelen en warmtepompen? Blijven we toch gewoon gas gebruiken? Of biedt kernenergie een onverwachte uitkomst? Hoe haalbaar en betaalbaar is een fossielvrije toekomst?

Dit boek beschrijft wat de transitie inhoudt en schept helderheid in een verhit debat vol vooringenomenheid, onjuiste argumentatie en preken voor eigen parochie. De energietransitie is een onmisbare bijdrage aan het denken over een van de grootste vraagstukken van de 21e eeuw.

Visscher is zelfstandig journalist, spreker en moderator. Zijn interviews met vrijdenkers verschijnen in de weekendbijlagen van de Volkskrant en Trouw, maar ook in tijdschriften als OneWorld en Management Team. Voor Vrij Nederland schrijft hij verdiepende achtergrondartikelen. Verder verschijnt zijn werk onder meer in Vlaamse publicaties, zoals Humo en De Morgen, die geregeld artikelen van hem overnemen.


Duur: 43:10

Publicatie 16 november


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier

3 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Deze journalist, zoekt nering; wie betaalt hem ?

  De hele zogenaamde “energie-transitie” is een verzinsel van :
  1. overheden : belasting-inkomsten
  2. het bedrijfs-leven : omzet.

  Er is helemaal geen zogenaamd “klimaat-probleem”. Het klimaat verandert al
  miljarden jaren.

  Wie iets voor het milieu wil doen, kan :
  1. de wereld her-bebossen, erosie tegengaan
  2, [ het redelijk schone ] gas blijven gebruiken
  3. schone kern-energie door-ontwikkelen.

 2. Johan P schreef:

  Een transitie is nodig, in zoverre ben ik het eens. Ik zou heel graag van de olie afwillen omdat daarmee ook het gelazer met islam een stuk minder zal worden. Als we de olie niet meer nodig hebben (de productie die nodig is voor technologisch gebruik is vrijwel verwaarloosbaar) dan hebben we ook niet meer te maken met de eisen vanuit de islamitische landen. Feitelijk zal zonder de olie het hele Midden Oosten instorten en weer tot de middeleeuwen vervallen.
  Daarbij zou het om diverse redenen wenselijk zijn een duurzame bron te vinden. De drie meest waarschijnlijke bronnen zullen -met de huidige kennis van natuurkunde- liggen in kernfusie en eventueel zonne-energie in de ruimte. Beiden zijn nu nog niet haalbaar. De derde, waterstof, is technologisch bijna binnen bereik om op grote schaal te worden toegepast.
  Om te komen tot een volledig op duurzame energie gebaseerde economie te komen zal er onderzoek in deze richtingen moeten worden gedaan. En in de tussentijd kan men prima overschakelen op kern-energie in de zogenaamde kweekreactoren.

 3. Cool Pete schreef:

  @Johan P : uiteindelijk ben ik het wel met u eens.

  Maar ik moet op de volgende punten wijzen :

  – kern-energie en zonne-energie zijn energie-bronnen;
  waterstof is een energie-drager, en kost ter productie veel energie.

  – de Saudische olie gaat vooral naar de Europese landen; daarvan niet meer afhankelijk worden, is een goede zaak.
  Zonder olie-inkomsten zal de islam inderdaad achteruit hollen, en zichzelf de das omdoen.