DE WERELD NU

Censuur – die typische EU-aanpak toch weer

Censuur, YouTube

Dat gezien al het voorgaande censuur ook volgens de EU niet exclusief voorbehouden mag blijven aan de Big Tech was te verwachten. In stilte gaan de ontwikkelingen sneller dan u ziet. Een stuk sneller.

Dat Polen al bezig was de EU een stok tussen toekomstige wielen te steken was amusant, en trok dan ook veel bekijks toen ik er twee weken terug over schreef. Dat blijkt nu ook extra nuttig, aangezien na het verbannen van Donald Trump van Twitter door de EU in Brussel meer gaande blijkt dan tot op heden bekend was. Zo kwam het EU-hof vorige week met een advies dat zowel nieuw als op veel punten veelzeggend was:

Facebook is in de Europese Unie niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, vindt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie. Ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen Facebook aanpakken, meent hij.

Dit ging over een privacy zaak. België had FB voor het EU-hof gedaagd, en het verweer was dat men dat aan Ierland over moest laten.

De advocaat-generaal van het Europees hof wijst erop dat de regels daar wel ruimte voor laten. Ook rechters van andere lidstaten mogen zich in sommige gevallen over Facebook’s handel en wandel buigen, vindt hij, ook al heeft Ierland in beginsel het voortouw. Dat kan wel alleen als het om “grensoverschrijdende” zaken gaat en Ierland er bijvoorbeeld zelf geen werk van maakt.

Dat de EU niet tegen censuur is, mits zijzelf die maar toepast liet ik vorige week al zien. Daaruit kwam naar voren dat de EU-bobo’s het idee dat iemand anders dan zijzelf over censuur mag beslissen voor hen abject is. De angst zelf te worden gecensureerd is niet erg groot, maar toch… Het idee stond hen derhalve niet aan. Zodat de EC in het geweer kwam:

Het is niet langer acceptabel dat techgiganten volledig op eigen houtje beslissingen nemen over het verwijderen van online inhoud. Dat stelt de Europese Commissie naar aanleiding van de recente verwijdering van de Facebook- en Twitter-accounts van Amerikaans president Donald Trump

Met als uitsmijter het EUP:

De Commissie benadrukt dat het hier gaat om het recht op vrijheid van meningsuiting. Het Europees Parlement wees eerder ook al op het risico van de disproportionele macht die digitale platforms op dit vlak hebben. Europarlementariër Kim van Sparrentak zei: “Het feit dat platforms zoals Twitter en Facebook bepalen wie vrijuit mag spreken is gevaarlijk.

Dat het ten minste even ongewenst is als instituten zoals het EUP zich er mee gaan bemoeien komt in al deze brave lieden niet op – hetgeen precies de reden is dat wij hen zien als de voorvechters van een EUSSR, en zij zichzelf als wat de stabiliteit van Europa garandeert. Zoals wellicht ten overvloede nog werd geïllustreerd door de Franse minister van Financiën Bruno le Maire. Die  stelde zelfs dat: “de regulatie van de digitale wereld niet mag uitgevoerd worden door de digitale oligarchie“.

U ziet, het is de kinnesinne tussen diverse elites. De volgende botsing in deze categorie laat zich daarom al raden. De EU zal zich uitputten Polen te weerhouden zelf anti free speech wetgeving aan te nemen alvorens zij daar een EU-brede oekaze over heeft uitgevaardigd. De EU zou echter beter een voorbeeld nemen aan de Mexicaanse president Obrador:

In a rare instance of a Left-wing Latin American leader siding with Trump, Mexico’s President Andrés Manuel López Obrador has condemned controversial actions taken by major US social media platforms to block Trump messages. He’s long had warm relations with the US president even as other regional leaders have remained cold.
Recognizing the extreme dangers and abuse of big tech censorship for political speech, especially statements by elected government officials, Mexico’s president underscored that it’s an egregious violation and alarming precedent-setting severe abuse of power by Twitter and Facebook – both of which have blocked President Trump’s official accounts this week.

En Obrador sloeg de spijker onbarmhartig op de kop met:

How can you censor someone: ‘Let’s see, I, as the judge of the Holy Inquisition, will punish you because I think what you’re saying is harmful,’” López Obrador said in an extensive, unprompted discourse on the subject. “Where is the law, where is the regulation, what are the norms? This is an issue of government, this is not an issue for private companies.”

Niet dat ik verwacht dat de EU de vereiste terughoudendheid betrachten zal. Het zit niet in de aard van het beestje om dat ‘spontaan’ te doen, zeker niet als de regering van een lidstaat waarmee zij het aan de stok heeft zich er al in blijkt te hebben gemengd – aan de ‘verkeerde’ kant.


Meer over censuur en haar bijverschijnselen leest u hier op Veren of Lood.

 

3 reacties

 1. Jantjeuitnederland schreef:

  Oeganda, nota bene, heeft twitter verbannen van hun internet, wegens de censuur.
  Misschien kwam het ze goed uit, maar dit zou de EU ook kunnen doen, om twitter in de portemonnee te raken.

 2. carthago schreef:

  Als door Polen die 2 miljoenboete vanwege censuur door msm oligarchen ,uitgevoerd gaat worden kan dat een leuk precedent scheppen voor meerdere rechtszaken voor burgers vanwege censuur in de eussr en wellicht wereldwijd .
  Alle msmgangsters incl de npo gaan dan op de fles .
  Ik kan niet wachten om de gangsters aan te gaan klagen .
  Defund de NPO. Defund twitter,google ,fakebook .

 3. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel.

  Nationale wetten en Grondwetten hadden al lang toegepast moeten worden.
  Bedrijven , overheden, personen, mogen niet censureren.
  Alleen de rechter kan bepalen, of iets niet toegestaan is.

  Dat “EU”-konstrukt is, zoals gewoonlijk, alleen maar uit op meer,
  anti-democratische, macht.