DE WERELD NU

Corona-dictatuur wordt verder uitgebreid

Corona, Vijf september

De nieuwe Corona-wet die dit najaar van kracht wordt is oude wijn in nieuwe zakken. De dwang en drang van de oude, tijdelijke regels keren onverkort terug. De dictatuur wordt zelfs verder uitgebreid.

Het verraderlijke aan het wetsvoorstel is dat het er allemaal niet of omfloerst in staat. Met de nieuwe Wet publieke gezondheid (Wpg) wil minister Kuipers alle eerdere vrijheids- en grondrechtenbeperkende regels permanent in de wet  opnemen. Het feit dat er überhaupt een voorstel voor een nieuwe Corona-wet op tafel ligt, die de regering permanent bevoegdheden geeft om ingrijpende maatregelen te nemen en er nu haastig doorheen wordt gedrukt, zegt meer dan genoeg: het circus begint binnenkort weer opnieuw.

Burgemeesters, gezondheidsdiensten, wetskenners en gemeenten (VNG) hebben forse kritiek op de rampenwet, die een tijdelijke status had maar permanent wordt. Huisartsen hebben zich massaal beklaagd bij ministers Kuipers dat ze vast de vijfde ronde vaccinaties moeten gaan voorbereiden en lijsten aanleggen van onfortuinlijke prik-kandidaten. Verzet van de Eerste Kamer borrelt op omdat de leden bang zijn dat zij werkeloos aan de zijlijn moeten toekijken. Juristen, staatsrechtgeleerden en advocaten laten in Trouw weten dat de wet een rommeltje dreigt te worden. Critici van het Corona-beleid roeren minstens even luid de trom.

Alleen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland getuigden opnieuw van hun innige liefdesrelatie met het kabinet. In weerwil van protest in hun achterban verklaarden zij de terugkeer van het Coronatoegangsbewijs (Ctb, QR-pas) te omarmen, daarmee meer dan 50 procent aan omzetverlies proclamerend voor een niet werkend instrument dat mensenrechten schendt. Het Corona-toegangsbewijs is de enige maatregel die het kabinet heeft laten evalueren en waarvan we dus weten dat die niet werkt. Coronamaatregelen kostten tot dusver 86 miljard, grotendeels door lockdowns, subsidies, vaccinaties en tests.

De wijzigingen aan de WPG gaan niet alleen over mondkapjes en afstand, maar ook over het sluiten van publieke ruimtes (zelfs private bedrijven) en het ‘gedifferentieerd’ toepassen van vrijheidsbeperkingen op basis van vaccinatiestatus. De minister mag bij het invoeren van maatregelen onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde burgers. In Duitsland zijn straks alleen nog mensen die niet up-to-date zijn met hun vaccinaties verplicht een mondkapje te dragen. Er gaat daarnaast gewerkt worden met verschillende kleuren in de Corona-app: segregatie op basis van medische gegevens in volle omvang.

Niet alleen is het in een copy/paste-wet geschreven, hij is ook niet inhoudelijk onderbouwd. De wet stelt dat deze maatregelen als effectief kunnen worden beschouwd omdat ze eerder zijn gebruikt bij Covid-19. Geen grap. Dit terwijl er nog geen wetenschappelijke consensus is over de effectiviteit van de maatregelen, en de eventuele baten nooit eerlijk zijn afgewogen tegen de schade die ze hebben aangericht. Het kabinet weigerde eerder om onafhankelijk onderzoek te doen hier naar, ondanks dat alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer er om vroegen.

Deze wet maakt permanent wat altijd tijdelijk had moeten zijn, en normaal wat nooit normaal mag worden. Dit soort interventies horen geen plaats te hebben in de vaste wetgeving van een democratische rechtsstaat. En wat je ook van de maatregelen vindt, dit soort vergaande wetswijzigingen mogen niet worden doorgevoerd zonder voorafgaande onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie, zonder brede burgerinspraak en in een slordig geschreven wet.

Het wetsvoorstel is vooral gericht op een voortdurende Covid19-crisis. Je valt van je stoel als de vakminister Kuipers zelf al zegt dat het een haastklus is. Met QR-discriminatie waarbij het officieel vervallen van de QR-code wederom een fraai staaltje van misleiding is. Die kan met een beroep op de EU-regels alsnog worden ingevoerd worden, zeker voor mensen in de zorg maar bijvoorbeeld ook voor politie, brandweer en publieke sectoren. Vaccinatiedwang: want niet willen vaccineren kan werkweigering en dus ontslag betekenen.

Carte blanche
De nieuwe wet geeft in feite carte blanche voor de minister. Alles kan van de ene dag op de andere weer in werking worden gezet, via een zogenaamde ‘ministeriële regeling’, die zo is ingekleed dat de Tweede noch de Eerste Kamer vooraf hun zegje kunnen doen over de maatregelen:

 • Mondkapjes
 • 1,5-meter afstand
 • Handen desinfecteren
 • Plexiglas schermen
 • PCR-testen
 • Zelftesten
 • Lockdown
 • Quarantaine
 • Avondklok
 • Corona “vaccins”
 • QR-code met 3G en 2G

Met een test- en quarantaineplicht gaat de nieuwe Coronawet zelfs verder dan de oude wet. Bij ministeriële regeling kan burgemeesters, de veiligheidsregio’s of de GGD worden opgedragen de maatregelen uit te voeren. En dit wordt erger in de toekomst: “De uitkomsten van dit traject kunnen aanleiding vormen de Wpg in de toekomst aan te passen om deze wet in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten voor de inrichting van het (staats)nood- en crisisrecht.” Ja u leest het goed, denk aan een klimaatcrisis, stikstofcrisis, woningcrisis enzovoorts. De Wet verplaatsing personen is hier al op vooruitgelopen. Van hetzelfde laken een pak.

De nieuwe wet geeft minister Kuipers ook de absolute zeggenschap over om een maximumaantal bezoekers vast te stellen voor bijvoorbeeld publieke plaatsen als restaurants, cafés, sportscholen, theaters, bioscopen, musea en dierentuinen, en voor het openbaar vervoer, al dan niet met QR-pas, mondkapje en test- of herstelbewijs. De minister kan met deze wet zelf kiezen voor 3G, 2G of 1G. En wie zich er niet aan houdt kan dankzij de Wet verplaatsing personen wellicht in een kamp voor vaccin-weigeraars of ongevaccineerden worden opgesloten.

De waanzinnige overkill in deze wetten is symptomatisch voor de dwang die dit Schwabinet normaal vindt, zie ook de stikstof- en asielcrisis. Zweden behandelt corona als gewone griep, het CDC (het RIVM van de VS) heeft ook alle maatregelen ingetrokken. Mocht het kabinet vallen of aftreden dan kan – O tempora, o mores! – een demissionaire regering ongehinderd voortgaan, net als met het draconische Corona-beleid van de afgelopen jaren. Dit doet het ergste vrezen.


Meer over de ontwikkelingen richting een plicht u te laten inenten, vaccinatiedwang en een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het virus (Covid-19), de wijze van aanpak en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

2 reacties

 1. Johan P schreef:

  Ik ben niet verbaasd. En zolang de bevolking niet massaal opstaat en hardhandig duidelijk maakt dat ze hier niet van gediend zijn zal get gewoon verdergaan.
  In Duitsland wordt nu al openlijk opgeroepen om asielzoekers in het eigen huis op te nemen. Vrijwillig uiteraard. Maar het zal niet lang meer duren voordat dat niet meer vrijwillig is. Datzelfde zien we in Nederland met die Wet verplaatsing Bevolking. Eerst zullen er leegstaande panden worden gevorderd (en daarmee de eigenaar dus feitelijk worden beroofd) maar met de ongebreidelde instroom zal dat ook niet genoeg zijn en kan men over een jaar of twee verwachten dat mensen verplicht gaan worden een ‘gast’ op te nemen. Of meerdere ‘gasten’. Waarvoor uiteraard ook geldt dat men die dan van voedsel en drank moet voorzien, beddegoed, kleding en ongetwijfeld mobieltjes en andere zooi. En wie daar niet aan meewerkt zal worden ‘verplaatst’ zodat de woning volledig kan worden gebruikt om al die ‘zielige’ asielparasieten in te huisvesten.

  In mijn eerste alinea zei ik al dat het volk hardhandig zal moeten zijn. Iedereen die nu nog steeds denkt dat stemmen ook maar ene iota gaat veranderen leeft nog steeds in een sprookjeswereld.

 2. Ezel schreef:

  Misschien is dit de wil van het volk, dat kan ook he? Als je vanaf je geboorte meedraait in de hersenspoelmachine is dat niet echt wonderlijk