Het moeilijke islamdebat

Jan Gajentaan worstelt met de vragen die de relatie tussen de aanslagen in Parijs en de islam onontkoombaar oproepen.