DE WERELD NU

Politie en diversiteit – de faalhazen domineren

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Corona, Racisme, Islam, Twitter, Energielabel, Zwarte Piet, Qatar, Asielmigratie, Excuses, Slavernij, Aan het gas, Armoedegrens, Viagra, Schieten, Lintjes, Songfestival

Als het de politie ergens aan ontbreekt is het toekomstvisie, aldus een rapport van de Inspectie Politie en Justitie over tien jaar politiewerk.

Een verrassing kun je het nauwelijks noemen, en de insteek die de staatsomroep kiest om er over te berichten verraadt direct waarom:

Omdat de politie geen duidelijke langetermijnvisie heeft, kan het zijn werk niet op de juiste manier uitvoeren. Daardoor komt de opsporing in de knel, kunnen wijkagenten hun werk niet doen en ontstaat er een onveilige werksfeer in speciale teams, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een beschouwing op tien jaar politiewerk.

De obsessieve aandacht voor diversiteit zit de opsporing in de weg. Uiterst pijnlijk, maar het is in lijn met de berichtgeving over politiewerk zoals dat al jarenlang naar buiten komt.

Politie

Een korte blik op de politieleiding en hun respectievelijke achtergronden geeft een representatief beeld van het probleem: er wordt gestreefd naar PC-nonsens: zo veel mogelijk gekleurde medemensen met een blauw pakkie en een pet is het voornaamste streven, en dan komt het allemaal goed, zo wil de ideologie het.

Het afvoeren van politieuithangbord en suffe topambtenaar Akerboom naar de NCTV gaf vrij recent al een aardig idee waar het mis zit, al werd er geen openheid gegeven van de beweegredenen van de overplaatsing. Maar dat het bij de politie niet senang zit is al jaren terug te vinden in de berichtgeving (zie ook de links onder het artikel).

Maar er is meer.

De afgelopen tijd verschenen meerdere kritische rapporten over de Landelijke Eenheid van de politie. Er waren daar problemen bij de dienst die informatie uitwisselt, de undercoverafdeling en het Team Criminele Inlichtingen. De rapporten waren voor de inspectie aanleiding om te kijken welke problemen spelen in de hele politieorganisatie.

Dat moeten de burgemeesters nu gaan doen?

De inspectie wil nu dat de minister van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de burgemeesters gezamenlijk een langetermijnvisie opstellen. Daarin moet onder meer komen te staan wat de doelen van de politie zijn en waar ze voor verantwoordelijk is, wat er aan geld nodig is, hoe de capaciteit eruitziet en wat er aan ICT nodig is.

Maar het ontbreekt vooral aan leiding:

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar, sinds de vorming van de nationale politie in 2012, komt de inspectie tot de conclusie dat het werk van de politie op een aantal punten niet op orde is. De politie mist vooral een duidelijk beeld van de taken, leiderschapscultuur en sturing van de organisatie.
“Er wordt van incident naar incident gewerkt”, zegt Henk Korvinus van de inspectie op NPO Radio 1, “waardoor er nauwelijks naar het geheel wordt gekeken.” Volgens hem moet er een duidelijk beeld zijn van wat er allemaal speelt en “niet alleen repressief reageren als iets zich al heeft voorgedaan”.

Ook het maatschappelijk gejengel over racisme en diversiteit schept zijn eigen problematiek. Ook politiemensen zijn net gewone mensen. Dat is mogelijk niet zo goed als we willen, maar we zullen het er mee moeten doen:

Volgens de inspectie vragen “maatschappelijke ontwikkelingen nu om nieuwe vormen van (inclusief) leiderschap, sturing en werkcultuur”. Eerder deze week zei de politiechef van Midden-Nederland dat racisme en discriminatie een “structureel probleem” binnen de politie zijn. Volgens Korvinus moet er veel beter gestuurd worden op dit dossier.

Intussen hoef je nog steeds niet aan te komen voor een aangifte van je gestolen fiets – dat heeft geen prioriteit. Terwijl op dat vlak de diversiteit juist enorm is.


Meer over het opereren van de Nederlandse politie vindt u hier.

3 reacties

 1. Cro Magnon schreef:

  De Nederlandse en westerse “beschaving” is zichzelf compleet kapot aan het ideologiseren. De hier beschreven puinhoop is daar slechts een voorbeeld van. Stikstof, klimaat, immigratie, Europese feodale staat: allemaal projecten die bijdragen aan de ineenstorting. De hoge inflatie komt ook niet uit de lucht vallen.
  Dit is ook de reden dat Putin het westen op veilige afstand wil houden.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Dat het bij de politie een puinhoop is, is alleen en uitsluitend te danken aan de politiek., die hun vriendjes op topniveau in de politieleiding zet. Die vriendjes bakken er ook niks van want zij geven orders, tegenorders als het niet lukt en wanorde is het gevolg. De leiding is volledig losgezongen van de werkvloer en is drukker met elkaar de vliegen af te vangen dan leiding te geven aan het werk waarvoor zij meer dan vorstelijk betaald worden maar er geen verstand van hebben, blijkt telkens weer. De mannen en vrouwen op de werkvloer worden op geen enkele manier door hun bazen gedekt want daar veegt ieder zijn eigen straatje schoon en de rest kan barsten. De kern van het probleem is dat de politie wet en regelgeving en de openbare orde dient te handhaven, niet op eigen gezag of eigen manier, maar in ondergeschiktheid aan het gevoegde gezag.
  Dat bevoegde gezag is de politiek, niets meer en niets minder. Die maken er bij de politie een zooitje van, vandaag dit en morgen dat en andersom De politie en de politieleiding doen aan kapitaalvernietiging. Mensen met jarenlange expertise binnen een bepaald vakgebied, worden zomaar op een andere functie gezet waarvoor zij niet zijn opgeleid. Het voetvolk wordt geronseld onder alle kleuren van de regenboog van mensen die zich binnen nederland bevinden, krijgen een blauw pak aan en een pet op en worden zonder kennis van zaken op de arme echte nederlanders los gelaten. Dat er bij de politie corruptie bestaat en vriendjespolitiek is al jaren bekend en wordt tot op zekere hoogte gedoogd. Zonder dat kan de nederlandse politie niet eens bestaan. De politiek wantrouwt de politieleiding en minacht het lagere politiepersoneel. Motto “gewoon je bek houden en doen wat er gezegd word. Vragen? Geen vragen, dus aan de slag. Ja, waarmee dan? Ja, daar zijn wij als politici niet voor . Handel naar omstandigheden. Och arme en zo gaat de politie als ongeleid projectiel op pad, niet wetende wat te doen of te laten. Aan het bureau tikken ze hun vingers blauw aan rapportages over de meest onbenullige zaken. Ondanks al dat getigk raken er dossiers zoek in het doolhof van de gebrekkige politieautomatisering, verdwijnen waardevolle tips van burgers in de prullenbak en weet bij de politie de ene hand niet wat de andere hand doet. Je moet het maar willen , dat beroep van politieman/vrouw.

 3. Grapjas schreef:

  Natuurrecht: u bent geheel vrij uzelf en ue bezittingen te verdedigen.
  Ook tegen de staat

  Elk ander denkbeeld is conditionering.
  Indien de staat haar taak niet uitvoert- bescherming van de burger in ruil voor een geweldsmonopolie- mag en zal de burger zichzelf mogen verdedigen.
  Simpel.