DE WERELD NU

Impressie van een EUvsDISINFO (Fakenieuws) congres

EUVSDISINFO

Agitprop is van alle tijden, maar met de introductie van EUvsDISINFO als anti-agitprop nieuwszeef introduceerde de EU een bijna ouderwets Stalinistische censuurpoging als nieuw en modern hulpmiddel voor de brave burger. In Nederland is de roep sterk om deze club snel weer te ontmantelen, maar EUvsDISINFO hield nog vorige week een congresje, en lijkt zich in te graven in haar eigen gelijk. Ten behoeve van ons allen, maar vooral voor de EU. Nicolette Geveke ging er kijken.

De laatste jaren zien sommigen Rusland, dat al bijna een kwart eeuw lid is van de Raad van Europa en net zoals bijvoorbeeld. Finland, Zweden en Zwitserland lid is van het Navo Partnerschap voor Vrede, ineens als een vijand.  Wellicht zijn ze beïnvloed door het gênante gelobby van het Amerikaanse militair industrieel complex zoals bijvoorbeeld twee jaar geleden tijdens het Brusselse congres van het German Marshall Fund  en – tweede voorbeeld – de speech van de toenmalige Democratische minister van buitenlandse zaken Kerry toen hij hier presidentskandidaat Clinton kwam aanprijzen.

Dat kwam sommige EU-federalisten goed van pas. Immers een gezamenlijke vijand bevordert vaak – maar niet altijd – de gemeenschapszin en dus de ‘ever closer union’, en en passant worden zo de russofobe Oostbloklanden met hun steeds meer lastige afwijkende politieke opvattingen gepaaid. En last but not least het ‘inlijven’ van de Oekraïne en de andere landen van EU’s Oostelijk Partnerschap zou eenvoudiger worden als Rusland toch al als vijand is gelabeld.  Ook de voorstellen om te komen tot een EU-leger (PESCO) zijn onderdeel van dat beleid.

Spionage
De EU-spionage afdeling, die overigens in ieder geval al sinds 1980 kind aan huis is bij ons Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de BVD/ AIVD, werd in 2015 uitgebreid met de afdeling EUvsDISINFO. Er zouden thans 14 mensen in dienst zijn, maar die zijn aangevuld met gedetacheerden van andere EU-instellingen. Zij monitoren in de beste Sovjet-tradities alle Europese media en pogen contra-informatie te geven. Daarin is best al ervaring: de Socialisten hebben bij de vorige verkiezingen voor het EU-parlement in 2014 een heel piramidaal netwerk over de EU en dus ook over Nederland gelegd en hebben op de sociale media tegen-informatie gegeven.

De disinformerende EU-ambtenaren die momenteel zijn ondergebracht bij de buitenlandse dienst van de EC, de EEAS, worden bijgestaan door diverse NGO’s en een stel zogenaamde vrijwilligers. Bovendien is er de goedbetaalde zogenaamde High Level Group, een expertgroep met 39 leden en met aan het hoofd de Nederlandse hoogleraar Madeleine de Cock Buning’. [1]

Censuur
En zo kon het januari jongstleden gebeuren dat normale Nederlandse journalisten en media zoals De Gelderlander, TPO.nl en Geenstijl.nl ineens op een soort zwarte lijst terecht kwamen voor artikelen die in voorgaande jaren waren geschreven en die kennelijk niet in de smaak vielen bij de niet-objectieve club ‘Promotie Oekraine’. Slechts het aanspannen van een rechtszaak heeft voorlopig het tij gekeerd. De Tweede Kamer eist overigens dat die hele Stratcom-disinfo-dienst zo spoedig mogelijk verdwijnt. [2]

Congres
Vorige week organiseerde Euractiv, een van de ‘voorlichtingsbureaus’ van de EU samen met het Eurasia Center van de Atlantic Coucil, dat is een soort wetenschappelijk bureau van de Navo, èn met de NGO EU Disinfo Lab een soort congres van een halve dag met als titel:Disinformation – the playbook and how to fight it: 2018 Brussels DisinfoLab.

Sommige congresgangers baalden flink, want ze voelden zich misleid: De aanvankelijke congres-titel bleek fake-news: het congres ging eigenlijk alleen om geklaag over vermeende politieke zogenaamde disinformatie uit Rusland. En mensen van de chemische, farmaceutische, agrarische en nucleaire sectoren – die gewend zijn aan kritiek die niet op feiten is gebaseerd – konden dus niets bijleren. Er was een honderdtal aanwezigen, waarvan ongeveer de helft stagiaires. Verder personeel van allerlei thinktanks (dat zijn gewoon ideologische lobby-kantoren). Er was ook personeel van het Europees Parlement waar men er ook al een eigen (anti-Russische) disinformatie afdeling op na blijkt te houden.

De ochtend verliep in twee ronden met telkens vier mensen op het toneel, waaronder een verantwoordelijke ambtenaar die participeerde onder Chatham House Rules.

Beweringen
In de welkomstspeech wees uitgerekend de stichter van Euactive en lid van de expert-group erop dat de door de EU ingeslagen weg leidt tot inperking van vrijheid van meningsuiting, en hij benadrukte dat het beste tegenwicht degelijke kwaliteitsjournalistiek is. Misschien zou volgens hem de EU wel iets kunnen doen door de media óók als economische sector te zien en financiële faciliteiten te bieden? Dat was uiteraard koren op de molen van de federalisten die aldus de ‘ever closer union’ weer dichterbij zagen komen.

De panelleden debiteerden onder andere de volgende beweringen, die niet werden weersproken:

 • “Desinfo is een van de weinige Russische woorden in het Engelse taalgebied, net als Progrom;
 • Bellincat is een prima onderzoeksbureau en heeft altijd gelijk;
 • in het verlengde daarvan: de Russen schoten de MH17 neer, en zijn met hun gas verantwoordelijk voor de twee patiënten in Salisbury; dit zou evenwel niet zijn uitgesproken door EU-buitenland commissaris Mogherini; de Russen zijn bezig met permanente campagne en willen onze democratie onderuit halen;
 • de ex-Russen in Duitsland zijn een soort vijfde colonne; Duitsers en mensen in de rest van de wereld worden ook misleid door een krant in handen van de Falun Gong sekte. Daarom moet alles transnationaal worden opgelost. Onder andere door een trans-atlantische coalitie met alle stakeholders en daarvoor is meer geld nodig; en er moet transparantie komen in de algoritmes; het is niet juist dat ‘platte aarde’ bovenin staat op Google omdat dat meer wordt opgezocht dan ‘ronde aarde’;
 • er moeten trust-indicatoren komen bij verkiezingen;
 • over een jaar komt er een assessment rapport; en eind april komt de EC met een (financieel)plan;
 • en in de zomer komt de experten groep met een lijst van ‘best practices’ en 10 principes;
 • bots zijn geen mensen en hebben dus geen mensenrechten.”

Vragen
Er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen. En zoals vaker de laatste tijd blijkt dat de zaken gaan kantelen. EU-bijeenkomsten zijn niet langer – zoals de Fransen het noemen – ‘een Hoogmis voor het federalisme’. Kritische vragen:

De EU is ook een politieke organisatie met een ideologie en dus belanghebbende en niet objectief, zou het dan niet beter zijn als de EU zich niet met fake-news zou bemoeien?

Over de kwestie van de onterechte EU-bemoeizucht met onze Nederlandse vrijheid van meningsuiting kwam helaas ook geen relevante respons, omdat daar alleen de persdienst over zou gaan. Herhaald werd slechts de bespottelijke smoes dat het allemaal een vergissing was omdat de betreffende lui oververmoeid waren geweest, alsof dergelijke belangrijke zaken aan een slaperige adjunct-commies mogen worden overgelaten.

En op de vraag of men een aantal casus kon noemen waar Rusland resultaat had behaald met dat zogenaamde fake-news, wat toch de aanleiding is van al die nieuwe censuurorganisaties en van de pogingen tot kortwieken van onze vrijheid van meningsuiting, stond men met een mond vol tanden. “Eh, kijkt u maar op de site” En waar staat dat dan?

Voor de zoveelste keer blijkt men bij de EU geen benul te hebben van het juridische verschil tussen de begrippen ‘inspanning’ en ‘resultaat’ zoals wij dat bijvoorbeeld kennen in het verbintenissenrecht. En men handelt zelf alsof men nooit heeft gehoord van Kant’s en Weber’s Gesinnungs- en Verantwortungsethik en zo zet buitenlandse deontologie wederom onze Nederlandse ethiek opzij. Een en ander is naar mijn mening ook te vergelijken met ons strafrecht: wie met een plastic waterpistooltje iemand wil doodschieten gebruikt een ondeugdelijk middel en is dus niet strafbaar. En zo is het ook met die Russische trollen(-fabriek in St.Petersburg): zolang niemand kan vertellen wat ze in al die jaren concreet voor nefaste problemen hebben veroorzaakt, worden de beschuldigingen steeds ongeloofwaardiger. Laten we niet vergeten dat alleen al in ons land een kwart miljoen mensen aan waanvoorstellingen lijdt: dat is 1:70.

Er was ook een geopolitieke vraag à la de recente interviews met oud-ambassadeur De Vos van Steenwijk en met oud-secretaris-generaal van de Navo Jaap De Hoop Scheffer, die momenteel met hun (Navo) mea culpa de stijgende koude oorlog-achtige ophitserij pogen te stoppen.

Impliciet waren die kritische vragen inclusief de pro vrijheid van meningsuiting opmerkingen van de inleider, natuurlijk ook een indirect aanvalletje op de EU als organisatie.

Rusland
Onnodig te zeggen dat de aanwezige Russische diplomaat nogal in zijn nopjes was.


Dit artikel verscheen eerder op Polderland

 1. Zie bijvoorbeeld ook https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation, 
 2. Zie bijvoorbeeld ook https://www.youtube.com/watch?v=4syXBrEzz_w https://twitter.com/eu_medialit?lang=en http://tpo.nl/2018/03/14/alstublieft-zo-ver-is-eu-al-slopen-vrijheid-online-welkom-1984/  https://nos.nl/artikel/2218452-geenstijl-tpo-en-persgroep-slepen-eu-voor-de-rechter.html https://kvdl.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/Betekende-Dagvaarding-GeenStijl-DeGelderlander-TPO-vs-EU-NL.pdf https://euvsdisinfo.eu/removal-of-three-cases-further-to-complaints-by-dutch-media/ https://www.geenstijl.nl/5141217/fake-fake-fake/#comments https://www.villamedia.nl/artikel/wat-nepnieuws-is-daar-gaat-de-overheid-niet-over https://euobserver.com/opinion/141458 http://www.ndpnieuwsmedia.nl/2018/03/09/ollongren-toch-bereid-motie-euvsdisinfo-voeren/

3 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Censuur = censuur.
  Propaganda = propaganda.

  Wie de media heeft, heeft de macht.

  Mogherini is een zeer gevaarlijk type.
  Dat “EU”-konstrukt is dictatoriaal.

 2. LT schreef:

  Bedankt hiervoor, Nicolette Geveke. De censuurpogingen van de EU moeten worden aangevallen. en gesmoord. Op naar een snelle ontmanteling van de censurerende EUvsDISINFO en een verdere groei van de groep EU-burgers die zich NIET door de EU om de tuin laten leiden.

 3. Carthago schreef:

  De lying dutchman rutte was vorige maand op bezoek bij Bertelsmann,en die hebben ook een torentje.