DE WERELD NU

Censuur ondersteunende boetes uitleg Corona-pillen

censuur, EHRM, censuur

In Nederland is het Nieuwe Normaal dat uitingen die de overheid niet bevallen door boetes worden aangevat, zodat het woord censuur wordt vermeden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zelfzorgcovid19.nl twee boetes van in totaal € 6.375 opgelegd omdat men reclame maakte voor Hydroxycholoroquine en Ivermectine, die alleen op recept verkrijgbaar zijn tegen van alles, behalve tegen Corona.

“Het besluit van het IGJ komt neer op de staatscensuur zoals die tot nu toe gebruikelijk is in landen zoals Noord-Korea en China. In Nederland wordt dan nog een poging gedaan om het te vermommen als bescherming van de volksgezondheid. Uitermate doorzichtig!”, is één van de begrijpelijke reacties van boze twitteraars. “In het Nieuwe Normaal van de New World Order van WHO/VN/WEF”.

zelfzorgcovid19.nl is het vrijwilligersinitiatief van de Algemene Nederlandse BurgerBelangen Vereniging, waarvan onder andere de Limburgse huisarts Rob Elens deel uitmaakt. Deze club geeft informatie over Coronapreventie en – behandeling als alternatief voor de experimentele mRNA-vaccins, waarmee een groot deel van de Nederlandse bevolking zich heeft laten lek prikken. Elens boekte succes met behandeling van Corona op basis van Hydroxycholoroquine, maar moest daar mee stoppen toen de Inspectie hem een boete van liefst €150.000 in het vooruitzicht stelde.

Volgens de Inspectie zijn maar liefst twee bestuurlijke boetes noodzakelijk omdat de ANBB op haar website onjuiste informatie heeft verstrekt ‘over geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend’ zoals Hydroxycholoroquine en Ivermectine. De dubbelklapper wordt uitgedeeld om ‘te voorkomen dat het publiek wordt blootgesteld aan reclame over geneesmiddelen die uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld’. Een hoge boete wordt noodzakelijk geacht niet vanwege het financiële belang (want dat is er namelijk niet) maar vanwege de “mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid”.

Zelfzorgcovid19.nl blijkt zeer aangedaan door de boete: de vrijwilligersclub kan de boetes niet betalen en denkt eraan om haar activiteiten te staken. In een bericht op hun website melden ze:

”Het gevolg van dit boetebesluit is dat alle artikelen waarin ivermectine en/of HCQ voorkomen zullen moeten worden herzien of verwijderd.
[Inmiddels zijn ruim 80 van de 120 artikelen verwijderd.]
Omdat er weinig vertrouwen in de rechtstaat meer is heeft het ANBB-bestuur besloten om de boete te gaan betalen en vanwege de kosten vooralsnog geen bezwaarschrift in te dienen.
[Inmiddels hebben meerdere mensen aangegeven te willen bijdragen in de boetekosten en heeft een advocaat aangekondigd om pro Deo een bezwaarschrift in te dienen.]
“Het doel van censuur is om de status quo te handhaven, om de ontwikkeling van een maatschappij of een afwijkende mening van een individu of een groep mensen, te onderdrukken.”

De vereniging hekelt de censuurboetes en vraagt zich terecht het volgende af:

“Op die manier kan geen enkel geneesmiddel meer besproken worden wat andere werkingen blijkt te hebben dan wat is opgenomen in de marktvergunning. En bovendien lijkt er sprake te zijn van willekeur: krijgen nu alle media die de werking van medicatie bij de (vroeg)behandeling van COVID-19 beschrijven ook een boete opgelegd?”

De vraag stellen is haar beantwoorden: nee, natuurlijk niet. En de reclame/leugens als Dansen met Jansen, de prik is veilig, geen virusoverdracht na de prik? Dat mag natuurlijk wel want dat staat in de wet van de bloemschoen-narcist.

De aanpak van de Inspectie past naadloos bij de totalitaire Corona-dictatuur die in een groot aantal landen is doorgevoerd. Lees bijvoorbeeld ook het artikel ‘Corona-beleid – leugens, manipulatie en dwang gewobd’, dat laat zien hoe ijverige Wobbers dankzij de Wet openbaarheid bestuur een tsunami aan Corona-documenten van het ministerie van Volksgezondheid in de openbaarheid hebben gebracht. Het resultaat toont een samenspanning binnen de overheid waar de maffia nog wat van kan leren.

Een eerder hoofdstuk uit de Corona-saga ‘Project Veritas – Corona-virus gemanipuleerd in Wuhan’ beschrijft hoe Project Veritas documenten heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat overheidsdiensten in de VS in het geheim de opwerking van het Corona-virus uit vleermuizen tot SARS-CoV-2 financierden, op basis van documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tevens werd een verbod op werkzame medicijnen bekokstoofd, op aandrang van Big Pharma, om experimentele vaccins met genetische manipulatie wereldwijd uit te kunnen rollen.

Om de wappieroepers nog meer gras voor de voeten weg te maaien kunt u in databases grasduinen die 158 wetenschappelijke onderzoeken hebben verzameld over de werkzaamheid van Ivermectine onder bijna 130.000 patiënten. Voor Hydroxychloriquine zijn er 339 onderzoeken bijeengebracht over de werking bij 458.000 patiënten. Tot slot geeft onderstaand overzicht een scherp inzicht in bijwerkingen van de medische behandelingen, ook bij Corona…


Meer over censuur en haar bijverschijnselen leest u hier op Veren of Lood.

1 reactie

  1. Mike Brandenburg schreef:

    Op zich blijft het interesant dat dit soort boetes mogelijk blijft, om het doodsimpele feit dat de werking onomstotelijk is bewezen in een gigantisch onderzoek in de stad Itajaí in Brazilie, een uiteindelijk peer-reviewed onderzoek waar keihard en onomwonden de werking van Ivermectin is bewezen. Nee het is geen vaccin, het is een middel dat gebruikt dient te worden voordat men besmet raakt, Voor zes maanden werkten maar liefst 157.000 inwoners aan het onderzoek mee die structureel werden gemonitoord. Elke twee weken diende men tweemaal een dosis Ivermectin te nemen, en te weten de laagste dosis die men kon krijgen, 12 Mg. Uiteindleijk waren er ongeveer 43.000 mensen die het middel niet namen en 113.000 mensen die constant het middel namen in die 6 maanden. De uitkomsten waren spectaculair, aangezien in de groep die het middel namen de besmetting lager lag dan bij hen die het niet namen, en ziekenhuisopame met maar liefst 68% afnam, daarboven lag de sterfte onder de opgenomen gebruikers van het middel 70% lager dan die onder hen die het middel niet kregen.

    Het onderzoek was al eerder gepubliceerd maar op 25 januari kwam de peer-reviewed versie uit. Politco deed een factcheck, maar komt niet verder dan de mening van twee tegenstandrs, maar bewijst verder helemaal niet dat het peer-reviewed onderzoek niet klopt, het gebruikt de mening van deze twee persoenen als bewijs. twee personen die verder niet hebben meegewerkt aan het onderzoek dan wel de peer-reviewing. Waarbij een van de twee zelfs maar een student is. IK heb de link naar het onderzoek hieronder gplaats in de hoop dat dit mag…

    https://www.researchgate.net/publication/356962821_Ivermectin_Prophylaxis_Used_for_COVID-19_Reduces_COVID-19_Infection_and_Mortality_Rates_A_City-Wide_Prospective_Observational_Study_of_223128_Subjects_Using_Propensity_Score_Matching