DE WERELD NU

Het moeilijke islamdebat

France2017,, Frankrijk

Jan Gajentaan worstelt met de vragen die de relatie tussen de aanslagen in Parijs en de islam onontkoombaar oproepen.

Mij vielen twee artikelen op, te midden van vele nietszeggende commentaren op de verschrikkelijke aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs. Al snel zagen we weer het politiek-correcte wegpoetsen waarbij, zoals Hannibal aangeeft in zijn column vandaag, de naam Daesh ineens “en vogue” is. Die twee artikelen die mij opvielen, sneden naar mijn gevoel wél hout.

De eerste was die van Ayaan Hirsi Ali die nog eens haar analyse herhaalde dat de islam bestaat uit drie hoofdstromingen – de radicale en agressieve “Medina moslims”, de zwijgzame “Mekka moslims” en een kleine minderheid van hervormingsbereide moslims, die zij wil steunen. Ayaan roept Europa op om nauwer samen te werken met Israël inzake het veiligheidsbeleid, de grensbewaking te herstellen, de immigratie te beperken en vooral om de westerse, liberale waarden beter te verdedigen tegenover moslims, maar ook tegenover wat zij beschouwt als het groeiende nationalistische populisme in Europa.

Dan was er ook nog een interessant stuk van Adjiedj Bakas in het Belgische blad De Morgen, “IS zal niet rusten voor de eindtijd is aangebroken.” Adjiedj roept op om ons geen illusies meer te maken over IS en te stoppen met het verband tussen islam en IS te ontkennen, maar tegelijkertijd wel de dialoog te zoeken met moslims en de gematigde en/of kritische moslims zoveel mogelijk te steunen.

Ik denk dat hij gelijk heeft, al is het geen makkelijke opgave, te meer omdat ook wij als “westerlingen” steeds kwader worden, nu wij al onze waarden tot en met het meest dierbare, het leven van onze kinderen, acuut bedreigd zien door de fanatieke volgelingen van een religie. Natuurlijk, we moeten de nuance blijven zien, maar soms valt dat niet mee. Een lastig punt is dat de islam op twee manieren bedreigend is voor het westen. Op de eerste plaats door een letterlijke interpretatie van de geweldsverzen, op de manier zoals IS maar ook Al Qaida, Boko Haram en tientallen vergelijkbare sektes dat doen. Op de tweede plaats, zoals Adjiedj Bakas ook aangeeft, omdat de conservatieve islam in een westers economisch systeem (in Nederland, maar ook wereldwijd) nu eenmaal achterstand produceert, aangezien de islam allerlei verboden en geboden kent die een (in westerse ogen) gezonde economische ontwikkeling eerder afremmen dan bevorderen.

Zo bezien, werkt de islam op twee manieren radicalisering in de hand: in directe zin door de letterlijke Koran-interpretatie van de “Medina moslims” en in indirecte zin door economische en sociale achterstanden te veroorzaken, die met name in westerse maatschappijen leiden tot sociaal isolement en sociale vervreemding: de ideale voedingsbodem voor extremisme, zeker in het internettijdperk waarin jongeren verbonden zijn door netwerken die vaak ontoegankelijk zijn voor ouders, onderwijzers of gemeentelijke instanties. Die dreigen dus per definitie steeds te laat te zijn.

Het is geen gemakkelijk debat en ik zit er eerlijk gezegd ook niet op te wachten; mijn belangstelling voor religie is nooit erg groot geweest. Af en toe post ik wat over de islam op Twitter, dan krijg je soms bijval van gelijkgestemden en daarnaast reacties van de struisvogeltypes die alles ontkennen: islam is een religie van vrede, alle radicalisering is de schuld van het Westen. Ook lees ik wel eens reacties van mensen die zó fanatiek anti-islam zijn geworden, dat het mij dan weer te ver gaat. Want ik kom moslims ook tegen bij mij op de voetbalclub of elders en het zijn vaak best aardige gasten. En soms ook niet, maar je wilt toch niet iedereen over één kam scheren?

Zo worstelen we maar verder. Ayaan Hirsi Ali roept dat we de liberale waarden moeten verdedigen in de moskeeën, het klinkt prachtig, maar hoe doe je dat in hemelsnaam en waar begin je? Intussen merk ik op de televisie dat in de meeste praatprogramma’s alles weer als vanouds is. Zo hoorden we gisteravond bij Pauw rapper Ali B. verkondigen dat er geen enkele oproep tot geweld in de Koran staat (“hooguit als zelfverdediging”) en dat het hele probleem er één is van vervelende jongetjes, die hun eigen interpretaties toepassen van de Koran.

Niemand weersprak Ali.

Hoe kan dat, vroeg ik me af. Had de bekende arabist wijlen Hans Jansen dan alles wat hij zei over de islam uit zijn duim gezogen, zoals sommigen mij gisteravond voorhielden op Twitter? Zou de moslimtheoloog Mohammed Ajouaou, die wél toegeeft dat de geweldsverzen in de islam een probleem vormen een verdwaalde geest zijn, omdat Ali B. het allemaal beter weet? En heeft Ali überhaupt wel de Koran gelezen, of roept hij ook maar iets dat hij ergens gehoord heeft?

Voor de seculiere mens die ik ben, zijn dit geen makkelijke vragen. Er bevindt zich geen Koran in mijn huis en ook geen Bijbel. Het staat me enorm tegen om me daar ineens geforceerd in te gaan verdiepen, maar misschien zal het wel moeten, om deze discussie eindelijk te kunnen voeren op basis van de feiten in plaats van allerlei policor veronderstellingen. Het moet allemaal maar eens goed uitgezocht en open op tafel gelegd worden, ook in de main stream media (MSM). Zonder wie dan ook te verketteren!

11 reacties

 1. Frans Groenendijk schreef:

  Tip voor als je voldoende tijd hebt, maar een drempel moet overwinnen: begin met Mein Kampf: beter leesbaar dan de Koran en korter dan de Bijbel.
  Het aardige van de moderne Bijbelvertaling van een paar jaar geleden is dat de hoofdstukjes ingeleid worden: qua plaats in het geheel, in de chronologie, wanneer het geschreven is e.d..
  De uitgebreide redactie heeft zijn best gedaan om de tekst waarheidsgetrouw weer te geven en mensen te helpen om hem te lezen. Ze hebben geen censuur gepleegd: ook de verhalen over halfgoden hebben ze niet weggelaten en de smeerlapperij uit sommige delen van het Oude Testament hebben ze niet vergoelijkt of zo.
  Dat laatste hebben de redacteuren van de Koran ook niet gedaan.
  Zij hebben daarentegen geen enkele moeite gedaan om lezers te ondersteunen die zouden willen begrijpen wat er in staat. Zo staan er heel wat passages in die, met kleine of grote variaties, meerdere keren voorkomen. Bij geen daarvan staat een verwijzing naar de andere. De manier waarop het streven naar onleesbaarheid het meest nadrukkelijk tot uiting komt is de opzettelijke verhaspeling van de volgorde van de hoofdstukjes: ze zijn niet gerangschikt op volgorde van (vermeende) tijdstip van ‘openbaring’. Mekkaanse en Medinese staan door elkaar.
  (ik heb hier eerder al eens wat meer over geschreven: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/koran_onleesbaar/)

  Qua keuze voor welke vertaling te lezen, raad ik de versie van Kramers, Asad Jabber en Hans Jansen aan.
  In eerste instantie komt die juist slecht leesbaar over vanwege een speciaal woordgebruik. Als je daar eenmaal aan gewend bent kun je juist heel goed voorstellen dat in de woestijn een man die niet kan schrijven, dit staat te verkondigen.
  Deze versie geeft bovendien wel wat toelichting, met name in de vorm van verwijzingen naar overeenkomsten met de Bijbel. Anders dan je misschien zou verwachten gezien de latere opstelling van Hans Jansen, is dit er beslist geen waarin speciaal de narigheid goed vertaald is. Zo is de passage “a prophet may not take captives until he has fought and triumphed in his land” uit vers 8:67 in deze versie eenvoudigweg weggelaten.

  Sterkte!

  (Mijn eigen boek “Islamofobie?” bevat overigens een samenvatting van de Koran van 12 pagina’s en enkele bijlagen, maar daarin is werkelijk geen snippertje misplaatst respect voor deze onheilige tekst in te bekennen).

 2. Jan Gajentaan schreef:

  OK, dank voor de reactie Frans. Een hoop huiswerk voor mij 😉

 3. Frans Groenendijk schreef:

  Sorry?

 4. Discussie tussen gelovigen en niet gelovigen is een zinloze zaak. En een splitsing binnen een geloof moeten die gelovigen zelf regelen, en dat zal meestal met een hoop geweld gepaard gaan, zeker bij de Islam. Daar kunnen wij weinig aan faciliteren, al was het maar omdat die de gematigde stroming meteen verdacht maakt. Het is zinniger om algehele uittreding uit de Islam in het Westen te bevorderen. Door de beleving er van moeilijk te maken. Moskeeën dicht, websites en TV kanalen op zwart, hoofddoeken en erger verbieden… Weg gebedsruimtes en halal. Geen suikerfeest-tolerantie. Verbod op gebruik Arabisch schrift in het openbaar. En afdwingen dat men fatsoenlijk NL leert spreken. Alle buitenlandse imams het land uit of een beroepsverbod.

 5. @Frans Mein Kampf is een complete waste of energy.

 6. Frans Groenendijk schreef:

  Ik ben toch blij dat ik Mein Kampf zelf gelezen heb.
  Een aantal in mijn ogen ook voor vandaag nog belangrijke aspecten ervan heb ik opgenomen aan het einde van mijn eerste stuk over de Iran-deal: http://verenoflood.nu/irandeal-deel-1-gekte-en-beloften-fuhrers/

 7. Erik schreef:

  Dit is allemaal tijd verspilling en het creëeren van illusies, de islam is niet hervormbaar, zal de vrijheid van godsdienst en geweten en meningen altijd blijven afwijzen door haar suprematisme, de jihad en de sharia.
  Geen andere religie roept op tot het doden of tot slaaf maken van de ongelovigen, daarom moet er een fysieke scheiding komen tussen de islam en de rest van de wereld, de mohammedanen moeten dus verwijderd worden uit Europa, dan wordt het weer zo veilig als in Japan waar de islam verboden is.
  Samenleven blijkt onmogelijk .

 8. Ad schreef:

  @Victor en @ Erik, ik lees veel goede analyses en kennis over de islam. In feite ben je in (eenzijdige) discussie met de islamgeleerden. Dat heeft dus geen zin. Het ook gaat de gewone moslim boven de pet, vandaar dat ze die fatwa banken nodig hebben. Maar hoofddoeken verbieden, TV op zwart en moskeeën enz. zijn onvruchtbare voorstellen die de analyses verduisteren.

  Ali B. had een goede tegenstrever moeten hebben in die discussie.

  Dat de islam teksten zijn zoals ze zijn is een feit, natuurlijk. Maar dat zijn oudtestamentische teksten ook.

  Waar we m.i. (lang) aan moeten werken is bevorderen dat die teksten worden gelaten voor wat ze zijn. Papier.

  Ik ben er wel voor om van immigranten -ook aan de reeds aanwezige- te eisen dat ze de grondwet hier onderschrijven, en anders uitgezet worden.

  De wet op de vrijheid van godsdienst zou herzien moeten worden, in die zin dat godsdiensten duidelijker gedefinieerd worden in de betekenis die godsdienst in de Europese geschiedenis heeft gekregen. Peter Louter schreef daar een aanzet toe: http://louterspunt.blogspot.nl/

 9. reageerbuis schreef:

  Ali B pleegde duidelijk taqqiya: liegen in het voordeel van de islam, maar als je daarop niet verdacht bent, blijft het onweersproken. Laat Pauw zich in de islam verdiepen. De oplossing van Ayaan Hirsi Ali zie ik als De wens is de vader van de gedachte. Een gematigder islam is niet te handhaven, omdat er altijd weer mohammedanen opstaan, die zeggen wat er werkelijk in de koran staat en oproepen tot terugkeer tot de bronnen en dus de jihad.

 10. Erik schreef:

  Het grote probleem is dat de koran voor de gelovigen het onveranderlijke woord van hun afgod is, terwijl de bijbel geschreven is door mensen die faalbaar zijn, en dus is de bijbel interpreteerbaar de koran niet.

 11. Hannibal schreef:

  Dat is idd de essentie van het probleem, Erik.