Tags: racisme

Amsterdam, racisme 5

Nederlands soort racisme

De Raad van Europa vond Nederland racistisch omdat de Monitor Racisme had laten weten dat de politie bij aanhoudingen de groepen eruit pikt met de hoogste criminaliteitscijfers.

criminaliteit 2

Criminaliteit van vreemdelingen

Criminaliteit van mensen die hier van oorsprong niet woonden is een groot probleem. Geworden. Toon Kasdorp vindt dat een discussie zonder vooringenomenheid hoogst noodzakelijk is, maar mist de wil daar toe.

vreemde etniciteiten 2

Vreemde etniciteiten

Een probleem waar veel mensen en hun overheden mee worstelen is hoe ze met vreemde etniciteiten in hun land moeten omgaan.

racisme 1

Racisme of oogkleppen – een anekdote

Racisme kan zowel een gevolg zijn van oogkleppen als dat het niet zien van racisme dat is. Vernietigende anekdotes van Nicolette Geveke.

Zwarte Piet, EP2019 8

EP2019 – de EU moet u niet, want u bent racisme

EP2019 wordt gedomineerd door een EU die u niet moet. Niet vreemd. U heeft allerlei gebruiken waar u aan vast houden wil die de eenwording van die EU in de weg staan. Vindt het...

Hengelo 0

Een negerkoning en een herinneringskunstwerk in Hengelo

Hengelo heeft een multikul monument met een opmerkelijke voorgeschiedenis. Frans Groenendijk verbaasde zich.

ANC 5

Het ANC, jammer

Racisme heeft het ANC niet uit Zuid-Afrika weten te verwijderen, en het land is er op veel ander gebieden sterk op achteruit gegaan.