DE WERELD NU

Project Veritas – Corona-virus gemanipuleerd in Wuhan

Corona paniek Nederland, Covipass

Project Veritas heeft documenten gepubliceerd waaruit blijkt dat overheidsdiensten in de VS in het geheim de opwerking van het Corona-virus uit vleermuizen tot SARS-CoV-2 financierden. Tevens werd een verbod op werkzame medicijnen bekokstoofd.

De documenten in kwestie komen voort uit een rapport van het Defense Advanced Research Projects Agency, beter bekend als DARPA, dat verborgen was op een uiterst geheime, gedeelde hard drive. DARPA is een agentschap onder het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is onderzoek in technologie met potentiële militaire toepassingen. Project Veritas heeft tevens een belastend rapport opgedoken – aan de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie – van majoor Joseph Murphy van de US Marine Corp, een voormalige DARPA-fellow.

De DARPA-documenten nemen wel de laatste twijfel weg omtrent de oorsprong van het Coronavirus, zoals eerder (‘Komt Corona uit een laboratorium? Alles wijst er op’) op Veren of Lood beschreven, mede aan de hand van een omvangrijke publicatie van de Amerikaanse journalist Nicholas Wade en The New York Post. Overigens werden de Twitter-accounts van Project Veritas en hun journalist Eric Spracklen – je verwacht het niet – direct na publicatie uit de lucht gehaald..

Het nieuwe bewijsmateriaal toont in detail hoe de organisatie EcoHealth Alliance in de VS miljoenen ontving van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), onderdeel van de National Institutes of Health (NIH), voor risicovol onderzoek aan het Wuhan Institute of Virology. Dit gebeurde in het geheim en zonder dat andere autoriteiten hiervan op de hoogte waren gebracht. De Amerikaanse Senaat doet inmiddels onderzoek naar de gang van zaken, waarbij NIAID-directeur Anthony Fauci meermalen in zijn leugens verstrikt raakte.

Uit de militaire documenten blijkt dat EcoHealth Alliance in maart 2018 DARPA benaderde voor financiering voor het uitvoeren van onderzoek naar het oppeppen van door vleermuizen overgedragen coronavirussen. Het voorstel, genaamd Project Defuse, werd door DARPA verworpen vanwege bezorgdheid over de veiligheid en het idee dat het in strijd is met het geldende onderzoeksmoratorium voor onderzoek naar Gain of Function (GoF).

Volgens de documenten ging het NIAID, onder leiding van Fauci, door met het onderzoek in Wuhan, China en op verschillende locaties in de VS, waaronder North-Carolina. Het geheime onderzoek was gericht op het creëren van een influenza-, MERS- en SARS-virussen die besmettelijk zijn voor mensen en hun mogelijke geschiktheid als biowapen. Het oorspronkelijke vleermuisvirus was dat overigens geheel niet of nauwelijks, blijkt nu weer.

Meineed
Dr. Fauci heeft herhaaldelijk onder ede beweerd dat de NIH en NIAID niet betrokken zijn geweest bij functiewinstonderzoek met het EcoHealth Alliance-programma. Maar volgens de documenten die door Project Veritas zijn verkregen en die uiteenzetten waarom het voorstel van de EcoHealth Alliance werd afgewezen, classificeerde DARPA het onderzoek zeker als functiewinst. Hoewel in 2014 een moratorium op dit uiterst risicovolle onderzoek was afgekondigd, lijkt alles erop te wijzen dat het stiekem werd voortgezet. De regering-Obama keurde de financiering voor de creatie van biologische SARS-wapens opnieuw goed begin 2017, vlak voordat Trump als president aantrad.

Het rapport van majoor Murphy gaat verder met het detailleren van grote bezorgdheid over het COVID-19-programma voor versterking van de virus-functie, het verbergen van documenten, de onderdrukking van potentiële geneeswijzen, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, en het belang voor Big Pharma van de lucratieve ontwikkeling van experimentele mRNA-vaccins en de risico’s van het testen op onwetende proefkonijnen.

In een YouTube-video die dit verhaal beschrijft, maandagavond gepubliceerd, stelde James O’Keefe, CEO van Project Veritas, een fundamentele vraag aan DARPA:

Wie bij DARPA heeft de beslissing genomen om het originele rapport te begraven? Ze hadden waarschuwingen kunnen afgeven aan het Pentagon, het Witte Huis of het Congres, wat misschien deze hele pandemie had kunnen voorkomen, die heeft geleid tot de dood van 5,4 miljoen mensen wereldwijd en veel pijn en lijden heeft veroorzaakt voor vele miljoenen anderen.

Project VeritasInmiddels zijn ook e-mails van Fauci en diens club opgegraven waaruit blijkt dat men het beter vond om te verzwijgen dat de oorsprong van het virus en de fatale mutatie in het laboratorium in Wuhan moesten worden gesitueerd, zo bleek tijdens de hoorzittingen in de Senaat. De Obama-getrouwen vonden het echter meer opportuun om de zaak zó te framen dat zij het indertijd in de hetze tegen Trump konden gebruiken. Veelvuldig en welbewust werd dit aldus ook gelekt naar en uitgespeeld in het linkse mediakartel in de VS, dat kwispelstaartend in de rij stond om hieraan mee te werken.

De volgers van de Nederlandse MSM, die braaf het anti-Trump-sentiment verkondigen, krijgen vanzelfsprekend weer weinig mee van dit verhaal. Ook over de hoorzittingen in de Senaat wordt uiterst mondjesmaat c.q. niet bericht, want het laatste waar media zin in hebben is om ‘wappies’ en ‘complotdenkers’ ook maar de schijn van enig gelijk te geven. Tegelijkertijd verzwijgen ze daarmee wat mogelijk één van de grootste schandalen van deze eeuw aan het worden is…


Meer over de ontwikkelingen richting een plicht u te laten inenten, vaccinatiedwang en een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

Eerder werden door Project Veritas andere zaken onder deze link aan het licht gebracht.

11 reacties

 1. Jumping schreef:

  Natuurlijk is het een gecreëerde leugen.
  America had de val van Trump voor ogen en zag zijn kans schoon.
  De Westerse wereld volgde gedwee in opdracht van het WEF.
  In Nederland begon onder de druk van Rutte het zaaien van angst en tweedracht.

 2. Anonymous schreef:

  Normaliter worden vaccinatie campagnes gestopt na 20+ onverklaarbare doden, momenteel zitten wij op 5+ miljoen doden met geen enkele verklaring voor de oversterfte.

  Draconische maatregelen hebben er toe geleid dat vele in absolute afzondering in eenzame afzondering naar hun einde zijn begeleid. Velen zijn afgezonderd van hun geliefden weggekwijnd en/of in eenzaamheid gestorven.

  Daar is niets nobels of menselijks aan. Wie heeft welk recht om zovelen zo te laten verdwijnen? Met welk doel?

  Essentiële medicamenten, voor decennia bewezen veilig, worden de massa onthouden. Op basis van wat?

  Enkelen bepalen wat gezond is voor het gepeupel, bepalen wat zij wel of niet mogen gebruiken om gezond te blijven. Er is geen vrije keuze, geen bescherming van de onschendbaarheid van het menselijk lichaam, zelfs kinderen dienen zich te onderwerpen aan de wil van enkelen die juridisch onschendbaar zijn, maar aan alle kanten overvloedige commerciële belangen garanderen. Wat zijn wij, en onze geliefden, en de generaties na ons, dan nog waard in de ogen van hen die bepalen?

  Waar en hoe gaan wij, het gepeupel, afdwingen van onze leiders dat zij daadwerkelijk staan voor onze gezamenlijke maatschappij, en alles wat daar bij hoort? Of laten wij gelaten over ons heenkomen dat wat van bovenaf wordt opgelegd, wetende dat dat niet alleen ons treft, maar ook al onze huidige geliefden, en alle generaties na ons?

  We zien diverse parasieten onze maatschappij van weleer infiltreren. Wat wij ooit hadden wordt van binnenuit uitgehold, opgeofferd. Voor wat? Voor wie? Waar is het gemeenschappelijke belang gebleven?

  Mogelijk verdienen wij dit. Darwinisme, een sterker soort roeit een zwakker soort uit. Gelijk de tuinman die toestaat dat onkruid de tuin overwoekerd. Het is maar waar je geld, status, moeite, belangen, in steekt.

  Tuinen, gemeenschappen, worden overwoekerd met allerlei onkruid. Van bovenaf opgelegd. Zonnepaneel parken, asielbeleid, woningnood, klimaathysterie, QR registratie, noem maar op. Het wordt gelaten geslikt. Het zal wel, zolang het mij niet direct treft, toch? Wat wil zeggen dat wanneer het jouw beurt is je des te meer alleen staat.

  Nu al is de gas voorraad laag, het elektriciteitsnet is overbelast, menig project is aan alle kanten gefaald, zorgcapaciteit staat onder druk en dit kabinet heeft als plan nog meer af te schalen, zorg en politie en brandweer en lager worden nog meer uitgehold, pensioenen zijn overgeleverd aan de willekeurigheid van de EU, inflatie stijgt, sociale zekerheden worden verder uitgehold, de jeugd kamt met een toenemend aantal problemen, en dit zijn leiders? Mensen die ons vooruit helpen in plaats van achteruit?

  Uitverkocht worden door onze zogenaamde “volksvertegenwoordigers” is een keuze, het gebeurt zolang wij dit allen tolereren. Het betreft slechts uw eigen toekomst, die van uw geliefden en alle generaties na ons.

  Maar neem nog een spuit (wij van WC-Eend), nog meer macht en invloed naar de EU, nog meer gasvrij en zogenaamd CO2 neutraal middels biomassacentrales (alles daaromtrent is mislukt en nodeloos belastinggeld verspillend geweest), nog meer boeren weg (want afhankelijk zijn van anderen is de ideale onderhandelingspositie), nog meer gelukzoekers (gewoon geld bijdrukken, lost alles op, toch?), nog meer woningnood (want onze jeugd verdient een dergelijke toekomst), nog meer druk op maatschappelijke sociale lasten (subsidie is waar dit land werkelijk door bepaald wordt, het vergt slechts meer en meer belastinggeld ophoestend gepeupel), nog meer subsidie naar hen die deze maatschappij willen opzadelen met allerlei kostbare en nodeloze verplichtingen (want realisme dient niet bepalend te zijn, slechts wensdenken), nog meer deugers op belangrijke posities (want zij merken niets van de nadelige gevolgen), en ga zo maar door.

  Wanneer de rook optrekt zullen velen denken: hoe had het zover kunnen komen?

  Het antwoord daarop is bijzonder simpel. Omdat je niet opstond toen je kon, en nu zullen al je geliefden, en de generaties na ons, de prijs daarvoor gaan betalen. Gefeliciteerd, je hebt een enorme schuldenlast en een puinruimen fiasco aan de generaties na ons geschonken. Maar je wist het al die tijd toch zo goed, toch? Want de reguliere media pompt je vol met waarachtige waarheden, toch? En het enkele wat je moest doen was die propaganda braaf opvolgen, nooit gedacht dat je bedrogen en voorgelogen werd, voor het belang van enkelen die de touwtjes in handen hebben en daar zeker en vast nooit misbruik van zouden maken voor eigenbelang.*kuch* Want bedrogen en besodemietert worden geldt enkel voor die partijen die niet welgevallig zijn in de ogen van de reguliere media en politici, toch?

  Dus geloof je dat bepaalde groeperingen enkel aan het haatzaaien zijn, misinformatie aan het verspreiden zijn, maar nooit zij die je al die propaganda in je hoofd proppen, toch?

  En gij gelooft dat? Berouw komt na de zonde, wanneer het leed al geschied is. Maar toegeven dat je gevallen bent voor list en bedrog, dat nooit. Dan maar ieder ander de gevolgen daarvan dragen. Na mij de zondvloed. En oh, wat ben je dan maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk bezig dan…

  We hebben een kabinet die je wijs heeft gemaakt dat we het voor het voorkomen van doden zouden doen, of nee, om de kwetsbaren te beschermen, of nee, om de zorgcapaciteit te waarborgen, of nee, om de maatschappij open te houden, of nee, om het aantal besmette mensen laag te houden, of nee, om de maatschappij draaiende te houden. Dus nu hoeven gebooste mensen zich niet meer aan quarantaine te houden, want we komen werkbijen tekort. Terwijl iedereen weet dat gebooste net zo besmettelijk zijn als ieder ander. Dus dit heeft niets te maken met volksgezondheid, enkel met controle.

  Gelijk de pestkoppen op school. Het ging die pestkoppen nooit om logica, protocols, richtlijnen of wat dan ook, enkel en alleen dat wat het ook was wat zij in hun kop haalde, je dat onmiddellijk en zonder tegenspraak onmiddellijk ging uitvoeren. Controle, altijd moest je niet nadenken maar domweg doen, hoe onlogisch, onterecht of volkomen bezopen het gegeven bevel ook was door de pestkoppen. Het ging enkel en alleen maar om controle, dat je altijd deed wat je werd bevolen, hoe gek of bezopen dan ook. En het werd alleen maar erger naarmate je daarin meeging. Pas toen je er tegen opstond werd het eerst moeilijker en daarna zoveel beter. Want pestkoppen zijn weerloos tegen gezamenlijk verzet, of zelfs enkelvoudig weerbarstig verzet. Maar laat de enkelen die wel hun eigen boontjes dopen gerust aan hun lot over, ongetwijfeld zullen ze er dan voor jouw zijn wanneer je, na de spreekwoordelijke “oorlog”, je jezelf als mede verzetsstrijder verklaard (terwijl je geen drol gedaan hebt), maar het kan dan zijn dat ze je dan links laten liggen, net zoals je hun links hebt laten liggen toen je dacht dat dat meer opportunistisch was voor jou op dat moment.

  Dat is altijd wat er gebeurt in de geschiedenis, wat je toen deed, vanwege omstandigheden, zal toch de spiegel worden die tegen je gehouden wordt nadien. Meelopers zijn nooit hen die hoe dan ook tegen onrecht en willekeur opstaan.

  Rosa Parks, bijvoorbeeld, stond in haar tijd op tegen onrecht, is bekend, nog steeds, de meelopers van die tijd… totaal niet, of enkel negatief.

  Kies waar je wilt staan in de geschiedenis, ook voor hen die na ons komen, waaronder de toekomst van je geliefden.
  Wil je vrijheid voor allen, waar bewindslieden het volk dienen? Of liever “volksvertegenwoordigers” die voor jou, en je geliefden, bepalen hoe je moet leven, wat je waarom moet doen, welk hoepeltje je nu weer door moet springen, om een brave burger te zijn?

  Want hoe dat uit kan pakken zie je nu al, horeca, bijvoorbeeld, die als gevaarlijker wordt bestempeld, in terrassen in de buitenlucht zelfs, als zingende koorleden die urenlang liederen repeteren in een afgesloten, slecht geventileerde, ruimte.

  Knettergek, volkomen willekeurig, gelijk pestkoppen die enkel uit zijn op controlerende macht, niet op wat slim en verstandig is, slechts controle over de door hun als zodanig beziende onderdanen.

  Maar blijf vooral door opgelegde hoepels springen en voldoen aan continue wisselende doelpalen, dan wordt het vast allemaal beter, dan krijg je vast ooit terug wat je ooit onvoorwaardelijk had. Namelijk een oorspronkelijk normaal wat normaal had moeten blijven. Het land van ooit, maar weggeven door de buigers, de volgers, door hen die denken dat als je vrijheid opgeeft voor een onzekere veiligheid, je daarmee vooruit gaat in plaats van achteruit. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor allen die na je komen. De geschiedenis zal dergelijke personen herinneren voor wie ze werkelijk zijn. Laf, buigzaam, volgend. Geen ruggengraat, staan in werkelijkheid voor niets. Negeren derhalve, stemrecht ontnemen, ze volgen toch wel. En vooral hun achtertuinen volstorten met windmolens, zonnepaneelparken, beboetende BOA’s (want daar is wel geld voor) voor het minste of geringste, alle BLM en Antifa demonstraties enkel daar gedogen, AZC’s overall, enzovoorts. U stond daar niet tegenop destijds, hier meer daarvan. Een prettig leven verder. Oh, dat verminderd de waarde van uw woning (hoe kan dat nou?), dat verminderd uw woongenot (kan niet, bestaat niet), het gevoel van onveiligheid neemt toe (verkrachte dochters en neergestoken zonen zijn slechts “witte mensen discriminatie”), en zo verder. U wilde dit, en nu in uw eigen wijk, precies wat u anderen opdrong. Blij nu?

  Leef wat je anderen opdringt, pas dan begin je te beseffen wat je anderen aandoet, voor die tijd is het slechts papieren wensdenken. Een spreadsheet utopie die kant noch wal raakt van wat er werkelijk gebeurt. Onderga wat je anderen opdringt, misschien heb je daarna recht van spreken. Tot die tijd ben je op geen enkel moment een echte volksvertegenwoordiger.

  En vraag jezelf eens af, hoeveel leed had bespaard kunnen worden met bewezen vroeg medicatie met medicamenten die al decennia lang bewezen veilig zijn? Die in meerdere landen/staten in de wereld gigantisch positief verschil hebben gemaakt?

  Wat hebben jullie ons volk aangedaan? Voor wat? Waarom?

 3. Pieter schreef:

  Pas als de Republikeinen de mid-terms winnen is kans dat de onderste steen daadwerkelijk boven komt groot. Hoewel de kans wellicht groter is dat een geconstrueerde grote gebeurtenis ons zal pogen af te leiden. De Dems kennende iets met ‘Russia’.

  In één van die vrijgekomen documenten (het zijn er erg veel) staat beschreven hoe er paniek bij en rond Faucci ontstond dat de lab theorie tractie zou gaan krijgen. In de daarop belegde emergency-call werd de tactiek besproken om de geest weer terug in de fles te krijgen. Later zou één van de deelnemers aan die call hoogstpersoonlijk voor het WHO naar China afreizen om daar onderzoek te doen naar de lab-leek theorie. We kennen haar naam en haar conclusie. En ze is nog altijd lid van het OMT.

 4. Bas schreef:

  Goh, wat een verrassing.
  Ik zou als Project Veritas ook nog even langs Ron Fouchier gaan van het Erasmus Medisch Centrum. Die wordt door Marion Koopmans uit de wind gehouden over zijn bijdrage aan deze virus scamdemie.

 5. carthago schreef:

  Gain of massdeception .
  @Anonymous Perfect verhaal ,dank .
  Het is één groot experiment om te testen hoever de elite kan gaan in het muilkorven en terroriseren van het prikvee.Tot nu toe succesvol maar er begint heel langzaam in landen iets te ontwaken lijkt het .Helaas is het prikvee in .NL al te ver heen .Die zullen zelfs een geel oormerk kunnen accepteren .

 6. Cool Pete schreef:

  HEEL BELANGRIJK ARTIKEL.
  Deze problematiek is kenmerkend voor de destructie die het globalisme / WEF
  veroorzaakt.
  In onderlijnen, was dit al sinds het begin, bekend. Het meeste was ik al tijden geleden, tegengekomen.
  Maar Project Veritas bundelt het, met bewijzen. Ook recente verhoren in de Senaat, bewijzen deze zaken.
  ‘Gain of function’-onderzoek gebeurt al jaren. Ook aan Erasmus M.C.

  Deze “virus-uitbraak” was gepland; net als, zeer waarschijnlijk, vorige plotseling opkomende en afgeblazen “uitbraken”.
  In mijn ogen, heeft XiJIngPIn er misbruik van gemaakt om binnenlands zijn diktatuur onveranderlijk te maken.
  En het WEF, Gates, Soros, Pentagon, en wereldwijd : big fin, high tech, internet media, enz. misbruiken
  het voor : bevolking uitdunnen / globalisme / socialisme / the great reset.

  @Anonymous : zo ligt het, inderdaad …
  Ik waarschuw al jaren, op allerlei manieren, tegen deze ontwikkelingen.
  Het is : ontmenselijking, afbraak, armoede, straf-kampen, socialisme / kommunisme, globalisme.

  Iedereen heeft moeten strijden, om vrij te zijn …

 7. Youp schreef:

  Je moet serieus rekening houden met de mogelijkheid dat het ontsnapte biowapen verhaal een hoax is om je bang te maken: be afraid, be very afraid. Als we kalm naar de feiten kijken is er geen oversterfte geweest. Eerst hadden we de griep waar elk jaar duizenden mensen aan sterven, meestal oude mensen al dan niet met onderliggend lijden. Nu hebben we covid19 waar duizenden aan overlijden, meestal oude mensen al dan niet met onderliggend lijden. De griep is volledig verdwenen. Als covid19 een nieuwe ziekte zou zijn naast de griep, dan zou er oversterfte zijn. Ook indien alle griepdoden als covid19 geregistreerd zouden zijn, zou er oversterfte zijn. Omdat er geen oversterfte is, blijft de meest logische verklaring dat enkel het woordje griep vervangen is met een heel orkest aan begeleidend lawaai, allemaal uiteindelijk om politieke doelen te realiseren.
  Verder, biowapens zijn heel gevaarlijk omdat je die niet kunt controleren. Veel handiger is het om het immuunsysteem te verzwakken, bv middels een vaccinatie campagne, om zo tot populatiereductie te komen. En inderdaad, sinds de vaccinatie campagne is er sprake van oversterfte. Als je het moeilijk vindt te geloven dat overheden hiertoe in staat zijn denk dan even aan de klimaathoax waar nu al jarenlang net gedaan wordt of er een groot en accuut klimaatprobleem is terwijl er in werkelijkheid niets aan de hand is. En alle politieke partijen en ambtenaren doen er aan mee, uitgezonderd een paar populisten. Verwacht daar geen enkel heil van.

 8. Cool Pete schreef:

  @Youp : mijns inziens is dat Sars2 , een bewust verspreid gemodificeerd product,
  maar met een bewust lage mortaliteit; dat maakt “varianten” ook mogelijk.
  Zie ook dat WEF ‘Event 21’ in 10-’20.

  Dat is een ideaal manipulatie-middel. En daar gaat het ze om.
  Doel : “vaccinaties”, qr-codes, 5G, “Vierde Industriele Revolutie”, ‘the Internet of Bodies’.
  total control maatschappij.

 9. Rien E schreef:

  Es ist GAME OVER: Heiko Schönings groẞe enthüllung

 10. Youp schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=x0Q20-iboas&t=4730s

  Een emotionele belg kan er ook nog wel bij lijkt me. Het is een staatsgreep!

 11. Cool Pete schreef:

  Vervolg :
  – ‘Event 21’, WEF was in 10-’19.

  Uiteindelijk hoed ik het er op, dat :
  – Natuurlijke virussen, afval-stoffen zijn van stervende cellen, en dus niet los kunnen worden gezien van het immuun-systeem. O.a. Dr. Pieter Borger, en Prof. Luc Montaigner zeggen hier belangrijke dingen over.
  – Natuurlijke virussen nemen door muteren, altijd in virulentie af.
  – Maar ook gemodificeerde produkten, muteren. Daarnaast kan men gemodificeerde varianten maken.
  – Sars-1, Mers, Ebola, Zika, Mex. griep, zijn volgens mij gemodificeerde produkten.
  Alleen al om hun bizarre opkomst en “ondergang”; en om het uitproberen van onbekende / ongeteste “vaccins”.