DE WERELD NU

Corona-beleid – leugens, manipulatie en dwang gewobd

Corona

Dankzij de Wet openbaarheid bestuur hebben ijverige Wobbers een tsunami aan Corona-documenten van het ministerie van Volksgezondheid in de openbaarheid gebracht. Het resultaat toont een samenzwering binnen de overheid waar de maffia nog wat van kan leren.

Dit artikel volgt de hoofdlijnen van Twitter-draadjes van Marc van der Vegt, onvermoeibaar criticus van het Corona-wanbeleid en één van de mede-Wobbers. Diens vermoeden van een onjuiste framing van Corona door het ministerie van VWS en andere overheidsorganen, -personen en derden (in opdracht van) valt naadloos te reconstrueren uit de vrijgegeven documenten, die hij in zijn berichten met screenshots beschikbaar stelt.

Zo blijkt onder meer dat de overheid massaal media en burgers controleert, censureert[1] en hun berichtgeving door mensen van buiten de overheid laat debunken. Framen is het doelbewust scheppen van een eenzijdig beeld waarbij informatie benadrukt of juist verborgen wordt. Zo werd ook het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)  – onderdeel van het leger nota bene! – ingezet om een tijdje gewone burgers te bespioneren, ook via internet, social media, telefoons en chat apps.

VWS en RIVM zagen aangeleverde berichten van onder andere het LIMC via ‘omgevingsanalyses’. Op die manier werd al in een vroeg stadium van de pandemie alles afgescand om te kijken welke personen en berichten kritisch waren, op transparantie aandrongen en welk bereik dit kreeg.

Zorgen bij het RIVM
Het RIVM  begint zich zorgen te maken en vraagt zich af: “Als wij op TV verschijnen en krijgen vragen over de maatregelen van Rutte, bemoeien wij ons dan niet te veel met politiek?” Het RIVM besloot bij Buitenhof plaats te nemen om zo “de brede kennis zichtbaar te maken”, met regie op het eigen verhaal.

Ondertussen was ‘men’ bezig om berichten met een groot bereik en impact op social media te debunken of zelfs te kijken naar mogelijkheden om af te dwingen dit te laten verwijderen. Al die berichten in de (social) media moesten door middel van een ‘Desinformatie Alliantie’ , beantwoord worden. Het liefst door mensen buiten de overheidsinstanties, waarvoor vele tientallen medewerkers werden geworven door De Jonge en consorten, inclusief de inzet van trollen en (betaalde) influencers.

In deze analyses wordt de impact van kritische influencers en politici gevolgd, onder wie Maurice de Hond, Wybren van Haga, Hans van Tellingen, Fleur Agema, Caroline van der Plas en het Buitenparlementair onderzoek COVID-19 (BPOC). Dagelijks worden social media platforms leeggezogen en verwerkt tot ‘sentimenten’. De juridische toonzetting: ‘Eigenlijk’ mag dit niet – Het mag niet – Hoe toch wel? – Work Arounds? – Creatief? – Mandaat? – Omzeilen? “De voorgestelde communicatie wordt zeer kwetsbaar geacht en laat intern de MIVD een en ander analyseren”.

Censuur door Big Tech
Uit de Wob-documenten blijkt dat het rijk ook samenwerkt met techbedrijven om ongewenste informatie van de platformen te verwijderen. De autoriteiten voerden bijvoorbeeld gesprekken met het Oversight Board van Facebook en organiseerden discussies over de rol en verantwoordelijkheid van techbedrijven. Hieruit blijkt dat de techbedrijven door de staat onder druk worden gezet om kritische meningen te censureren.

Maar het gaat nog een stap verder. Zo heeft het rijk rechtstreeks contact met techbedrijven wanneer men wil dat profielen van influencers worden opgeheven. Het gaat hier niet alleen om mensen die werkelijk misleidende informatie verspreiden. De afgelopen jaren zijn er namelijk vele kritische deskundigen en (burger)journalisten van platforms verwijderd. Dit gebeurde in de eerste maanden van de crisis onder andere met beursanalist Kees de Kort, huisarts Rob Elens, hoogleraar Bob de Wit en Marc van der Vegt zelf ook.

Om het vertrouwen in de risicoanalyses van het RIVM op te vijzelen schoof men regelmatig met de poppetjes. Moet Van Dissel meer of juist minder bij persconferenties aanwezig zijn? Zullen we Gommers en Kuipers vaker aan laten schuiven in talkshows? Laten we het RIVM neerzetten in een documentaire als het wetenschappelijke instituut dat beleid ondersteunt? Wat weer een nieuwe dilemma oplevert: want wanneer de politiek wetenschappelijke adviezen in de wind slaat, ontstaat er toch automatisch wantrouwen. Uit eerdere Wob-stukken bleek dat Hugo de Jonge wetenschappelijke adviezen van het RIVM aan zijn laars lapte[2]. De Jonge wilde vanaf eind mei 2020 geen stukken meer per mail ontvangen – de Rutte doctrine: “Ik heb daar geen actieve herinnering aan.”

Grote verhaallijnen
Om de vermeende “onzichtbare vijand” te onderwerpen[3], gebruikte het Rijk verschillende narratieven. Deze grote verhaallijnen werden gebruikt om burgers in een gewenste richting te duwen, hun gedrag te beïnvloeden en uiteindelijk nieuwe sociale normen te stellen, zo valt op te maken uit de vrijgegeven documenten. De situatie rond de mondmaskerplicht is een voorbeeld van zogenaamde ‘social engineering’; niemand geloofde in de maskers en toch gingen burgers uiteindelijk elkaar hier onderling op controleren.

Hieronder krijgt u een indruk waar de keuze op viel met betrekking tot verhaallijn en toon:

Corona

Het ‘narratief’ van de overheid  aan het volk via de media blijkt belangrijk. Veel nu geopenbaarde stukken zijn gewijd aan het ‘bewaken van het narratief’ en een ‘nieuw narratief voor de toekomst’. Door de gekozen verhaallijn – inclusief tussentijdse aanpassingen – is het voor de MSM niet makkelijk hier doorheen te prikken. Terwijl burgers in mei 2020 al terecht kritische vragen stelden volgden de de traditionele media braaf de gepresenteerde ‘wetenschap’ en het daarop afgestemde beleid. Aan de tafels in de bekende talkshows schoven ook over het algemeen alleen ‘het narratief ondersteunende’ personen aan.

De Wob-documenten laten zien dat alles werd geframed, ‘desinformatie’ uit wetenschap en politiek bewust gedebunkt om het narratief in stand te houden vergezeld van Orwelliaanse massale controle op burgers en kritische geluiden. Corona was een mooie generale repetitie voor oorlogspropaganda. De waarheid is voor ambtenaren gewoon een ingrediënt dat je wel of niet in je verhaal kunt stoppen of naar believen kunt framen.

In de communicatie aan zorgprofessionals en hun cliënten/patiënten is het niet handig om de verspreiding van het het virus als argument op te nemen. Dus werd ‘druk op de zorg’ het sterke frame. Want VWS wist voordat de pandemie werd uitgeroepen, zo schreef directeur-generaal Angelique Berg, dat  “als corona net iets erger wordt dan een zware griep, stort het zorgsysteem in. Dan hebben we al heel snel te weinig bedden”.

Dat had Berg goed gezien. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) had namelijk reeds in 2008 geadviseerd dat er in 2016 een IC-beddencapaciteit nodig was van 1.754. Begin 2020 waren er echter 1.040 IC-bedden. Gedurende de gehele pandemie was er vervolgens politieke onwil om de IC-capaciteit uit te breiden. Hierdoor kon de regering gebruik maken van de dreiging van overlopende IC’s, teneinde gewenst beleid (injecties, Coronapas) te rechtvaardigen.

Bijwerkingen
Een ambtenaar van VWS benadrukt dat betrouwbare informatie over vaccins en eventuele bijwerkingen altijd deel uitmaken van het vaccinatiebeleid, onder meer in samenwerking met het Bijwerkingencentrum Lareb. Tijdens de vaccinatiecampagne zal in praktijk blijken dat er nauwelijks aandacht is voor de honderdduizenden officiële meldingen van bijwerkingen.

Ook de reden voor de noodzaak van de Corona app moest geframed worden. “Doelstelling en gewenste framing: “We ontwikkelen deze app voor en samen met de samenleving. Omdat we de gevolgen van corona willen beperken”, klonk het uit de holle vaten. Om tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen was het aanvankelijk ‘maar een experiment van vijf maanden’. En: ‘anders raken de IC’s overbelast’. Ook lockdowns zijn te framen. Alles in deze pandemie is geframed.

Ook de oversterfte lijkt te worden geframed. Uit een Wob-verzoek in het Verenigd Koninkrijk is duidelijk geworden dat 95,9% van de Britse Corona-doden tot 1 januari 2022 feitelijk is overleden door onderliggend lijden. Met aangrenzende waarschijnlijkheid is dit in Nederland vergelijkbaar. Pieter Omtzigt  vroeg om een onafhankelijk onderzoek naar oversterfte. Maar het CBS gaat het onderzoek zelf doen met andere instanties. De directeur-generaal CBS was bij VWS betrokken bij de installatie van het OMT, Corona-maatregelen en inkoop van vaccins. Hoezo onafhankelijk?

Het laatste woord over deze psychologische oorlogsvoering in Corona-tijd is nog lang niet gevallen. Wellicht kan een parlementaire enquête de benodigde stappen zetten voor tribunalen (LOL!). Ervaringen uit het verleden leren echter helaas dat dergelijke exercities een hoog ritueel gehalte hebben. Onder Rutte worden er dan een paar mensen onder de bus gegooid en de kartelpolitiek vaart unverfroren om dergelijke klippen heen en verder.


 1. Elke keer opnieuw als de overheid opnieuw begint over fakenieuws, denk je automatisch weer terug aan Ollongren en haar domme gestuntel. Om te grimlachen. Dat op die wijze ook gerichte censuur wordt gebruikt is voor veel mensen een te moeilijk en manipulatief concept – dat zullen ze derhalve niet willen geloven.
 2. Daarmee met recht zijn bijnaam Hugo de Clown opeisend.
 3. Die vijand bent U, lezer, als U niet braaf doet wat de overheid van U wenst.

Meer interessante Wob-documenten vindt u behalve bij Marc van der Vegt, op Twitter van Wouter Aukema en het blog van Daniël van der Tuin.

Meer over de ontwikkelingen richting een plicht u te laten inenten, vaccinatiedwang en een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

2 reacties

 1. Fran schreef:

  Zie hier de “PENETRATION” van de Davos kliek in de Nederlandse clowns regering en de Nederlandse clown instituties.

  Dáár mensen, dáár komt de regie vandaag met hun ‘stakeholders’, hun ‘sustanable goals’ en hun ‘indicators’.

  Een ordinaire criminele maffia bende die het roer openlijk heeft overgenomen, uitgevoerd door verraders in de regering, het parlement en de instituties, rondgetoetert door de gekochte MSM.

  Ze zult er maar bij horen, bij deze misdadigers.

 2. Anonymous schreef:

  Geef mij de media, en ik geef je het volk, schijnt iemand ooit gezegd te hebben. Na het nodige moest er daarom een vrije onafhankelijke pers komen, Neurenberg code en zo meer.